Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2021-11-23'

Nalezené smlouvy 3 761 výsledků

Celková cena nalezených smluv 67 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18469979 19. 11. 2021 23. 11. 2021 Městské služby Písek s.r.o. STRABAG a.s. 3 656 722 Kč
Smlouva o dílo - Písek-oprava ul. U Papírny  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18473227 23. 11. 2021 23. 11. 2021 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Jiří Kubín 509 168 Kč
Kupní smlouva - koupě diskového pole  | Obor smlouvy: Elektricke stroje / IT Hardware
  18470047 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Státní pozemkový úřad STRABAG a.s. Neuvedena
Dodatek č. 2 smlouvy na zhotovení stavby Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k. ú. Zlobice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků
  18465287 22. 11. 2021 23. 11. 2021 EBSCO Information Services s.r.o. Revmatologický ústav 192 279 Kč
Smlouva o dodávce odborných zahraničních periodik na r.2022  | Obor smlouvy: IT
  18459703 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Autocont a.s. 1 523 275 Kč
Výpočetní technika  | Obor smlouvy: IT / Telco
  18466587 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Dům zahraniční spolupráce Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 2 553 740 Kč
Grant na projekt 2021-1-CZ01-KA121-VET-000004676 v rámci programu Erasmus+  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Vzdělávání a školení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18466467 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace 392 884 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/006/19210/780/058/001654  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  18465839 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Středočeský kraj Divadla Kladno s.r.o. 770 000 Kč
Divadla Kladno s.r.o. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SK na rok 2021 / Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  18462623 15. 11. 2021 23. 11. 2021 Zlínský kraj F O R M I C A s.r.o. 235 950 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování architektonicko-dispoziční studie - budova č. 22  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18465031 15. 11. 2021 23. 11. 2021 Lesy České republiky, s.p. Milan Nečas 91 355 Kč
Koupě (nákup anebo prodej) ostatní; Stavební materiál; Násypné nástavce na sila obora Moravský Krumlov  | Obor smlouvy: Zemědělství
  18459767 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Město Cheb CHETES s.r.o. Neuvedena
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI č. 482/2020 - sjednaný rozpis cen v roce 2021 za jednotlivá plnění uvedený v příloze č. 2 zůstává v platnosti i pro rok 2022  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  18462867 12. 11. 2021 23. 11. 2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportov ní 1135 Neuvedena
Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe_vymezení rámcových podmínek bezplatných odborných praxí studentů IVP  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  18471659 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Národní knihovna České republiky Purum s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě S48/2021 o poskytování služeb - odvoz a zneškodňování odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  18459283 18. 11. 2021 23. 11. 2021 Město Žatec Bowling - Pool s.r.o. 306 881 Kč
objednávka - oprava čerpadel - výměna - koupaliště v Žatci  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje
  18471311 8. 11. 2021 23. 11. 2021 Národní galerie v Praze Dagmar Husárová 479 160 Kč
Smlouva o poskytování služeb: PR specialista junior  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18462943 15. 11. 2021 23. 11. 2021 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko KOVOK kontejnery s.r.o. 1 067 220 Kč
Kupní smlouva - VoK  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
  18463123 19. 11. 2021 23. 11. 2021 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Up Česká republika s.r.o. Neuvedena
D4-Změna v ceně a upřesnění ustanovení  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  18465491 16. 11. 2021 23. 11. 2021 Městské služby Písek s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. 966 731 Kč
Smlouva o dílo-Písek - oprava křižovatky Dobešická ul.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18468927 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Frýdek-Místek (Úřad práce České republiky) Žaluzie Renesun s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 - ANTIVIRUS  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  18462635 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., 99 220 Kč
Objednávka - Servis laboratorních stanic Armfield  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
  18462091 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Správa železnic, státní organizace CZ LOKO, a.s. 314 600 Kč
Oprava pohyblivé plošiny na MVTV 2.2 - 007, P2 a provozní opravy na MVTV 2 - 053  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18464807 18. 11. 2021 23. 11. 2021 Povodí Odry, státní podnik Filip Čech 185 735 Kč
VT Lučina, ř. km 25,500 – 25,700, probírka břehových porostů  | Obor smlouvy: Zemědělství
  18471215 15. 11. 2021 23. 11. 2021 Geologický ústav AV ČR, v. v. i. TRISKEM INTERNATIONAL SAS 87 269 Kč
Resin - pryskyřice  | Obor smlouvy: Stroje a zařízení
  18472783 22. 11. 2021 23. 11. 2021 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní Thomayerova nemocnice 63 392 Kč
Potvrzení objednávky č. 1901200/188305  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
  18465003 16. 11. 2021 23. 11. 2021 Statutární město České Budějovice Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 764 212 Kč
Zajištění informační kampaně k rozšíření parkovacích zón v Českých Budějovicích  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  18469523 18. 11. 2021 23. 11. 2021 KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Sviny 100 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2021, ID dotace FV02791.0633  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18462315 19. 11. 2021 23. 11. 2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský KLIMAComfort Service a.s. 121 000 Kč
Smlouva o dílo-o servisu zařízení VZT a chlazení  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
  18469263 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Masarykova univerzita VELAZ, s.r.o. 30 894 Kč
Objednávka 1604/0129/21 Potkan Wistar samci  | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby
  18473051 22. 11. 2021 23. 11. 2021 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 150 581 Kč
Potvrzení objednávky č. 1700468/55250  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
  18461927 1. 11. 2021 23. 11. 2021 Město Rýmařov V&J DOPRAVA ZEMNÍ PRÁCE s.r.o. 178 208 Kč
Objednávka - stavebně montážních prací opravy venkovního dlážděného schodiště komunikace pro pěší, na pozemcích parc. č. 341 a 343/1 v k.ú. Rýmařov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov
  18466419 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace ZENES Znojmo, a.s. 141 088 Kč
Dodávka serveru  | Obor smlouvy: IT / IT Hardware
  18460179 23. 11. 2021 23. 11. 2021 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje BULLETIN.CZ s.r.o. 176 055 Kč
Objednávka - č. 74382 sklad.materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  18469031 18. 11. 2021 23. 11. 2021 Obec Běrunice Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 58 495 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální péče / Sociální služby
  18466575 4. 11. 2021 23. 11. 2021 Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Neuvedena
využití výsledků dosažených při řešení projektu s názvem "Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky společnosti 4.0""  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18467279 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. DTG Audit, s.r.o. 103 334 Kč
Smlouva o ověření účetní závěrky 2021  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
  18461135 15. 11. 2021 23. 11. 2021 Dětský domov, Staňkov Josef Kopf, Horšovský Týn Neuvedena
Nákup nábytku  | Obor smlouvy: Kancelář
  18460859 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Vsetín (Úřad práce České republiky) Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace 68 063 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace / Vzdělávání a školení
  18458083 19. 11. 2021 23. 11. 2021 Státní pozemkový úřad Baňka Miroslav Ing., 1938 8 265 Kč
smlouva o převodu pozemků č. 18PR21/17  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
  18470639 22. 11. 2021 23. 11. 2021 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Medtronic Czechia s.r.o. 486 414 Kč
Nákup
  18470147 1. 11. 2021 23. 11. 2021 Město Chrudim Jiří Pešek 146 909 Kč
Výměna osvětlovacích těles v části ul. Dr. J. Malíka v Chrudimi

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy