Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00260771'

Nalezené smlouvy 1 775 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  11740732 19.02.2020 20.02.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 198 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy
  11638240 10.02.2020 10.02.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 279 725 Kč
Dohoda o vyhrazení SÚPM  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace / Zajišťování služeb pro veřejnost
  22269001 24.10.2022 08.11.2022 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY Nový Bor, Prokopa Velikého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu CL041133  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  26701255 20.11.2023 01.12.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 13 896 850 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2024 do roku 2028  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby
  381877 12.10.2016 12.10.2016 Liberecký kraj Město Nový Bor 302 284 Kč
darovací smlouva - darování technického zhodnocení chodníku SO.04 a SO.04a v k.ú. Nový Bor  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12732400 18.05.2020 22.05.2020 Liberecký kraj Město Nový Bor 136 730 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby
  16805159 14.04.2021 03.06.2021 Kurt Hoser Město Nový Bor Neuvedena
Smlouva o daru pro sbírkový fond  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Knihovny, archivy, muzea a jiné
  13387044 17.07.2020 28.07.2020 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Nový Bor 1 016 400 Kč
KS - p.č. 764/4, 1417/8, 1417/11, 1417/12 k.ú. Nový Bor  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Elektricke stroje
  24184105 20.04.2023 21.04.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 419 350 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  24251281 26.04.2023 27.04.2023 GasNet, s.r.o. Město Nový Bor 124 695 Kč
OSM - smlouva o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti k pozemkům pč. 419/1, pč. 501 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pč. 24, pč. 27, pč. 192/4, pč. 193/1, pč. 193/2, pč. 194, pč. 195 v k.ú. Nový
  19416119 31.01.2022 17.02.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky)
  1. Město Nový Bor (IČO: 00260771)
  2. Úřad práce České republiky (IČO: 72496991)
149 658 Kč
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19.12.2011 s účinností od 01.01.2012 má ÚP ČR v pronájmu kanceláře ve 3. podlaží domu čp. 1001 v ulici B. Egermanna, Nový Bor o výměře 64,2 m2, včetně možnosti  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  19634279 08.03.2022 10.03.2022 Liberecký kraj Město Nový Bor 3 058 880 Kč
účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje, programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021 na projekt "Sportovní hřiště při ZŠ U Lesa"  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci
  26266119 09.10.2023 30.10.2023 Ing. Ladislav Holčák Město Nový Bor 96 800 Kč
Kupní smlouva na jehličnatou vlákninu z probírek
  6537867 29.08.2018 30.08.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 945 000 Kč
Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  16568579 11.05.2021 12.05.2021 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Město Nový Bor 316 357 Kč
Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě PARTNER H58  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Doprava a poštovní služby
  15551907 17.02.2021 19.02.2021 Liberecký kraj Město Nový Bor 136 730 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2021  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby
  14327704 26.10.2020 03.11.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 200 000 Kč
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  9963099 26.08.2019 27.08.2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 825 000 Kč
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  9305931 10.06.2019 11.06.2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 519 200 Kč
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  11739312 19.02.2020 20.02.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 260 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  11740736 19.02.2020 20.02.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 450 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy
  20331719 11.05.2022 13.05.2022 Liberecký kraj Město Nový Bor 181 500 Kč
07 Smlouva o poskytnutí dotace na Restaurování dveří, předloženého schodiště a portálu na Sklářském muzeu v Novém Boru  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  26109987 13.10.2023 16.10.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 595 350 Kč
D O D A T E K č. 5 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  25150895 30.06.2023 17.07.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky)
  1. Město Nový Bor (IČO: 00260771)
  2. Úřad práce České republiky (IČO: 72496991)
15 642 Kč
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19.12.2011 s účinností od 01.01.2012 má ÚP ČR, KrP Liberec, v pronájmu 2 kanceláře ve 3. podlaží domu čp. 1001 v ulici B. Egermanna, Nový Bor o výměře 62 m2,  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  27723979 21.02.2024 22.02.2024 ŠRŮTA JIŘÍ nar. 1949 Město Nový Bor 83 400 Kč
Kupní smlouva - prodej dílu a) pozemku pč. 704/4 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  6018691 21.06.2018 28.06.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 980 000 Kč
Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  5156544 04.04.2018 05.04.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 387 200 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy
  5633107 21.05.2018 23.05.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 2 475 000 Kč
Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  16227235 12.04.2021 13.04.2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 675 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy
  15982635 23.03.2021 24.03.2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 050 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  15654791 22.02.2021 01.03.2021 GasNet, s.r.o. Město Nový Bor 198 200 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  5299116 16.04.2018 19.04.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 720 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  17942919 05.10.2021 05.10.2021 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 650 000 Kč
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  20863539 24.06.2022 28.06.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 619 350 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  22452877 20.10.2022 23.11.2022 Wood - SKA s.r.o. Město Nový Bor 77 440 Kč
Kupní smlouva pilařská kulatina kůrovcový smrk  | Obor smlouvy: Zemědělství
  27716235 04.01.2024 21.02.2024 Českolipská farma s.r.o. Město Nový Bor 541 451 Kč
Dod. č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 204/20  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  3929076 24.11.2017 30.11.2017 Liberecký kraj Město Nový Bor 3 978 Kč
darovací smlouva - darování technického zhodnocení stavby chodníků SO.04 a SO04a v k.ú. Nový Bor  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  4751868 14.02.2018 21.02.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 755 000 Kč
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  5632979 14.05.2018 23.05.2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 192 000 Kč
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku2018  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Dary a dotace
  13287192 16.07.2020 16.07.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 050 000 Kč
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.