Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 8 výsledků na výraz icoPlatce:00236021 AND icoPrijemce:61859869

Celková cena nalezených smluv 7 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 4. 2019 23. 5. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. Dodatek 76 ke smlouvě 1504888890 - pojištění majetku města 1 191 958  Kč
29. 4. 2019 23. 5. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. Dodatek č. 77 ke smlouvě č. 1504888890 - pojištění majetku města 1 185 977  Kč
29. 4. 2019 23. 5. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. příloha k dodatku č. 77 ke smlouvě 1504888890 Neuvedena
8. 3. 2018 26. 3. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. aktualizace pojištěných budov a staveb Neuvedena
20. 3. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. Dodatek č. 74 ke smlouvě o pojštění majetku města 1 414 934  Kč
22. 1. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. Dodatek č. 72 k pojistné smlouvě č. 1504888890 1 178 982  Kč
29. 4. 2002 28. 12. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. Pojistná smlouva majetek města 176 666  Kč
22. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Generali Pojišťovna a.s. DOdatek č. 75 k pojistné smlouvě č. 1504888890 1 417 762  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.