Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-11-27'

našli jsme 4 168 výsledků na výraz zverejneno:2019-11-27

Celková cena nalezených smluv 25 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava M I R P A L, spol. s r.o. zveřejnění v registru Dodatek č. 1 ke smlouvě Neuvedena
4. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ Ochrana výsadeb dřevin, tvorba oplocenek 75 129  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Togga, spol. s.r.o. FF UK - Smlouva o dílo - sazba, předtisková úprava a tisk publikace Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty 128 000  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Potvrzení objednávky č. 1301100/0229887 146 849  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Karlovarská krajská nemocnice a.s. Potvrzení objednávky č. 1300423/16260 86 684  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Alliance Healthcare s.r.o. Léčivý přípravek HEMANGIOL 11 623 040  Kč
23. 10. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha YIT Stavo s.r.o. darovací smlouva - nemovitost: bezúplatné nabytí park.stání, vjezd.rampy, stromů, keřů, dopr.znač., chodníků, pozemků p.č.2612/370, 2612/371 a dest.kanalizace DN 300, vše v k.ú. Braník do vlastnictví HMP 437 000  Kč
25. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze MEDISTA spol.s r.o. Monitor pro měření transkutánních plynů O2 a CO2 - SZM 241 704  Kč
20. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Město Vyškov LORAS, spol. s r.o. Smlouva o dílo 179 074  Kč
2. 8. 2017 27. 11. 2019 Detail smlouvy Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0423862489_LCD_CS41000018115369 400 000  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Amgen s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 141 193  Kč
12. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy B.Braun Medical s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 69 088  Kč
19. 8. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) POTOS KOVO s.r.o. Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 261 113  Kč
20. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Red Hat Czech s.r.o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Nájemní smlouva - DevConf 2020 344 378  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. OBJEDNÁVKA 81 929  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Keller Zdeněk Objednávka vánoční výzdoba 287 663  Kč
22. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Mgr. Lukáš Hanus Ph.D. objednávka dle rámcové smlouvy - Zajištění externího dodavatele participačních služeb pro projekt Císařský ostrov - Druhý plánovací stánek a zpětnovazebné plánovací setkání, vytvoření závěrečné zprávy a prezentace výsledného návrhu 133 100  Kč
20. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole PHOENIX Objednávka léků 422 801  Kč
22. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno INTERNI, s.r.o. Objednávka oběda pro francouzské novináře 3 105  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ KB IBS - 1999356004 - TVIS - VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ (ID:3268994) Neuvedena
21. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy EndoTech s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 217 618  Kč
21. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Hartmann-Rico a.s. Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 98 702  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Tábor, a.s. Cardiomedical, s.r.o. Objednávka na kardiostimulátory 169 630  Kč
12. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA Praha Group,a.s. Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 159 676  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Potvrzení objednávky č. 1707001/5007877876 66 426  Kč
5. 9. 2018 27. 11. 2019 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Brno Richter Medical, s.r.o. Rámcová kupní smlouva na dodávky personálního prádla (lékařský oděv) (T004/18V/00009691) 234 014  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. NEMOCNICE BŘECLAV, přísp. org. veřejná část Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 121 903  Kč
8. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Specifický léčebný program - smlouva s poskytovatelem zdravotních služeb Neuvedena
4. 1. 2018 27. 11. 2019 Detail smlouvy Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace Malášková účetnictví Neuvedena
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 AHA Interier s.r.o. Smlouva LVVK - leden 2020 78 650  Kč
3. 4. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Alliance Health Care Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 151 591  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Národní hřebčín Kladruby nad Labem ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou Kupní smlouva - luční smyk 74 294  Kč
14. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. Dodatek č. 1 k SoD - Kojetín, rekonstrukce přívodního řadu DN 100 ve směru od Měrovic 16 940 742  Kč
14. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Enjoy Catering s.r.o. Zajištění občerstvení na slavnsotním předávání ocenění MŠMT v Senátu v termínu 27. 11. 2019 65 227  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. BARIA s.r.o. Objednávka - strip, destičky, vacuum filtr 99 172  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava C SYSTEM CZ a.s. Kupní smlouva k části 2 VZ 94/2019 "Obnova výpočetní techniky" 3 975 818  Kč
3. 4. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy PHOENIX a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 61 407  Kč
14. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) PORR a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“ - D1 na provedení víceprací stavby 32 289  Kč
25. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Vsetín (Úřad práce České republiky) Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 108 900  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace FRUWE, s.r.o. Objednávka - krmivo pro ZOO - kalamáry, krevety 130 065  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 431 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy