Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2022-09-16'

Nalezené smlouvy 3 101 výsledků

Celková cena nalezených smluv 11 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21686973 15.09.2022 16.09.2022 Ředitelství vodních cest ČR CHEMCOMEX, a.s. 115 192 Kč
SMLOUVA O DÍLO - Modernizace přístaviště Purkarec, Provedení inženýrskogeologického průzkumu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21689609 10.02.2022 16.09.2022 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace DŘEVOTEP PLUS s.r.o. 5 458 056 Kč
Rekonstrukce oken - 1. etapa - Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  21691261 15.09.2022 16.09.2022 Město Cheb CHETES s.r.o. 112 043 Kč
č. 23738 - Obrněné brigády st.p.č. 5085, NP 301 - nová el. přípojka, rozvaděč a připojení na ČEZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  21693229 16.09.2022 16.09.2022 Univerzita Karlova Nové Adalbertinum s.r.o. 269 514 Kč
FaF/Smlouva o poskytnutí služeb-Závěrečná konference pro projekt STARSS  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Služby závodních jídelen
  21691677 16.09.2022 16.09.2022 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  21688857 13.09.2022 16.09.2022 Technologie hlavního města Prahy, a.s. ELFETEX, spol. s r.o. 237 850 Kč
Výzva č. 2021/EM/105 - Elektroinstalační materiál  | Obor smlouvy: Elektricke stroje
  21694381 16.09.2022 16.09.2022 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 575 080 Kč
ALLIANCE NOVARTIS Vydejna1 - 112115  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
  21687869 15.09.2022 16.09.2022 Statutární město Jihlava STORK střechy, s.r.o. Neuvedena
Oprava a doplnění pochozích lávek v prostoru krovu objektu Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava - dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  21683141 14.09.2022 16.09.2022 Cardiomedical, s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 287 500 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Leciva
  21693537 12.09.2022 16.09.2022 ČESKÁ TELEVIZE Fotbalová asociace České republiky Neuvedena
Sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky / Telco
  21690945 16.09.2022 16.09.2022 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
  1. Nákupní centrum Mor. Bud. s.r.o.
  2. Patrol group s.r.o.
Neuvedena
připojení EPS-AVENTIN SHOPPING Moravské Budějovice  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Telco / Hasičské vybavení, požární ochrana
  21692397 16.09.2022 16.09.2022 Státní zemědělský intervenční fond Obec Roudná 128 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/006/19210/231/147/001470  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby
  21687193 16.09.2022 16.09.2022 ČESKÝ ROZHLAS Mediatronik s.r.o. 132 039 Kč
S2022/07545/00 Smlouvy o dílo - odstranění škod způsobených zatečením vody na prost. akustice ve vys. studiích DAB a Region  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje
  21684641 23.05.2022 16.09.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) piwa.cz s.r.o. 219 337 Kč
Dodatek č.1 Dohoda OTA-MN-81/2021  | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Sociální služby
  21687637 09.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice v Motole BEST Medical s.r.o. 205 000 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje
  21688089 08.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice v Motole Boston Scientific Česká republika s.r.o. 165 818 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  21694445 16.09.2022 16.09.2022 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze MSD Be well 240 302 Kč
MSD Be well - 112121  | Obor smlouvy: Leciva
  21688121 15.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice Olomouc MEDISTYL-PHARMA a.s. 75 141 Kč
Servisní smlouva k VZ-2022-000536 část III. Svářečky  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  21688741 16.09.2022 16.09.2022 Jacobs Clean Energy s.r.o. Český hydrometeorologický ústav 56 430 Kč
- Odběr. kupní sml. krátkodobá-INV-STRO - Produkty a služby ĆHMÚ  | Obor smlouvy: IT
  21685397 09.09.2022 16.09.2022 Správa železnic, státní organizace HEKOM, s.r.o. 459 800 Kč
Rámcová smlouva o dílo na zajištění revizí UTZ a VTZ tlakových  | Obor smlouvy: Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla
  21684181 15.08.2022 16.09.2022 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace REJA spol. s r.o. 112 646 Kč
Objednávka  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  21687965 15.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice Hradec Králové CARDION s.r.o. 320 425 Kč
objednávka - NL  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnické přístroje
  21689769 16.09.2022 16.09.2022 ČESKÁ TELEVIZE KNOWLIMITS Group a.s. 117 040 Kč
vysílání obchodních sdělení - sponzoring  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky / Telco
  21690997 30.06.2022 16.09.2022 Hlavní město Praha
  1. Otakar Ženíšek
  2. Jindřiška Mrkvičková
153 871 Kč
nájemní smlouva - ostatní: vyplývá ze směnných smluv mezi HMP, Otakarem Ženíškem, Jindřiškou Mrkvičkovou č. SME/35/05/011076/2021 a č. SME/35/05/011071/2021, kterými došlo k majetkovému vypořádání  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  21683829 01.09.2022 16.09.2022 Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola DLNK s.r.o. 90 000 Kč
Objednávka výukových Led panelů  | Obor smlouvy: Školení a kurzy
  21687961 15.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice Hradec Králové CARDION s.r.o. 320 425 Kč
objednávka - NL  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnické přístroje
  21688149 16.09.2022 16.09.2022 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. ATTEYA Group, s.r.o. 65 824 Kč
Objednávka č. OB193/2022  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  21685421 16.09.2022 16.09.2022 Divadla Kladno s.r.o. Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 72 600 Kč
Smlouva o zájezdovém představení - Tři mušketýři  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce
  21686121 15.09.2022 16.09.2022 Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí 1 120 110 Kč
Konfirmace Repoobchodu č. 126416503  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
  21689297 15.09.2022 16.09.2022 svartur s.r.o. Výstaviště Praha, a.s. Neuvedena
Smlouva o krátkodobém podnájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pražské tržnici - Vernisáž Lény Brauner  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Pojišťovací služby
  21691989 15.09.2022 16.09.2022 Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Filip Jakubský 40 000 Kč
smlouva o zajištění služeb - influencer  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  21685253 14.09.2022 16.09.2022 OZO Ostrava s.r.o. Jaroslav Prodaj 114 345 Kč
Vyčištění betonové příjímací jímky na ČOV  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  21686065 09.09.2022 16.09.2022 Fakultní nemocnice v Motole INLAB s.r.o. 68 000 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  21687809 08.09.2022 16.09.2022 Moravskoslezský kraj Top Function s.r.o. 450 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – projekt „Vývoj universálního systému pro digitální transformaci průmyslových procesů"  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  21683473 16.09.2022 16.09.2022 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o. 84 583 Kč
nd bus  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  21693453 16.09.2022 16.09.2022 Severočeská vodárenská společnost a.s. Vodo-stavební s.r.o. 1 185 691 Kč
Dodatek č. 2 SOD - LI032759 Liberec, Františkovská II. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  21692417 09.09.2022 16.09.2022 Pražské služby, a.s. ARA spol.s.r.o. 145 200 Kč
Objednávka - Zpracování využitelnosti pozemku  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  21690157 07.04.2022 16.09.2022 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Tomáš Miškovský - TOMI 2 839 980 Kč
Rekonstrukce kotelny MŠ Sokolovská 182, čp. 513, 180 00 Praha 8 - Libeň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Průmyslové stroje
  21684505 15.09.2022 16.09.2022 Olomoucký kraj Abt Lukáš 80 000 Kč
555 - 242 - Abt Lukáš - smlouva o poskytnutí dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  21691741 16.09.2022 16.09.2022 Nemocnice Písek, a.s. MEDISUN profi s.r.o. 63 283 Kč
Nákup zboží SZM  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.