Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 67 výsledků na výraz schvalil:"Batthyány Tibor"

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
1. 6. 2017 8. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č.1 k pojistné smlouvě číslo 772 095789 1 Neuvedena
10. 4. 2017 8. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC White & Case (Europe) LLP, organizační složka White & Case - Smlouva o poskytování právních služeb 822 800  Kč
1. 6. 2017 8. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č.2 k pojistné smlouvě číslo 772 0957891 79 176  Kč
1. 6. 2016 2. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistná smlouva č.772 095789 1 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 79 176  Kč
2. 8. 2018 2. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ASTRA Mont s.r.o. Dodatek č. 5_stavba_MŠ Beruška 49 880 801  Kč
18. 7. 2018 18. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ABCD Služby školám s.r.o. Kupní smlouva na vnitřní vybavení k projektu Navýšení kapacit MŠ Beruška 4 609 459  Kč
2. 8. 2018 2. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TOMIVOS s.r.o. Kupní smlouva na zajištění vnitřního vybavení v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice" 180 653  Kč
1. 8. 2018 1. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B R E X, spol. s r.o. Smlouva o dílo ZŠ náměstí Míru, Provizorní zastřešení budovy A 2 411 572  Kč
26. 2. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy SAB Sächsische AufbauBank STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Neuvedena
27. 6. 2017 25. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování služeb - poradenské služby refinancování závazkůSML 2 418 000  Kč
16. 1. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dodatek ke smlouvě o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku č.1 Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6442862 - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4096492 - Depozitní účet Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6442782 - Fond pro opravy a vybavení komunikací Neuvedena
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4912242 - Praktické ověřování získaných znalostí Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6741782 - Fond cyklodopravy Neuvedena
16. 8. 2018 17. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AUDITEX s. r. o. Smlouva o provedení přezkoumání hospodření a auditu účetní závěrky statutárního města Liberec 1 996 500  Kč
6. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dodatek č.3 ke Smlouvě o směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014 Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6789452 - Fond kultury a cestovního ruchu Neuvedena
1. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká pojišťovna a.s. Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1867716213 677 119  Kč
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6741512 - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6789102 - Fond rozvojové spolupráce Neuvedena
13. 4. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Komerční banka, a.s. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru 145 200 000  Kč
1. 10. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká pojišťovna a.s. Pojistná smlouva č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů 4 300 300  Kč
3. 7. 2018 10. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 660/18/LCD 250 000 000  Kč
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6442512 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlova o účtu - 6443662 - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4377382 - Smuteční fond Neuvedena
5. 3. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č.6667700009 o pojištění vozidel - FLOTILA, včetně Dodatku č.1 a Pojistné smlouvy č.6667700009 o pojištění vozidel - FLOTILA 1 974 415  Kč
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4377462 - Ekofond Neuvedena
14. 2. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec a.s Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 37 982 580  Kč
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4269162 - Komunální dluhopis Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4096142 - Výdajový účet Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4096302 - Příjmový účet Neuvedena
6. 12. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dodatek č.1 k dohodě o uspořádání vzájemných práv a povinností - změna data refinancování, úprava podmínek restrukturalizace derivátové transakce 363 000  Kč
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 5257892 - Operační program pro konkurence schopnost Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6443742 - Fond pro opravy a vybavení ostatní Neuvedena
31. 10. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování statutárního města liberec, včetně dodatku č.2 ke Smlouvě o směnečném programu 3 244 890 040  Kč
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4377032 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení Neuvedena
16. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci