Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2021-06-10'

Nalezené smlouvy 3 179 výsledků

Celková cena nalezených smluv 12 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 16868303 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace Sodexo Pass Česká rapublika a.s. 357 000 Kč
Dodání poukázky Fokus Pass pro zaměstnance.  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky
 16868531 1. 7. 2019 10. 6. 2021 Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace SMOLO Services s.r.o. 203 280 Kč
SMLOUVA O SBĚRU A SVOZU ODPADU Č. 19/2015  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 16868523 7. 6. 2021 10. 6. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Daniel Balín 70 000 Kč
118/19 D6 Hořovičky, obchvat - znalecké posudky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 16869079 8. 6. 2021 10. 6. 2021 Úřad práce České republiky Edenred CZ s.r.o. 980 000 Kč
Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami - obj. č. 10 poukázky HN z 8.6.2021  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 16868751 30. 10. 2019 10. 6. 2021 Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace Miroslava Pavlíková 96 800 Kč
SMLOUVA O SBĚRU A SVOZU ODPADU  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 16868563 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Úřad práce České republiky Statutární město Prostějov 143 038 Kč
Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PVA-JZ-10/2021  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Zajišťování služeb pro veřejnost
 16868543 30. 9. 2020 10. 6. 2021 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace INTOZA s.r.o. Neuvedena
Oprava hydroizolačních vrstev střešního pláště - Pavilon F - Dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 16870159 28. 5. 2021 10. 6. 2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 59 000 Kč
Zveřejnění objednávky_Živý betlém  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce
 16870119 31. 5. 2021 10. 6. 2021 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení AKIT s.r.o. 153 472 Kč
Nákup kancelářského nábytku  | Obor smlouvy: Nábytek
 16870759 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Dřevozpracující výrobní družstvo 1 175 667 Kč
Smlouva o dílo - DNS nábytek 2/2021 - relaxační zóny v objektu U2  | Obor smlouvy: Nábytek
 16870979 2. 6. 2021 10. 6. 2021 Roudnické městské služby, příspěvková organizace SMP CZ, a.s. 210 627 Kč
Dohoda o úhradě výdajů 1NEZ210027 - koordinace opravy komunikace ul.Dr.Slavíka  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 16871255 10. 6. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice Písek, a.s. PHOENIX lékárenský vekoobchod s.r.o. 181 034 Kč
nákup zboží Lékárna  | Obor smlouvy: Leciva
 16870699 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Státní fond životního prostředí České republiky Obec Hořátev 169 400 Kč
Smlouva č. 1191100010 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 16871383 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 108 817 Kč
VOL-2021-150-003841  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 16870819 7. 6. 2021 10. 6. 2021 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 85 504 Kč
Objednávka č. 244126  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 16871291 27. 5. 2021 10. 6. 2021 statutární město Plzeň Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23.PSČ 30703 33 880 Kč
Dotace v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2021  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 16870839 11. 5. 2021 10. 6. 2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) KLUB 01 s.r.o. Neuvedena
DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABG-CO-4022712/2020 ze dne 25. 5. 2020  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 16872539 10. 6. 2021 10. 6. 2021 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Sodexo Pass Česká republika a.s. 747 780 Kč
Stravenky Gastro Pass pro zaměstnance ředitelství VLRZ a Vojenského klubu Praha  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky
 16871947 3. 6. 2021 10. 6. 2021 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o. Neuvedena
zajištění a provádění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu a podmínky dodávek náhradních dílů vozidel SOLARIS  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 16872063 8. 6. 2021 10. 6. 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EUROVIA Kamenolomy, a.s. 247 034 Kč
Kupní smlouva - nákup kameniva  | Obor smlouvy: Zemědělství
 16871807 10. 6. 2021 10. 6. 2021 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace MDS solution s.r.o. 6 582 427 Kč
SoD - III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1, opakovaná výzva  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 16871627 2. 6. 2021 10. 6. 2021 Hlavní město Praha Ing. Tamchyna Petr 95 000 Kč
INV/OB/1167/21-stavba č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická - stavební povolení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 16872523 8. 6. 2021 10. 6. 2021 Městská část Praha 5 Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace 10 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 16872903 12. 5. 2021 10. 6. 2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROLUMAD Stav s.r.o. 72 385 Kč
Zemní práce a úprava terénu na pozemku objektu Na Václavce 3307, Praha 5  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 16871923 18. 5. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice Blansko Siemens Healthcare, s.r.o. 119 610 Kč
Objednávka reagencií Atellica  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 16871451 10. 6. 2021 10. 6. 2021 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje VESTIMENTUM s.r.o. 168 437 Kč
Pracovní stejnokroj PS I  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 16873539 22. 4. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice Na Františku Apatyka servis s.r.o. 513 935 Kč
Servisní smlouva pro zajištění provozu lékárenského systému Mediox - Ústavní lékárna  | Obor smlouvy: Leciva
 16872499 10. 6. 2021 10. 6. 2021 B E S s.r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Neuvedena
II/114 Stará Huť - průtah, tichý asfalt; dohoda o ukončení smlouvy  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 16874367 11. 10. 2018 10. 6. 2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Praha bez bariér - Komunardů, úprava zastávek, č. akce 999412/18 - Smlouva o přeložce vodovodu nebo kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 16874459 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí PROFIL NÁBYTEK, a.s. 4 958 580 Kč
Kupní smlouva na dodávku nábytku – registratury (DVZN R1/2021)  | Obor smlouvy: Nábytek
 16873271 10. 6. 2021 10. 6. 2021 AMGEN s.r.o. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 58 352 Kč
Dodávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Leciva
 16873419 7. 6. 2021 10. 6. 2021 Ministerstvo vnitra
  1. TOTAL SERVICE a.s.
  2. UNIPROG SOLUTIONS,a.s.
+3 další dodavatelé
Neuvedena
Dod. c. 1_RD IBM  | Obor smlouvy: IT Hardware
 16873671 4. 1. 2021 10. 6. 2021 Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace
  1. Ing. Ivan Rajtr
  2. Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace
Neuvedena
Personální agenda  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 16873615 10. 6. 2021 10. 6. 2021 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje KM-KONTROL s.r.o. 90 000 Kč
Objednávka - oprava vozidla  | Obor smlouvy: Sanitní a zdravotnická vozidla
 16874655 7. 6. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace MUDr. Jarmila Hálová 392 256 Kč
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2021  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 16875175 8. 6. 2021 10. 6. 2021 Lesy České republiky, s.p. LESCUS Cetkovice, s.r.o. 43 222 773 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na provádění lesnických činností a dopravu dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství
 16875087 9. 6. 2021 10. 6. 2021 Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace Josef Kafka 175 450 Kč
Rekonstrukce - oprava topení v budově dílen a garáží v areálu Města Litoměřice  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 16874887 11. 5. 2021 10. 6. 2021 Správa Krkonošského národního parku HYDRO - M s.r.o. 278 663 Kč
Zadávací list 1/34/6/2021 VZ 02/2021 k SMLJ-30-22/2021  | Obor smlouvy: Zemědělství
 16875227 7. 6. 2021 10. 6. 2021 Liberecký kraj Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace 75 504 Kč
Darovací smlouva - darování ochranných nanomasek  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 16875627 4. 5. 2021 10. 6. 2021 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Promedica Praha group a.s. 178 838 Kč
objednávka léků č.001368  | Obor smlouvy: Zdravotnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy