Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ustecky kraj ustecky kraj'

Nalezené smlouvy Více než 10 000 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19097823 17. 1. 2022 17. 1. 2022 Moravskoslezský kraj Sociální akademie BN, z.ú. 104 757 Kč
Smlouva o poskytování služeb - Příprava a realizace vzdělávacích aktivit v projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět III" - 2. část Metody manipulace s imobilním klientem a  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Sociální služby / Nábor zaměstnanců
  19097659 14. 1. 2022 17. 1. 2022 GasNet, s.r.o. Statutární město Teplice 166 702 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - REKO MS Teplice - Foersterova, číslo stavby 7700102006 (p.č.1992/1, 1992/5, 1999/6, 4427/1, 4428, 4432/1 k.ú. Teplice)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie
  19097187 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Statutární město Chomutov Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 115 196 Kč
2x docházkový terminál  | Obor smlouvy: IT
  19096867 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Statutární město Chomutov Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 130 937 Kč
5x otevírání dveří čipem pro ODaSČ  | Obor smlouvy: IT
  19095931 28. 12. 2021 17. 1. 2022 Sedmík Zdeněk, Bc. nar. 1974 Město Litvínov se sídlem MěÚ 210 480 Kč
Kupní smlouva o nabytí pozemku  | Obor smlouvy: Realitní služby
  19095451 7. 1. 2022 17. 1. 2022 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 1. ČNES dopravní stavby, a.s.
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
116 413 712 Kč
II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa - stavební práce - Dodatek č.2 + ZBV 6-20  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19095427 11. 1. 2022 17. 1. 2022 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace B-Projekty Teplice, s.r.o. 54 450 Kč
Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice - ukončení smlouvy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19095371 12. 1. 2022 17. 1. 2022 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jitka Kubešová, narozena 1950 637 186 Kč
Kupní smlouva, st.p.č. 92, p.p.č. 687/5, 688 a 689  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Realitní služby
  19094843 28. 12. 2021 17. 1. 2022 Zubrnická museální železnice‚ z.s. České dráhy, a.s. Neuvedena
NS 2667111021 Zubrnická mueální železnice, z.s.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy / Průmyslové stroje
  19094791 4. 11. 2020 17. 1. 2022 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 1. ČNES dopravní stavby, a.s.
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
105 448 072 Kč
II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa - stavební práce - Dodatek č.1 + ZBV 1-5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  19094747 11. 1. 2022 17. 1. 2022 Město Litvínov se sídlem MěÚ Metrostav a.s. 1 307 537 Kč
Dodatek č. 7 - Smlouva o dílo na realizaci stavby - Výstavba dopravního terminálu města Litvínov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
  19094671 11. 1. 2022 17. 1. 2022 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace B-Projekty Teplice, s.r.o. 359 370 Kč
Oprava silnice III/25857 v obci Kámen - sanace svahu - ukončení smlouvy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19094471 1. 12. 2021 17. 1. 2022 Ústecký kraj Středočeský kraj 80 000 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby
  19094151 4. 11. 2020 17. 1. 2022 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 1. ČNES dopravní stavby, a.s.
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
105 448 072 Kč
II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa - stavební práce - Dodatek č.1 + ZBV 1-5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  19094075 17. 1. 2022 17. 1. 2022 Ústecký kraj Ewing s. r. o. 1 793 220 Kč
Komunikace Dopravy Ústeckého kraje na sociálních sítích  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  19093887 17. 1. 2022 17. 1. 2022 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace VIVAMED, s.r.o. 1 386 128 Kč
VZ-31426/2021 "Lůžkoviny pro jednorázové použití 2022"  | Obor smlouvy: Sanitní a zdravotnická vozidla / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  19091263 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Ústecký kraj R - PRINCIP MOST s.r.o. 285 863 Kč
Expertní činnost pro aktivity Ústeckého kraje v rámci odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
  19091259 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Ústecký kraj Real & Projekt Most s.r.o. 223 608 Kč
Správa databáze obecních projektů Ústeckého kraje v programu 18 miliard a zveřejňování údajů o těchto projektech na webových stránkách www.15miliard.cz v období leden až prosinec 2022  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  19090555 17. 1. 2022 17. 1. 2022 JTH Maxime s.r.o. Statutární město Teplice 2 914 211 Kč
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci a zřízení věcného břemene - stavba hotelu Hilton  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nájemní smlouvy
  19090179 12. 1. 2022 17. 1. 2022 Rostislav Hruška 1970, Jana Hrušková 1969 Statutární město Ústí nad Labem 410 904 Kč
Kupní smlouva-koupě nemovité věci  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  19088791 17. 1. 2022 17. 1. 2022 Generální finanční ředitelství BSS Praha s.r.o. 789 888 Kč
Poskytování servisních služeb včetně profylaktické údržby elektronických úředních desek (AVISme 2022000036)  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy, údržba a počítačové sítě
  19088679 23. 12. 2021 17. 1. 2022 Statutární město Karlovy Vary Ing. Jan Zelenka, Jan Zelenka 1 398 868 Kč
dodatek č.2 k SOD ing.Jan Zelenka  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  19088675 7. 1. 2022 17. 1. 2022 Město Jirkov Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 19 486 699 Kč
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby
  19088559 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Město Krupka 90 750 Kč
zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s pracovním názvem „Ekologická vozidla pro Pečovatelskou službu Krupka“  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  19088507 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. 363 000 Kč
Studie proveditelnosti strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  19088059 6. 1. 2022 17. 1. 2022 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. K srdci klíč, o.p.s. 217 800 Kč
administrativní zajištění projektu s pracovním názvem „Pořízení vozidel pro sociální služby společnosti K srdci klíč, o. p. s.“ pro potřeby získání dotace z Integrovaného regionálního operačního  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  19087719 29. 12. 2021 17. 1. 2022 Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k provozování Speciálně pedagogického centra-úprava cen energií  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
  19087435 12. 1. 2021 17. 1. 2022 Bc. Tomáš Pitelka Statutární město Ústí nad Labem 220 000 Kč
Kupní smlouva - nebyt. prostor v objektu Pod Rozhlednou 2  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
  19086979 12. 1. 2022 17. 1. 2022 Povodí Labe, státní podnik Statutární město Děčín 1 493 Kč
Převod dílu "a" pozemku p.č. 1323 v k.ú.Prostřední Žleb o výměře 159 m2 a dílu "a" pozemku p.č. 135/9 v katastrálním území Loubí u Děčína o výměře 251 m2,na kterých se nachází stavba komunikace.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pronájem pozemků
  19086699 13. 12. 2021 17. 1. 2022 Státní pozemkový úřad Pavel Skála, 1968 35 448 Kč
Dodatek č. 3 pachtovní smlouvě č. 58N15/08 na pozemky v okrese Ústí nad Labem#\FO  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Dary a dotace
  19086647 10. 1. 2022 17. 1. 2022 Ústecký kraj Ing. Miroslav Hrabě 159 720 Kč
Smlouva o dílo_Zpracování stavebně technického průzkumu objektu bývalé ŠŠ, ul. Stará 2702/100, Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  19085591 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Statutární město Chomutov GEOTIS, spol. s r.o. 150 000 Kč
Objednáváme u vás zajištění změny kultur zemědělských pozemků ve věci uvedení do souladu fyzického užívání pozemku a stavu v katastru nemovitostí v k.ú. Chomutov I a k.ú. Chomutov II.  | Obor smlouvy: Realitní služby
  19085295 12. 1. 2022 17. 1. 2022 Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace PREMIO INVEST s.r.o. 450 120 Kč
Smlouva o dílo - Čištění a úklid vozidel  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Hromadná autobusová a vlaková doprava
  19084707 22. 12. 2021 17. 1. 2022 ČEZ Teplárenská, a.s. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2022  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  19078579 14. 1. 2022 14. 1. 2022 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Hyundai Motor Czech s.r.o. 824 675 Kč
Osobní automobil PLUG-IN HYBRID  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
  19078527 17. 12. 2021 14. 1. 2022 Státní pozemkový úřad Farma Veles a.s. 228 326 Kč
Dodatek č. 11 k pachtovní smlouvě č. 41N15/08 na pozemky v okrese Ústí nad Labem#\FO  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Dary a dotace
  19078511 17. 12. 2021 14. 1. 2022 Státní pozemkový úřad Ing. Bohuslav Siwy, 1947 79 156 Kč
Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 44N15/08 na pozemky v okrese Ústí nad Labem#\FO  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Dary a dotace
  19078123 16. 12. 2021 14. 1. 2022 Statutární město Chomutov
 1. JÍRA PETR nar. 1978
 2. Svobodová Ivona nar. 1976
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Dodatek č. 1 k dohodě o parcelaci.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19077887 30. 12. 2021 14. 1. 2022 Severočeská vodárenská společnost a.s. Lesy České republiky, s.p. 201 707 Kč
NÁJEMNÍ SMLOUVA - POZEMEK č. A/233 72 767 (VVDJ03041 KVĚTNOV)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Pronájem pozemků / Zemědělství
  19077847 14. 1. 2022 14. 1. 2022 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Hyundai Motor Czech s.r.o. 876 359 Kč
Elektromobil  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy