Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-11-28'

našli jsme 3 960 výsledků na výraz zverejneno:2019-11-28

Celková cena nalezených smluv 7 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Štěpánek Martin, 1974 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Kupní smlouva 493 304  Kč
28. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR GS PLUS s.r.o. 501 nákup - Dopravní značky 276 328  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Objednávka - Národní divadlo Brno, p.o. - vstupenky 2x - koncert Pavel Haas Quartet 200  Kč
28. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Technické služby Tábor s.r.o. REPROGEN, a.s. práce mechanizace 121 000  Kč
28. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Technické služby Tábor s.r.o. PLAZMACZ s.r.o. hutní a spojovaci materiál 121 000  Kč
18. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Šumava BELECO z.s. Smlouva o dílo Posílení a ochrana populace perlorodky - odlov - dodatek č.2 Neuvedena
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Rekonstrukce vrat dílen (celkem 11 ks) na provozním středisku služeb Hradec Králové. 1 445 579  Kč
6. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Čistící stroje s.r.o. Úklidové a pomocné práce 151 425  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace STRABAG a.s. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo " III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2 " 1 355 821  Kč
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj BAK stavební společnost, a.s. Dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2674/2017 1 915 195  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Klára Hlucháňová, 1975 Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
19. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina E.ON Distribuce, a.s. Připojení k distr.soustavě NN-Kosovská Neuvedena
28. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond MARTIN VÁPENÍK Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/003/19210/342/118/000809 291 529  Kč
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Slovenská technická univerzita Objednávka: 4532004315 Analýza vzroků odpadních vod 146 168  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Bartoš Michael, 1975 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Kupní smlouva 312 342  Kč
18. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. výuka plavání Neuvedena
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc MEDIFINE a.s. NASZK - konsignáty zdravotnický materiál 775 199  Kč
14. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy KH TEBIS s.r.o. Město Kutná Hora Dodatek č.4 k NS 79 497 000  Kč
18. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Volvo Group Czech Republic, s.r.o. Dílo;Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství;Dohoda o narovnání 320 116  Kč
21. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň DOMOVINKA ADP s.r.o. Zajištění provozu domácí péče 187 550  Kč
25. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Zenagel a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 95 967  Kč
14. 5. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Mojmír Neděla, 1970
  2. Soňa Nedělová, 1970
Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 2710/1 - 2710/10 v k. ú. Slatina.Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 14. 05. 2019. 18 876  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. sinpps s.r.o. Rekonstrukce SSZ, etapa Strakonická - Nádražní, č. akce 1000096/13, Praha 5 - vyhotovení projektové dokumentace, vapracování výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti 529 604  Kč
13. 9. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Žalužie - Šanda Luboš Dodávková smlouva - objednávka 149 653  Kč
18. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Domov pro seniory Zahradní Město POUR SERVIS s.r.o. Objednávka - kontrola PBZ 16 662  Kč
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Státní fond dopravní infrastruktury Obec Komorní Lhotka Smlouva č. 1389/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 1 511 627  Kč
18. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Prováděcí smlouva č.171 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 327 768  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Region Bílé Karpaty Konfirmace promptní devizové (spot) transakce č. 120736342 123 372  Kč
1. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Město Boskovice ELEKTROSPOL, spol. s r.o. Objednávka - oprava HDV a elektroměrové rozvodnice v objektu Podhradí 1443/3a (Dvořáčkův mlýn) v Boskovicích 68 970  Kč
2. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Město Vyškov DEER BROTHERS s.r.o. Smlouva o dílo 227 367  Kč
25. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno
  1. Libuše Jeremiasová, nar. 1957
  2. Eva Volejníčková, nar. 1933
+4 další dodavatelé
Kupní smlouva č. 6319024539 – spoluvlastnický podíl v celkové výši 23/24 na pozemcích p.č. 3573/3, 3643, 3644, 3645, 3646/1, 3646/4, 3646/6, vše v k.ú. Židenice 8 960 101  Kč
25. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Ostravská kulturní s.r.o. Objednávka č. O/1260/2019/OS 235 950  Kč
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Exekuční vyklizení bytu Neuvedena
28. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) Cargologix s.r.o. Dohoda o poskytnutí příspěvku na SÚPM 154 692  Kč
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Smlouva o výpůjčce VZ-2019-000406 - Vyšetření moči se zápůjčkou analyzátorů 2019 Neuvedena
22. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Plzeň-věznice (Vězeňská služba České republiky) DIDSTAV družstvo Věznice Plzeň - oprava fasády objektu 1/5 - dodatek smlouvy č.1 653 570  Kč
22. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Zbořil Roman, nar. 1979 Statutární město Brno Kupní smlouva na prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 324/97 a 324/98, vše k. ú. Lesná 20 393  Kč
26. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek EMS - do zahraničí Neuvedena
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Detail smlouvy Město Beroun ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. Smlouva o dílo- Zpracování projektu: Beroun - door to door systém sběru a odvozu odpadů 95 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 331 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy