Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2020-01-14'

našli jsme 3 235 výsledků na výraz zverejneno:2020-01-14

Celková cena nalezených smluv 59 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VALENTA BUS s.r.o. SMLOUVA o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě (linka č. 323) 3 341 452  Kč
20. 12. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb ADAVSYS s.r.o. Smlouva o dílo - dodávka a instalace protipožárních dveří 607 783  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Domácí práce s.r.o. Horní Slavkov-věznice (Vězeňská služba České republiky) Dohoda na ukončení smlouvy Neuvedena
8. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. objednávka léků 87 403  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze CSL BEHRING s.r.o. CSL BEHRING s.r.o. - 46481 125 842  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze RADIOMETER s. r.o. RADIOMETER s. r.o. - OBJ2000280 111 929  Kč
1. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. WOHER s.r.o. Celoroční objednávka služeb týkajících se instalatérských a topenářských prací na našich sportovištích v roce 2020 Neuvedena
8. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace ViaPharma s.r.o. objednávka léků 117 623  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) SENTRY COMPANY s.r.o. (IČO: 05738121) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v souladu se svou nabídkou a dle Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, dále dle Položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a v souladu s požadavky objednatele sp 3 244 421  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Rehabilitační ústav Kladruby Stavební firma Pazdera s.r.o. Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo Neuvedena
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí Konfirmace depozita č. 120936266 48 803  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace Depozitního obchodu 14 520 000 000  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Phoenix Phoenix - 15737 474 430  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy OTE, a.s. Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář Objednávka č.5/20 - Objednávka právních služeb Neuvedena
10. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Zlínský kraj Technologické inovační centrum s.r.o. Smlouva o vyrovnávací platbě ve formě dotace 8 853 546  Kč
28. 10. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA COM-SEC, s.r.o. Oprava zvonků, Karla Hlaváčka 2285, Praha - Libeň 92 626  Kč
8. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Alliance Healthcare s.r.o. objednávka léků 88 132  Kč
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Edenred CZ s.r.o. Nákup stravenek do provozoven veřejného stravování 178 175  Kč
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. František Kouba objednávka 86 455  Kč
17. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Heřmanice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Auto Kelly a.s. Dohoda o vypořádání práv a povinností 73 550  Kč
1. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Romtes Service a.s. Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace Smlouva o ubytování 871 016  Kč
3. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Ivan Vocilka Smlouva na zajištění služeb - údržbář 95 400  Kč
31. 12. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. MUDR.EVA ŠAFRÁNKOVÁ - DĚTSKÝ LÉKAŘ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Neuvedena
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 75042 513 597  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Technické služby Kadaň, s.r.o. Zemědělská akciová společnost Koloveč dopravní značení a doplňkové výrobky 157 300  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně IDEALBAU s.r.o. Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích J.A.Komenského 290 400  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade MAEP, s.r.o. Realizace expozice na akci Aqua Therm Moscow 2020/042N 225 060  Kč
14. 10. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy Národní památkový ústav ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Dohoda o narovnání č. 3002H1190037 - „NKP SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika - Část 1 - Stavební obnova" 25 828 669  Kč
7. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Hradec Králové (Úřad práce České republiky) ISS Facility Services s.r.o. Dodatek č.5 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb Neuvedena
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Potvrzení objednávky č. 1970605/0135083 267 780  Kč
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Švojgr Josef Smlouva o podpoře Neuvedena
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy B. Braun Medical s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. 2SZM310949-B. Braun Medical s.r.o. 195 078  Kč
1. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Město Hlinsko Smlouva o provozování lékařské služby první pomoci Neuvedena
9. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Pody print s.r.o. Dodávka originálních tonerů 3 557 400  Kč
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Zlínský kraj FMIB, s.r.o. Roční chemická úprava TUV proti bakteriím Legionella Pneumophila - r. 2020 - B 21 119 651  Kč
13. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě cenová nabídka/objednávka - odběr a rozbory vod 72 600  Kč
3. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 224 471  Kč
27. 12. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy Galerie hlavního města Prahy WESTPOINT a. s. Dodatek č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO - "Smlouva o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb" Neuvedena
9. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Univerzita Pardubice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodatek č. 1 k RS o spolupráci č. 1426/18 - Spolupráce UPa a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů (PosiTrans) Neuvedena
31. 12. 2019 14. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Contract management, a.s. I/62 Děčín - Vilsnice expertní posudek finančního nároku zhotovitele stavby Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 350 lidí darovalo 981 025 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy