Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2020-07-27'

Nalezené smlouvy 3 146 výsledků

Celková cena nalezených smluv 66 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 13376992 23. 6. 2020 27. 7. 2020 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Valtr Pilz Neuvedena
dohoda o vypořádání závazků - Výměna oken a oprava vnitřních omítek ÚV Zahrádky- archiv II.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13376268 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Red Hat Czech s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 363 000 Kč
finanční dar na podporu spolupráce s Centrem umělé inteligence
 13375580 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Hlavní město Praha mamacoffee s.r.o. 57 319 Kč
nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: sleva z nájemného - COVID  | Obor smlouvy: Realitní služby / Dary a dotace
 13376476 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Jarmila Ovčáčková Neuvedena
Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 13376708 24. 7. 2020 27. 7. 2020 PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 84 409 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Leciva
 13375472 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Údržba komunikací s.r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1 543 566 Kč
Objednávka číslo: O-1959/00066001/2020; Řešení havarijního stavu-CMS Rudná-III/00516 JÚ10108  | Obor smlouvy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Stavebnictví
 13375812 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie Ing. Jan Kašpar 114 402 Kč
Objednávka malování III B. oddělení
 13376148 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Frýdek-Místek (Úřad práce České republiky) Royal Rangers Moravskoslezský kraj 93 589 Kč
Dohoda o vytvořčení pracovních příležitostí v rámci VPP  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 13376888 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Západočeská univerzita v Plzni MDPI 49 116 Kč
Publikování článku
 13377568 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby / Odpady
 13376452 15. 7. 2020 27. 7. 2020 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Vodafone Czech Republic a.s. Neuvedena
Dodatk č.4 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb  | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby / Internetové služby, servery, cloud
 13376904 22. 7. 2020 27. 7. 2020 Správa železnic, státní organizace GJW Praha spol. s r.o. 3 519 871 Kč
Objednávka č. 20/645200745 k Rámcové smlouvě „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha východ"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13376640 15. 7. 2020 27. 7. 2020 Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VOP CZ, s.p. Neuvedena
Kovovýrobek
 13375072 11. 12. 2018 27. 7. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany JOHNNY SERVIS s.r.o. 829 516 Kč
RD na zabezpečení mobilních toalet, umýváren včetně meziservisů  | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Čistící a hygienické služby
 13375244 17. 7. 2020 27. 7. 2020 Nemocnice Na Homolce Medtronic Czechia s.r.o. 62 131 Kč
Objednávka NOSZM20007174 - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnické přístroje
 13375916 12. 5. 2020 27. 7. 2020 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGRAS Bohdalov, a.s. 2 359 500 Kč
Smlouva o Investičním úvěru Zemědělec  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Dary a dotace
 13376220 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha TME Trade s.r.o. 2 051 104 Kč
Objednávka - KD  | Obor smlouvy: Leciva
 13376712 24. 7. 2020 27. 7. 2020 PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135 702 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Leciva
 13377068 23. 7. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Medtronic Czechia s.r.o. 468 468 Kč
objednávka - NL  | Obor smlouvy: Leciva
 13378372 15. 7. 2020 27. 7. 2020 Ladislav Prajz Město Mělník 51 401 Kč
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v č. p. 30  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 13376508 27. 7. 2020 27. 7. 2020 EKOSTAVBY Louny s.r.o. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 358 770 Kč
Prodej vyfrézované živičné směsi - II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13376792 20. 7. 2020 27. 7. 2020 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. SEND s.r.o. 181 500 Kč
zajištění distribuce časopisů  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vývoj
 13378088 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Xanthus Servisní a.s. 151 250 Kč
staniční materiál
 13376496 23. 7. 2020 27. 7. 2020 Ústecký kraj Jaroslav Dubský 160 687 Kč
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví "SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13376848 7. 7. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice v Motole Alliance Healthcare s.r.o. 98 434 Kč
Objednávka léků  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 13370144 13. 7. 2020 27. 7. 2020 PREdistribuce, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Neuvedena
Kabelové vedeí NN, VN a telekomunikační vedení - parc.č. 1630/2, 2044/1 k.ú. Hlubočepy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13370044 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Bohemia JazzFest, o.p.s. 242 000 Kč
Smlouva na propagaci  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 13378488 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Krajská zdravotní, a.s. MeWAdia s.r.o. 120 940 Kč
KZ_OOKC_2600118112_objednávka  | Obor smlouvy: Kancelář
 13377236 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Univerzita Karlova Fakultní nemocnice v Motole Neuvedena
1. LF UK Dodatek č. 1 ke smlouvě o spoluřešení AZV  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
 13376520 8. 7. 2020 27. 7. 2020 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 Milan Jadrný 48 900 Kč
Smlouva o dílo - Malování CR
 13377312 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Město Česká Třebová Up Česká republika s.r.o. 254 100 Kč
Dodávka stravovacích kuponů
 13378492 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Město Třebíč Stanislav KRATOCHVÍL 132 465 Kč
Objednávka provozní opravy, zahr. kolonie Poušov II, NÚK  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13377876 22. 2. 2019 27. 7. 2020 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Ionplus AG 80 295 600 Kč
Tender for an AMS system  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 13376936 26. 3. 2020 27. 7. 2020 Město Holice ista Česká republika s.r.o. 68 241 Kč
Objednávka vodoměr U Kapličky 1042  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 13376152 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Jihočeský kraj Tělocvičná jednota Sokol Písek 750 000 Kč
DP PSČDaM, VSD 3/20, 448-03-02 T.J. Sokol Písek  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sport a sportoviště
 13376436 27. 7. 2020 27. 7. 2020 Státní pozemkový úřad Vít Lakomý 2 003 760 Kč
Smlouva o zajištění správy budovy a dalších činností - ústředí SPÚ  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 13376160 23. 7. 2020 27. 7. 2020 Generální ředitelství cel STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 80 098 Kč
objednávka TN (AVISme 2020000882)  | Obor smlouvy: Kancelář
 13369412 29. 6. 2020 27. 7. 2020 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 COLMEX s.r.o. 119 990 Kč
Objednávka fitness prvků
 13369384 16. 7. 2020 27. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby / Internetové služby, servery, cloud
 13368684 24. 7. 2020 27. 7. 2020 Masarykova univerzita Polymer Factory Sweden AR 102 985 Kč
Objednávka chemikálie

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 804 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy