Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Ing. Karel Prajer"'

Nalezené smlouvy 1 427 výsledků

Celková cena nalezených smluv 156 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 1362614 15. 2. 2017 2. 3. 2017 Hlavní město Praha
  1. Dial Telecom, a.s.
  2. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
22 680 Kč
stavba č. 0080 MO Prašný most ? Špejchar  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6078407 20. 6. 2018 4. 7. 2018 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 2 326 575 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: - změna Článku III. Cena a platební podmínky smlouvy  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 6079299 11. 4. 2018 4. 7. 2018 Hlavní město Praha Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 605 000 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: BRUDRA zastupování v občanském soudním řízení vedeném žalobcem  | Obor smlouvy: Právní služby
 11893776 28. 2. 2020 6. 3. 2020 Hlavní město Praha ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 586 850 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: st.č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín - adminitrator na výběr zhotovitele.  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
 7232843 30. 10. 2018 6. 11. 2018 Hlavní město Praha PUDIS a.s. 116 886 Kč
9515 MO Myslbekova-Prašný Most obj. projekt vodohospodářské části dokumentace Rekonstrukce ulice U Prašného mostu - Plečnikova alej ... obj. OSI/OB/1175/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10997364 28. 11. 2019 6. 12. 2019 Hlavní město Praha VPÚ DECO PRAHA a.s. 119 185 Kč
INV/OB/1406/19-st. č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zpracování harmonogramu postupu stavebních prací a platebního kalendáře pro stavbu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1548850 13. 3. 2017 24. 3. 2017 Hlavní město Praha Ing. Jana Opočenská 48 400 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova - zpracování znaleckých posudků obj. OSI/OBJ/043/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1548858 13. 3. 2017 24. 3. 2017 Hlavní město Praha Ing. Stanislav Rektor 11 132 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova - zpracování znaleckých posudků obj. OSI/OBJ/044/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9039691 14. 5. 2019 15. 5. 2019 Hlavní město Praha sinpps s.r.o. 2 062 584 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: ke stavbě č. 0085 TV Řepy, etapa 0006 Řepy ? dostavba, část Čistovická a Hořovského; projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 2583810 23. 6. 2017 17. 7. 2017 Hlavní město Praha SATRA, spol. s r.o. 60 500 Kč
42127 Povltavská - zkapacitnění - vyhotovení informační dokumentace k možnostem realizace tvz. Čimické radiáily jako variantního řešení "Zahloubení komunikace V Holešovičkách" obj. OSI/OBJ/099/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8248595 19. 2. 2019 19. 2. 2019 Hlavní město Praha Čermák a Hrachovec a.s. 4 126 236 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: st.č.42124 PPO 2013 - odvodnění podjezdu Hlávkova mostu-realizace ,, vícepráce" - Změna (OZ 1) a FO3, (OZ 2) a FO3, Cena díla smlouvy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 5768219 29. 3. 2018 6. 6. 2018 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: změna termínu plnění  | Obor smlouvy: Zemědělství
 2526378 10. 7. 2017 11. 7. 2017 Hlavní město Praha Skanska a.s. 43 545 939 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 13294912 28. 7. 2015 17. 7. 2020 Hlavní město Praha
  1. STAVOKONTROL s.r.o.
  2. Jacobs Consultancy spol. s r.o.
Neuvedena
mandátní smlouva: stavba č. 40759 "Multifunkční operační středisko Malovanka" - vykonávání a obstarávání pro mandanta všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 1634402 24. 3. 2017 4. 4. 2017 Hlavní město Praha Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 106 964 Kč
6963 ÚČOV, et. 0008 Kompenzační opatření - zpracování studie proveditelnosti příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního kanálu Troja přes parcely 1905 a 0903/ v k.ú. Bubeneč obj.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9081199 16. 5. 2019 20. 5. 2019 Hlavní město Praha Skanska a.s. 28 831 671 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna bankovního spojení a čísla účtu u Zhotovitele. Změna ceny díla.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 9076799 30. 4. 2019 20. 5. 2019 Hlavní město Praha PRAGOPROJEKT, a.s. 119 790 Kč
INV/OB/1123/19-Ověřovací studii řešení přeložek sítí – Libeňský most, přechod toku Vltavy  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 10703428 6. 11. 2019 11. 11. 2019 Hlavní město Praha Výstavba - inženýring s.r.o. 113 972 Kč
INV/OB/1369/19-Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0005 Vodovod Zahrádkářská- inženýrská činnost ve fázi prodloužení stavebního povolení ,inženýrská činnost ve fázi realizace a po dokončení stavby (TDI  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 469057 10. 11. 2015 26. 10. 2016 Hlavní město Praha Sweco Hydroprojekt a.s. 452 540 Kč
stavba č. 6963 ?Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově?, etapa - 0008 kompenzační opatření (definitivní uzávěr horního plavebního kanálu Troja) - zhotovení projektové  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 3658812 4. 9. 2017 3. 11. 2017 Hlavní město Praha Zavos, s.r.o. 60 924 Kč
7496 Kolektor Centrum - Smíchov, et. 0001 Karlov obj. - prodloužení platnosti stavebních povolení obj. OSI/OB/1028/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8756339 11. 4. 2019 12. 4. 2019 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 35 144 245 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dohoda o zániku závazku ze smlouvy o dílo ke stavbě č.0042474 ,,Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle"  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1647122 22. 3. 2017 5. 4. 2017 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 119 742 Kč
41929 Domov pro seniory Krč II - kácení a odvoz biomasy obj. OSI/OBJ/048/17  | Obor smlouvy: Zemědělství
 2866466 11. 7. 2017 14. 8. 2017 Hlavní město Praha Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: stavba č. 41799 "DS Dolní Počernice - připojení k distribuční soustavě"  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Paliva a oleje
 6969667 9. 10. 2018 12. 10. 2018 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 603 663 Kč
Povýsadbová péče o dřeviny na pozemcích městské části Praha – Troja (v rámci stavby MO Špejchar - Pelc/Tyrolka) OSI/VY/0025/18  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 6155643 13. 5. 2016 16. 7. 2018 Hlavní město Praha SMP CZ, a.s. 2 591 180 515 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: ÚČOV Praha - Souhrn smluvních dohod  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Dary a dotace
 5913027 3. 11. 2017 19. 6. 2018 Hlavní město Praha BOMART spol. s r.o. 101 059 Kč
st. č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS obj. ZZS Nová Palmovka obj. spolupráce na ověřovací studii obj. OSI/OB/1076/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9232623 3. 6. 2019 4. 6. 2019 Hlavní město Praha D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 2 483 646 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení:dokumentace pro změnu stavby před dokončením,Doba plnění,. Cena díla a platební podmínky odst. 1  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 5912799 27. 10. 2017 19. 6. 2018 Hlavní město Praha AND, spol. s r.o. 52 377 Kč
st. č. 41341 Rekonstrukce komuniikace Pod Hrachovkou et. 0002 Podhoří obj. projektová činnost - vícetisky obj. OSI/OB/1073/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7083111 9. 10. 2018 23. 10. 2018 Hlavní město Praha Luwex, akciová společnost (a.s.) 101 640 Kč
0079 MO Špejchar Pelc/Tyrolka obj. dodávka a montáž frekvenčního měniče Danfoss pro jednotku GEA v TGC 3 obj. OSI/OB/1157/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9237979 4. 6. 2019 4. 6. 2019 Hlavní město Praha PREdistribuce, a.s. Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská; Místem napojení Přeložky ZDS bude: Praha 16 - Zbraslav, Žabovřeská,  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7564627 30. 11. 2018 7. 12. 2018 Hlavní město Praha Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 178 112 Kč
6963 ÚČOV, et. 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh, část 01 - Výstavba ubikace kotulů obj.TDI - zajištění kompletní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSI MHMP obj.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11102696 16. 12. 2019 16. 12. 2019 Hlavní město Praha PRACOM s.r.o. 22 561 424 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna termínu lhůty předání Díla.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Opravy a údržba
 367637 12. 5. 2016 10. 10. 2016 Hlavní město Praha Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost Neuvedena
stavba č. 0080 "MO Prašný most ? Špejchar" - započtení vzájemných pohledávek  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 6721923 20. 7. 2018 19. 9. 2018 Hlavní město Praha SIN spol. s r.o. 4 273 720 Kč
40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 DN 800 - 2.část Pitkovice - Újezd u Průhonic dod. č. 3 k obj. OMI/OBJ/035/12  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 2381966 19. 5. 2017 28. 6. 2017 Hlavní město Praha ISTAR s.r.o. 48 400 Kč
stavba č. 42177 Zelená Malovanka, etapa 0001 Zelené stěny - Prodloužení platnosti stavsebního povolení obj. OSI/OBJ/074/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5783587 29. 5. 2018 7. 6. 2018 Hlavní město Praha VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s. 827 640 Kč
dohoda: stavba č. 8211 ?Administrativně - technická budova ZZS" - ukončení mandátní smlouvy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7050663 5. 10. 2018 19. 10. 2018 Hlavní město Praha BOMART spol. s r.o. 2 262 700 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská - zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí, vč. inženýrské činnosti (dále jen ?DÚR?) a odpovídajících průzkumů -  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 349949 6. 10. 2016 6. 10. 2016 Hlavní město Praha Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 398 004 Kč
Předmětem dohody je narovnání za provedení záchranného archeologického výzkumu při akcích - stavba 9515 "MO Myslbekova - Prašný most" v období duben až květen 2013.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5973219 21. 2. 2018 25. 6. 2018 Hlavní město Praha AŽD Praha s.r.o. 4 840 Kč
Soubor staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka obj. vyhotovení dokumentace skutečného stavu 2 světelných signalizačních zařízení křižovatek obj. OSI/OB/1035/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 1290521 24. 2. 2016 21. 2. 2017 Hlavní město Praha VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE 2 214 300 Kč
stavba č. 6963 "ÚČOV, etapa 0001 Nová vodní linka - model pro zjištění hydraulických veličin v Praze - Troji"AC  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vývoj / Dary a dotace

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy