Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPlatce:70890650 AND icoPrijemce:25103431

Celková cena nalezených smluv 2 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 5. 2018 12. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj GeoTec-GS, a.s. Aktualizace hydrogeologického průzkumu na akci "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" 103 576  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj GeoTec-GS, a.s. Smlouva o dílo na akci "Oprava a rekonstrukce komunikace II/105 v úseku Týn nad Vltavou - Temelín - posouzení základových poměrů v trase stávající komunikace" 2 212 284  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.