Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Ing. Dan Ramzer"'

Nalezené smlouvy 447 výsledků

Celková cena nalezených smluv 451 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  1796374 19. 4. 2017 26. 4. 2017 Město Frýdlant Nábytek Louda spol. s r.o. 126 718 Kč
Smlouva o dílo - Výroba oken na přístavbě objektu radnice MěÚ Frýdlant - objekt A  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
  1460346 8. 3. 2017 14. 3. 2017 Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s. Město Frýdlant 108 900 Kč
Smlouva o poskytnutí finančního daru - VS 2017  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  14313084 26. 10. 2020 2. 11. 2020 Město Frýdlant Singltrek pod Smrkem, o.p.s. 290 400 Kč
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  14598977 24. 11. 2020 25. 11. 2020 Město Frýdlant EUROVIA CS, a.s. 2 230 711 Kč
dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Technické služby
  8839483 9. 4. 2019 24. 4. 2019 Město Frýdlant O2 Czech Republic a.s. Neuvedena
Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo VS / 368163  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Dary a dotace
  271413 2. 8. 2016 21. 9. 2016 Město Frýdlant Michaela Kocourková 69 000 Kč
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu - Petra Janů - koncert s klavírním doprovodem  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce
  12757464 22. 5. 2020 25. 5. 2020 EMJ s.r.o. Město Frýdlant 241 434 Kč
Smlouva o dílo - VO Předměstí Frýdlant II. etapa - pokládka kabelů VO do země v rámci akce pokládka kabelů ČEZ – technologie veřejného osvětlení  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
  7885767 14. 1. 2019 14. 1. 2019 AUTOTREND, spol. s r.o. Město Frýdlant 108 900 Kč
Smlouva o zajištění reklamy - VS 2019  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  16889091 13. 5. 2021 11. 6. 2021 Město Frýdlant STRABAG a.s. 465 248 Kč
Smlouva o dílo - Oprava zpevněné plochy u restaurace Slovanka a doplnění chodníku v Družstevní ulici, Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12597840 24. 2. 2020 13. 5. 2020 fyzická osoba Město Frýdlant Neuvedena
Smlouva budoucí směnná - směna částí pozemků p.č. 3112/8 a části p.č. 3112/1, vše k.ú. Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  11888552 24. 2. 2020 6. 3. 2020 Město Frýdlant BENNE s.r.o. 197 984 Kč
Smlouva o dílo - Rekonstrukce schodiště v 1. patře čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14791545 4. 12. 2020 8. 12. 2020 Město Frýdlant SAUL s.r.o. 114 950 Kč
Smlouva o dílo - Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant zkráceným postupem a úplného znění Územního plánu Frýdlant po vydání Změny č. 2 ve strojově čitelném formátu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  10291894 30. 7. 2019 1. 10. 2019 Město Frýdlant Alice Erbanová 242 000 Kč
Smlouva o poskytnutí služby - Provozování komunitní kompostárny Frýdlant  | Obor smlouvy: Odpady / Veřejné služby pro energie
  9780459 1. 8. 2019 2. 8. 2019 Petr Schleichert Město Frýdlant 363 000 Kč
Nájení smlouva k prostoru sloužícího k podnikání - II. nadzemní podlaží budovy, ul. Tyršova čp. 927, Frýdlant  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  15793555 11. 3. 2021 11. 3. 2021 Město Frýdlant Pravoslavná církevní obec ve Frýdlantu v Čechách Neuvedena
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  11417260 30. 12. 2019 20. 1. 2020 Město Frýdlant FCC Česká republika, s.r.o. Neuvedena
Cenová příloha pro rok 2020 ke smlouvě o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  2193986 30. 5. 2017 12. 6. 2017 Kateřina Brabcová Město Frýdlant 542 104 Kč
Kupní smlouva - Parcela č. 4804 o výměře 2358 m2, katastrální území Frýdlant  | Obor smlouvy: Realitní služby
  13959960 9. 9. 2020 2. 10. 2020 Město Frýdlant S.A.W. CONSULTING s.r.o. 324 583 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování PD „Revitalizace sídliště v ul. Husova, Frýdlant“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  7327543 14. 9. 2017 15. 11. 2018 Město Frýdlant Pozemní stavitelství s.r.o. 12 613 541 Kč
Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu 1407 v ulici Míru, Frýdlant - podpora rozvoje sociálních služeb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13076380 22. 6. 2020 24. 6. 2020 Město Frýdlant SNOWPLAN spol. s r.o. 584 430 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování PD na autokemp – rychlé zprovoznění  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  8291851 21. 2. 2019 25. 2. 2019 Město Frýdlant Liberecká TV s.r.o. 108 900 Kč
Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  2082426 24. 5. 2017 31. 5. 2017 Město Frýdlant Jaroslav Melka 99 462 Kč
Smlouva o dodávce - zábradlí - ul. Dlouhá, Frýdlant
  12310884 30. 3. 2020 20. 4. 2020 fyzická osoba Město Frýdlant 230 324 Kč
Kupní smlouva - pozemek p.č. 3247/2, k.ú. Frýdlant  | Obor smlouvy: Realitní služby
  17457095 11. 8. 2021 13. 8. 2021 Liberecký kraj Tělocvičná jednota Sokol Studenec 147 620 Kč
Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.26  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  9802943 2. 8. 2019 6. 8. 2019 Město Frýdlant fyzická osoba 110 110 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Frýdlant - výměna dožilých oken  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
  9016699 13. 5. 2019 13. 5. 2019 DS58 s.r.o. Město Frýdlant 432 914 Kč
Nájemní smlouva k prostoru sloužícího k podnikání - dům č.p. 99, nám. T. G. Masaryka - 1. nadzemním podlaží budovy o výměře 107,1m2  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  14649789 24. 11. 2020 27. 11. 2020 Město Frýdlant AXEN, s.r.o. 106 480 Kč
Smlouva o dílo "Zpracování Studie obnovy veřejného osvětlení města Frýdlant"  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Konzultace a poradenství
  15577203 22. 2. 2021 22. 2. 2021 MUDr. Ivo Brožík Město Frýdlant 523 809 Kč
Nájemní smlouva k prostoru sloužícího k podnikání - 2 NP, čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  11930492 29. 1. 2020 11. 3. 2020 Ing. Ivan Bubeníček Město Frýdlant 182 879 Kč
Pachtovní smlouva - pozemky p.č. 3046 o výměře 1989 m2, p.č. 3064/13 o výměře 27506 m2, p.č. 3105/4 o výměře 10836 m2, p.č. 3105/6 o výměře 14530 m2, vše k.ú. Frýdlant  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
  14243376 26. 10. 2020 26. 10. 2020 Město Frýdlant Ing. Karel Dlouhý 91 234 Kč
Příkazní smlouva - činnost technického dozoru investora - Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  10304798 23. 9. 2019 2. 10. 2019 Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. 643 985 Kč
Smlouva o dílo - Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13100984 23. 6. 2020 26. 6. 2020 Město Frýdlant LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným 396 653 Kč
Kupní smlouva - ponorné míchadlo s příslušenstvím pro ČOV Frýdlant
  2218858 14. 6. 2017 14. 6. 2017 Město Frýdlant AB Studio 242 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  11735832 18. 2. 2020 20. 2. 2020 Město Frýdlant Jaromír Mráz 360 580 Kč
Smlouva o dodávce průkazů energetické náročnosti budov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15159535 12. 1. 2021 12. 1. 2021 Město Frýdlant Metrostav a.s. 28 962 751 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby "Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  16935195 15. 6. 2021 16. 6. 2021 Město Frýdlant PROFIS Frýdlant s.r.o. 562 050 Kč
Smlouva o dílo - Stavební úpravy v ZŠ Speciální, Husova ul. 784, Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  17045975 21. 6. 2021 28. 6. 2021 Liberecký kraj Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 24 200 Kč
Navýšení neinvestiční dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží MŠMT v roce 2021
  8691683 2. 4. 2019 5. 4. 2019 Město Frýdlant Pozemní stavitelství s.r.o. 3 427 572 Kč
Smlouva o dílo - „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 – 1191, Frýdlant“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  17055311 25. 6. 2021 29. 6. 2021 Liberecký kraj Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 67 591 Kč
Smlouva o partnerství
  16768279 7. 4. 2021 1. 6. 2021 Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. 195 552 Kč
Smlouva o dílo - Zpevněná cesta pod rozhlednou v dl. 158 bm, p.p.č. 2633, k.ú. Frýdlant  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy