Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2020-01-09'

našli jsme 3 639 výsledků na výraz zverejneno:2020-01-09

Celková cena nalezených smluv 15 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Konektor Social s.r.o. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMNÍCH SLUŽEB 459 800  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Up Česká republika s.r.o. Objednávka " stravenky " 456 702  Kč
19. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Poskytnutí dotace (víceleté financování) - raná péče 1 294 700  Kč
10. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Máša agency s.r.o. Smlouva o reklamě 121  Kč
8. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Hlavní město Praha E-ACCELERATOR, z.ú. smlouva o poradenské činnosti: Provozní řízení budovy - pilotní projekt 591 690  Kč
30. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Městský úřad Strakonice Ostrov 1415, z.s. Zveřejnění dodatku č. 1 - prominutí nájemného 145 200  Kč
21. 3. 2018 9. 1. 2020 Detail smlouvy Okresní soud v Pardubicích S&T CZ s.r.o. dodávka serverů 215 657  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Operátor ICT, a.s. prodané jízdenky mobilní aplikace Neuvedena
6. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. TOMAVA, s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 1 021 240  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Böhm Jan, nar. 1982 Statutární město Opava smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 2890/89, 2890/94 k.ú. Opava - Předměstí 42 108  Kč
14. 8. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Mateřská škola Kladno, Herbenova 1900
  1. Karel Kdýr Gastroone
  2. Mateřská škoa Kladno
Vybavení kuchyně 74 778  Kč
16. 10. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Hlavní město Praha TRASK SOLUTIONS a.s. 1931200171 - Objednávka robotické automatizace procesů RPA 213 686  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní Neuvedena
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy KOMCENTRA s.r.o. Servis integrovaného ovládacího rozhraní pro komunikaci v rádiové síti PEGAS 1 568 160  Kč
6. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Kulturní a informační služby města Přerova Ing. Ladislav Dobeš Smlouva o zprostředkování pořadu - souboru - umělce - Nalevo od výtahu 107 206  Kč
9. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Unicorn Systems a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování analytických, programátorských a testovacích služeb – navýšení objemu služeb 1 441 110  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Městská část Praha 4 KAS Praha, spol. s r.o. Zajištění obsluhy 25ks košů na PEX mimo stávající smluvní síť (oblast Podolí). Období leden - červen 2020 143 688  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Ministerstvo financí Československá obchodní banka, a. s. DEPO (AVISme 2020000079) 327 750  Kč
8. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Střední odborná škola Jarov AVETON s.r.o. OBJ J - akustika pro Polytechnické hnízdo 287 723  Kč
19. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Vodafone Czech Republic a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu Neuvedena
19. 8. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest MENTIS LAB s.r.o. Smlouva o poskytnutí zvýhodněných služeb 1 447 464  Kč
31. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace GASTRO PLCH s.r.o. Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží Neuvedena
20. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně GTS ALIVE s.r.o. Smlouva o spolupráci na výdeji spojeného průkazu studenta vysoké školy / průkazu zaměstnance vysoké školy a průkazu ALIVE 43 560  Kč
12. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Jaroslav Jílek Správa Národního parku Šumava Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 109/17 - Jílek 145 782  Kč
8. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nákup 115 192  Kč
18. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace PROMOS trading, spol. s r.o. nákup konvektomatu do školní jídelny 605 000  Kč
31. 12. 2019 9. 1. 2020 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ČD Cargo, a.s. ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK A MĚŘENÍ ČÁSTI VLEČKY PLANÁ V ŽST. 229 456  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. MERCATA LES s.r.o. Objednávka - nákup chemických přípravků a ostatních prostředků pro lesnictví 1 815 000  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IDEXX Laboratories s.r.o. Kupní smlouva - Biochemický analyzátor s informačním systémem (VZ "Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614") 411 400  Kč
8. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Stimcare s.r.o Nákup 179 432  Kč
9. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy MAC´s MEDICAL CEE, s.r.o. Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Dodávka léků a ZM 115 040  Kč
2. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Město Kopřivnice AVZO TSČ ČR, ZO KOPŘIVNICE Dotační smlouva - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice, dotační program 1/OŠKS/2020 51 138  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGRONA,spol. s r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
6. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce Neuvedena
1. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Technické služby města Mostu a.s. OBEX spojovák s.r.o. Celoroční objednávka na rok 2020 - dodávka spojovacího materiálu 60 500  Kč
6. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. EDIKT a.s.
  2. Swietelsky Rail CZ s.r.o.
prov. pražce výměna 18 340 183  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PatentEnter s.r.o. Prováděcí smlouva č. 8 k Rámcové dohodě o poskytování služeb patentového zástupce ze dne 14.5.2019 88 330  Kč
7. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zíka Josef Smlouva o podpoře Neuvedena
1. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Technické služby města Mostu a.s. Pontex, spol. s.r.o. Celoroční objednávka na rok 2020 - mostní prohlídky 726 000  Kč
8. 1. 2020 9. 1. 2020 Detail smlouvy Správa Pražského hradu Nadační fond Ivany Zemanové Komisionářská smlouva na uspořádání akce v prostorách PH od 10. 1. 2020 do 11. 1. 2020 166 980  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 350 lidí darovalo 981 025 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy