Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2023-12-05'

Nalezené smlouvy 4 431 výsledků

Celková cena nalezených smluv 11 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  26745019 05.12.2023 05.12.2023 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. 1 000 000 Kč
CMS Kutná Hora Zimní údržba 2023
  26747071 30.11.2023 05.12.2023 BRUSH SEM s.r.o. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 91 113 Kč
Studium vysokocyklové únavy hliníkové slitiny
  26746939 27.11.2023 05.12.2023 TP Engineering srl Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 93 737 Kč
Analysis of tensile properties at elevated temperatures
  26747419 01.12.2023 05.12.2023 Statutární město Brno SMERO, spol. s r.o. 68 391 Kč
Kancelářské potřeby a drogistické zboží
  26747455 01.12.2023 05.12.2023 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace SPORT PROFI, spol. s r.o. 91 500 Kč
Nákup skipasů (lyžařský výcvikový kurz)
  26746635 04.12.2023 05.12.2023 Zlínský kraj ista Česká republika s.r.o. 85 018 Kč
Smlouva o rozúčtování nákladů na teplo budova 22
  26746615 28.11.2023 05.12.2023 Lesy České republiky, s.p. Antonín Zedník 154 539 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na stavební práce a služby související; Výměna teplovodního kotle z důvodu splnění emisní třídy v rozsahu dle přiložené cenové nabídky.
  26746919 30.11.2023 05.12.2023 Moravskoslezský kraj Taneční sdružení JKO z.s. 100 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Nastudování fragmentu choreografie Útěk obra/Humpback Runner"
  26746855 04.12.2023 05.12.2023 Statutární město Havířov VLAMAG Czech s.r.o. 93 170 Kč
SOD - provedení GO elektroinstalace v bytě č. 07, 3+1, Jedlová 493/2 Havířov
  26746763 01.12.2023 05.12.2023 Správa železnic, státní organizace ŽPSV s.r.o. 2 191 721 Kč
Objednávka Betonové pražce k Rámcové dohodě
  26746815 08.11.2023 05.12.2023 Fakultní nemocnice v Motole Alliance HealthCare, s. r. o. 90 441 Kč
Objednávka léků
  26747067 01.12.2023 05.12.2023 Ostravská univerzita B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s. 135 300 Kč
Dodatek o vzájemném narovnání
  26746951 05.12.2023 05.12.2023 OMV Česká republika, s.r.o. Dopravní podnik města Brna, a.s. 1 081 062 Kč
Objednávka - dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590
  26746887 04.12.2023 05.12.2023 CARLING, spol. s r. o. Dopravní podnik města Brna, a.s. 118 241 Kč
Objednávka - dodávky protektorovaných pneumatik pro městský provoz
  26746043 01.12.2023 05.12.2023 Úřad průmyslového vlastnictví CAS - American Chemical Society 1 377 723 Kč
Licenční přístup do rešeršní databáze CAS STNext
  26745903 05.12.2023 05.12.2023 Správa železnic, státní organizace EPLcond a.s. 64 394 Kč
Dílčí smlouva - Rybník/Trojany u Dol. Dvořiště 20 - výpravní budova - Oprava kanalizace
  26746571 20.11.2023 05.12.2023 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 AJV Příbram s.r.o. 316 000 Kč
Zajištění ozdravného pobytu 8.ročníku
  26746159 04.12.2023 05.12.2023 Nadace ČEZ Město Ivančice Neuvedena
23100278_22100155 Dodatek 1 k JHM OH22/56217 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (Dětské hřiště v Hrubšicích - 1. etapa)
  26745871 05.12.2023 05.12.2023 Univerzita Karlova Electric Medical Service, s.r.o., 148 830 Kč
1. LF UK1LF GO - Kupní smlouva
  26746143 27.11.2023 05.12.2023 Nemocnice České Budějovice, a.s. Alliance - NOVARTIS 1 904 297 Kč
objednávka léků
  26746203 27.11.2023 05.12.2023 Nemocnice České Budějovice, a.s. ELI LILLY ČR s.r.o. 319 725 Kč
objednávka léků
  26746383 04.12.2023 05.12.2023 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ministerstvo financí Neuvedena
Treasury obchod_R_MF_1824332
  26749767 02.11.2023 05.12.2023 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Loomis Czech Republic a.s. Neuvedena
Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb
  26745711 05.12.2023 05.12.2023 Lesy České republiky, s.p. Obec Nelahozeves 7 882 850 Kč
Správa majetku; Nemovitý majetek – prodej pozemků nebo staveb; Prodej pozemků p.č. 410 a 83/4, k.ú. Nelahozeves
  26749839 20.11.2023 05.12.2023 Město Moravský Krumlov Orel jednota Rakšice 83 334 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Provoz a údržba sportovního areálu Orla jednoty Rakšice + vstup zdarma pro děti a mládež na víceúčelové hřiště a dětské hřiště
  26745579 29.11.2023 05.12.2023 Hlavní město Praha Kancelářské stroje s.r.o. 1 202 740 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Dílčí úpravy IS PKO2
  26749611 24.11.2023 05.12.2023 PARLIAMO, s.r.o. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 148 830 Kč
Dodatek č.2 ke Smlouvě o pronájmu reklamní plochy na dopravních prostředcích ( tramvaj T3R.PLF č.37) ev. číslo pronajímatele 2 100 21 10
  26749315 29.11.2023 05.12.2023 Pražský inovační institut, z. ú. PORG - gymnázium, základní a mateřská škola, o.p.s. Neuvedena
Dodatek ke smlouvě o bezplatné výpůjčce na technické vybavení v souladu s § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku prodlužující výpůjčku na 3 roky.
  26745639 04.12.2023 05.12.2023 Sociální služby města Havířova CANIS SAFETY a.s. 10 735 Kč
objednávka na nákup OPP
  26745835 05.12.2023 05.12.2023 Česká pošta, s.p. GECO, a.s. 2 456 784 Kč
Dílčí objednávka ke smlouvě známky/Geco a.s.
  26745823 05.12.2023 05.12.2023 Česká pošta, s.p. GGT CZ, a.s. 2 106 465 Kč
Dílčí objednávka ke smlouvě - známky/GGT a.s.
  26748955 04.12.2023 05.12.2023 MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s. 161 052 Kč
Aktualizace části 3D modelu PC27
  26749243 27.11.2023 05.12.2023 Domov Hvězda, příspěvková organizace L I N E T spol. s r.o. 97 418 Kč
Dodání pasivních antidekubitních matrací
  26748787 05.12.2023 05.12.2023 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek
  26749159 29.11.2023 05.12.2023 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Neuvedena
Dodatek č. 401 k pojistné smlouvě
  26748979 05.12.2023 05.12.2023 Siemens Healthcare, s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. 447 153 Kč
28LEK-K442331-Siemens Healthcare, s.r.o.
  26748947 05.12.2023 05.12.2023 Česká zemědělská univerzita v Praze AMEDIS, spol. s r. o. 72 554 Kč
servis QTRAP
  26748915 04.12.2023 05.12.2023 Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. 242 943 Kč
objednávka - NL
  26745507 05.12.2023 05.12.2023 Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Neuvedena
Kupní smlouva - RTG digitalizace
  26745315 24.11.2023 05.12.2023 Nemocnice České Budějovice, a.s. Videris s.r.o. 111 815 Kč
Objednávka zdravotní materiál

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.