Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-09-09'

Nalezené smlouvy 3 086 výsledků

Celková cena nalezených smluv 52 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10074502 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc CEEMED s.r.o. 71 220 Kč
Vydané objednávky DIAG
 10074566 21. 8. 2019 9. 9. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc ROCHE s.r.o. 416 018 Kč
Vydané objednávky DIAG  | Obor smlouvy: Leciva
 10077882 5. 9. 2019 9. 9. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moudrý překlad, s.r.o. 240 548 Kč
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ WORKSHOPŮ K PROJEKTU KRAJSKÁ RODINNÁ POLITIKA  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Služby závodních jídelen / Dary a dotace
 10077818 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace F+P TIMBER s.r.o. 559 222 Kč
Smlouva o poskytování služeb - postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby / Technické služby
 10078158 26. 8. 2019 9. 9. 2019 Muzeum hlavního města Prahy Ivana Podracká Neuvedena
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo - navýšení ceny za odpracovanou hodinu  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
 10077994 4. 9. 2019 9. 9. 2019 Univerzita Hradec Králové Hradecké služby a.s. 106 459 Kč
Dodatek ze dne 13. 8. 2019 ke Smlouvě o poskytování služeb SKO č. 19022006  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10078102 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Městská část Praha Běchovice Ing.Tomáš Richtr 651 636 Kč
RS - Obj.274_2019 - Ing. Tomáš Richtr - oprava bytu č. 3 v č.p. 588  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 10077602 4. 9. 2019 9. 9. 2019 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Šlambor Milan, Ing. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Pojišťovací služby
 10078902 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace MILKOV, s.r.o. 72 980 Kč
Objednávka - AK 6. tř.
 10077542 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Statutární město Jihlava SDZprofin, s.r.o. 11 091 Kč
Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku , Jihlava  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10078906 21. 8. 2019 9. 9. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. ADYTON s.r.o. Neuvedena
Zřízení a provoz KS  | Obor smlouvy: Kosmetika / Zdravotnické přístroje
 10078966 25. 8. 2019 9. 9. 2019 SAKO Brno, a.s. NET spol. s r.o. 3 221 819 Kč
Kolový teleskopický manipulátor  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
 10078514 20. 8. 2019 9. 9. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci Základní škola Přerov, Trávník 27 Neuvedena
Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku - projekt Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Vzdělávání a školení
 10077838 5. 9. 2019 9. 9. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava KARFO velkoobchod s.r.o. 35 643 Kč
Dodávka čisticích prostředků  | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Čistící a hygienické služby
 10079414 4. 9. 2019 9. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany FORTE a.s. 149 072 Kč
431200 - kalibrace a zákonné revize indikátorů vlhkosti vzduchu 8Š31
 10078694 30. 8. 2019 9. 9. 2019 Plzeňský kraj Petr Braun 120 661 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 10079110 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Město Hořovice MCT-RR, spol. s r.o. 353 320 Kč
Projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10078182 4. 9. 2019 9. 9. 2019 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. FREDI s.r.o. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Pojišťovací služby
 10078934 15. 8. 2019 9. 9. 2019 Střední průmyslová škola Třebíč VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 5 500 Kč
Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, odběrné místo: Pavilon B+tělocvična  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
 10080170 21. 8. 2019 9. 9. 2019 Lesy České republiky, s.p. Modrin, s.r.o. 229 356 Kč
Prodej dříví;o dodávce dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 10078298 2. 9. 2019 9. 9. 2019 Fakultní nemocnice v Motole PHOENIX 211 403 Kč
Objednávka léků a jiné zboží  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 10080174 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dřevařské centrum, s.r.o. 290 400 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 10079062 26. 8. 2019 9. 9. 2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 624 279 Kč
Smlouva o dílo DC 052 106 ČOV Varnsdorf - Instalace měření bioplynu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10079326 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Policejní akademie České republiky v Praze Jan Koška 33 211 Kč
Mobilní klimatizační jednotky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10080702 1. 7. 2019 9. 9. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Johnson  & Johnson, s.r.o. 117 175 Kč
OBJEDNÁVKA  | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
 10079390 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) EKA - KOMPLET s.r.o. 236 876 Kč
Smlouva o dílo k Rámcového dohodě - stavební opravy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 10080018 31. 8. 2019 9. 9. 2019 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Bela Via 6G6 s.r.o. 80 000 Kč
Objednávka - služby výjezd
 10080250 9. 9. 2019 9. 9. 2019 MV - generální ředitelství HZS ČR Technologie 2000 spol. s r.o. 374 616 Kč
Oprava PSD MSKP1G  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 10080714 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Uherskohradišťská nemocnice a.s. CSL BEHRING s.r.o. 76 812 Kč
Objednávka léčiv číslo P101 162
 10079570 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Fakultní nemocnice Brno Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. Neuvedena
klinický registr  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 10081170 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Holík International s.r.o. 675 785 Kč
DODÁVKA: 100 párů zásahové obuvi  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 10081122 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond JIŘÍ ŽÁK 359 302 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411a/120/000882  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 10087442 2. 8. 2019 9. 9. 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Amgen s.r.o. 125 772 Kč
Objednávka léčiv  | Obor smlouvy: Leciva
 10086926 3. 9. 2019 9. 9. 2019 T-Mobile Czech Republic a.s. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
 10086642 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Spolek Fitness-center Báry a Hanky Šulcové Základní škola, Praha 8, Burešova 14 123 420 Kč
pronájem ZRCADLOVÉ TĚLOCVIČNY ZŠ Burešova za účelem provozování tělesné výchovy – aerobiku pro děti.  | Obor smlouvy: Realitní služby
 10086302 3. 9. 2019 9. 9. 2019 Promedica Praha Group, a.s. Nemocnice Na Bulovce 64 412 Kč
Objednávka lékù a ZM  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 10084594 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Město Čáslav METRIX INVEST GROUP s.r.o. 103 471 Kč
Objednávka na doplnění zámkové dlažby před kolumbáriem  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10085870 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 76 652 Kč
Becton Dickinson Czechia, s.r.o. - OBJ1904780  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 10086098 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. CRAMO s.r.o. 69 575 Kč
Objednávka na pronájem 2 ks kancelářských kontejnerů - CRAMO
 10086146 19. 8. 2019 9. 9. 2019 Městská část Praha 15 GREEN PROJECT s.r.o. 17 094 743 Kč
D002-SML-2018-10489-Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Technické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 457 968 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy