Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-11-26'

našli jsme 3 692 výsledků na výraz zverejneno:2019-11-26

Celková cena nalezených smluv 9 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Poolšaví a.s. Smlouva o podpoře Neuvedena
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Město Dobřichovice Smlouva č. 07191862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 436 438  Kč
25. 2. 2014 26. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Hradec Králové
  1. AutoCont CZ a.s.
  2. AG COM, a.s.
Smlouva o poskytování služeb technické podpory IDM Neuvedena
21. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Varnsdorf Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu "Lední školička bruslení 2019" 100 000  Kč
30. 10. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřich Pelikán, 1976 Kupní smlouva 61 710  Kč
19. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy RBP, zdravotní pojišťovna JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o. Příkazní smlouva na vykonání zadavatelské činnosti k veřejné zakázce "Vývoj online služeb aplikace my 213" 102 850  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MaTecK GmbH Orientované kovové krystaly 83 463  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Obytná zóna Sylván a.s. Sodexo Pass Česká republika a.s. nákup stravenek 54 118  Kč
15. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Jihozápadní dřevařská a.s. Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 62 953 044  Kč
8. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace hygienické a kancelářské potřeby 19 150  Kč
15. 3. 2017 26. 11. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4067238_tranše č. 21 2 800 000 000  Kč
12. 4. 2011 26. 11. 2019 Detail smlouvy BOOKLOGISTICS s.r.o. OVANET a.s. Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací 1 510 080  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Linde Gas a.s. Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví 3 630 000  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  1. Ministerstvo kultury
  2. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Dodatek č.6 ke smlouvě 60/2018/OVV Neuvedena
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Československá obchodní banka, a. s. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 2958008418 evidovaná u Nájemce pod č. 7100002814 Neuvedena
20. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace REPO-RECK spol. s r. o. Smlouva o vypořádání závazků 130 100  Kč
5. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace ALUXXON - TABULE s.r.o. 2x Hliníkový pylon pro pojezd tabule 79 980  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí GORDIC spol. s r.o. IV. etapa - finální produkční migrace 7 859 962  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola ekonomická v Praze TIBEX s.r.o. Materiál dle požadavku vedoucí koleje a přiložené nabídky 181 706  Kč
9. 10. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000013137619 Neuvedena
16. 5. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Město Kopřivnice Charita Kopřivnice Dotační smlouva - Dotační smlouva Charita Kopřivnice 90 000  Kč
25. 10. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy CHOVSERVIS a.s. Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 dodávka potravin Neuvedena
23. 10. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Tomáš Novák Komplexní ošetření podlahových krytin 480/T/19 96 467  Kč
27. 3. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Stavební servis Studený, s.r.o. Objednávka opravy laviček a odpadkových košů před budovou SAB dle CN ze dne 14.3.2019 119 558  Kč
18. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Město Příbram ANDAF-TIER s.r.o. Stavební práce na akci - Oprava budovy radnice - v rozsahu dle SOD a přílohy dodatku - položkový rozpočet víceprací, dodatek číslo 1 102 850  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Objednávka číslo: O-2968/00066001/2019; Zimní údržba na silnicích II.a III. tř. na CMS Dolínek na období 26.11. - 30.11.2019 58 506  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Krajská zdravotní a.s. - nem. Ústí n.L. o.z. - cytostatika Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 67 837  Kč
22. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc CARDION s.r.o. NASZK - konsignáty zdravotnický materiál 511 750  Kč
19. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 PALFRING OSTRAVA, s.r.o. Nákup klimatizace 107 315  Kč
21. 10. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Město Hlučín Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu 92 529  Kč
22. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Josef Lavička Dílo;Stavební práce 525 630  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 GESTO COMPUTERS, spol. s r.o. Objednávka - nákup PC a monitory do učebny P1 497 197  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond STANISLAV ZÍDEK Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/005/19210/231/106/001270 220 500  Kč
8. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čištění okapových svodů na budovách organizace 16 100  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy RYBASPOL A & V spol. s r. o. Povodí Odry, státní podnik Dodávka tržních pstruhů 308 550  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Město Český Krumlov DAST STAV s.r.o. Oprava chodníků na hřbitově technologií SILKOT 100 854  Kč
26. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Obec Vysoká Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/002/19210/453/200/001188 60 000  Kč
21. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Martin Černý Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovité věci 1 330 200  Kč
21. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. FF UK - Darovací smlouva - finanční dar za účelem financování aktivit a provozu Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství FF UK 181 500  Kč
25. 11. 2019 26. 11. 2019 Detail smlouvy SANOFI-AVENTIS s.r.o Thomayerova nemocnice Dodavka ZM 735 662  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 331 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy