Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Ing. Zdeněk Klimeš"'

Nalezené smlouvy 136 výsledků

Celková cena nalezených smluv 19 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9365843 5. 6. 2019 18. 6. 2019 Jihočeský kraj EKOIMPEX Vysočina s.r.o. 256 520 Kč
Management - PP Dubová stráň  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1502546 14. 3. 2017 20. 3. 2017 Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 115 192 Kč
vegetační úpravy v rámci projektu "Revitalizace Světského rybníka"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 4114040 15. 12. 2017 15. 12. 2017 Jihočeský kraj Středisko odpadů Mníšek s.r.o. /ve zkratce SOM s.r.o./ 68 970 Kč
Zpracování posudku - Přeložka II/156 a II/157 6.Etapa a Přeložka II/157 - obchvat Srubce - posuzování vlivu na ŽP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 9368567 5. 6. 2019 18. 6. 2019 Jihočeský kraj Město Dačice 150 000 Kč
Zajištění péče o vybrané ZCHÚ - PP Toužínské stráně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 9285323 22. 2. 2019 10. 6. 2019 Jihočeský kraj A8000 s.r.o. 118 580 Kč
zpracování dokumentace pro provedení stavby "Loučovice - rozhledna Kapličky"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 10796112 13. 11. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj C E R, s.r.o. 375 100 Kč
Asanační management - PR Kladrubská hora  | Obor smlouvy: Zahradnické služby / Stavebnictví
 10796160 13. 11. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj C E R, s.r.o. 320 650 Kč
Asanační management - PR Nad Zavírkou - oplocenky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 11695364 11. 2. 2020 17. 2. 2020 Jihočeský kraj Český svaz ochránců přírody, Stanice ekologické výchovy CICONIA 50 000 Kč
provedení monitoringu, přírodovědné inventarizace a dokumentace průběhu hnízdění čápů v Jihočeském kraji v roce 2020  | Obor smlouvy: Zahradnické služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 2991622 31. 7. 2017 29. 8. 2017 Jihočeský kraj Študent Vojtěch 44 900 Kč
Zajištění péče o ZCHÚ v působnosti JčK - PP Koubovský rybník  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 6668919 31. 8. 2018 13. 9. 2018 Jihočeský kraj Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 121 000 Kč
Analýza socioekonomických dopadů projektu CZ-SK SOUTH LIFE  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9665463 10. 7. 2019 19. 7. 2019 Jihočeský kraj Sdružení Dřípatka, z.s. 15 000 Kč
zpracování plánu péče - PP Pod Vyhlídkou II  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 9285871 22. 5. 2019 10. 6. 2019 Jihočeský kraj Helena Jandová 178 000 Kč
Zajištění managementu (péče) o PP Polední  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10240018 18. 9. 2019 26. 9. 2019 Jihočeský kraj ISES ,s.r.o. 95 590 Kč
vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2018  | Obor smlouvy: Odpady
 10818328 14. 11. 2019 21. 11. 2019 Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s. 417 450 Kč
Asanační management o vybraná ZCHÚ Jihočeského kraje 2019-2020 - Infotabule PtO  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9366499 5. 6. 2019 18. 6. 2019 Jihočeský kraj EKOIMPEX Vysočina s.r.o. 119 790 Kč
Zajištění managementu (péče) o PP Gebhárecký rybník  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8312275 20. 2. 2019 26. 2. 2019 Jihočeský kraj Jan Průša 101 035 Kč
Speciální opatření - výsadba borovice blatky na uvloněné plochy v EVL Borkovická blata  | Obor smlouvy: Zemědělství
 2991754 31. 7. 2017 29. 8. 2017 Jihočeský kraj PT PROLES s.r.o. 106 359 Kč
Zajištění péče o ZCHÚ v působnosti JčK - PR Miletínky, PP Tisy u Chrobol  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 9381723 12. 6. 2019 19. 6. 2019 Jihočeský kraj FIEDLER AMS s.r.o. 88 715 Kč
Hladinoměry pro projekt CZ-SK SOUTH LIFE  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / IT Hardware
 10799560 14. 11. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. 435 600 Kč
Projekt "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina" reg.č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169 - ekologicko -  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 4511032 18. 1. 2018 26. 1. 2018 Jihočeský kraj Geoteka s.r.o. 116 160 Kč
Kontrola skutečného objemu odtěženého sedimentu v rámci akce Revitalizace Světského rybníka - odbahnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8890031 16. 4. 2019 29. 4. 2019 Jihočeský kraj C E R, s.r.o. 114 950 Kč
zajištění provozu naučné stezky Blatská stezka v EVL a PR Borkovická blata  | Obor smlouvy: Zahradnické služby / Zemědělství
 6462359 15. 8. 2018 21. 8. 2018 Jihočeský kraj Václav Vilhum 24 200 Kč
zajištění péče o vybraná ZCHÚ JčK 2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 1789570 13. 4. 2017 25. 4. 2017 Jihočeský kraj Novotný Karel 93 000 Kč
zajištění speciálního managementu o PP TIsy u Chrobol  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 10799632 15. 11. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj MCH Projekt s.r.o. 360 000 Kč
Projekt "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina" (OPŽP), reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169 - výkon  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 4625400 25. 1. 2018 7. 2. 2018 Jihočeský kraj STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 95 590 Kč
technický dozor investora v rámci realizace akce Revitalizace Světského rybníka - odbahnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8676147 28. 3. 2019 4. 4. 2019 Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s. Neuvedena
projektový záměr na projekt Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 1587094 21. 3. 2017 30. 3. 2017 Jihočeský kraj NaturaServis, s.r.o. 117 884 Kč
průzkum zvláště chráněných obojživelníků na výskyt chytridiomykózy ve vybraných EVL v JčK  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 2028330 7. 5. 2017 25. 5. 2017 Jihočeský kraj Ing. Jiří Marek 113 740 Kč
zajištění péče o ZCHÚ PP Ohrazení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 6457467 15. 8. 2018 21. 8. 2018 Jihočeský kraj Lukáš Dubovský 70 725 Kč
zajištění péče o vybraná ZCHÚ JčK 2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 9365535 31. 5. 2019 18. 6. 2019 Jihočeský kraj Ing. Jiří Marek 350 779 Kč
Zajištění managementu (péče) o PP Slavkovické louky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9365699 31. 5. 2019 18. 6. 2019 Jihočeský kraj Ing. Jiří Marek 132 979 Kč
Zajištění managementu (péče) o PP Ohrazení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5714799 8. 5. 2018 31. 5. 2018 Jihočeský kraj VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 115 192 Kč
odstranění porostu orobince v PR Dráchovské tůně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
 6668619 31. 8. 2018 13. 9. 2018 Jihočeský kraj Brož Zdeněk 100 000 Kč
projekt LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1564226 20. 3. 2017 28. 3. 2017 Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s. 105 270 Kč
žádost do OP ŽP Progr.regener.hráz.porostů na vybraných rybničních soustavách JčK - etapa Sudoměř  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
 6306511 31. 7. 2018 1. 8. 2018 Jihočeský kraj Ing. Václav Škopek CSc.- EKOSERVIS 114 950 Kč
TDI - Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje - etapa Sudoměř - CZ.0.5.4.27/0.0/0.0/17_059/0006194  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 7161391 18. 10. 2018 31. 10. 2018 Jihočeský kraj RNDr. David Pithart 270 000 Kč
Analýza dopadů projektu CZ-SK SOUTH LIFE z hlediska ekosystémových funkcí (služeb)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 4288124 13. 12. 2017 5. 1. 2018 Jihočeský kraj Milan Škoda-FOTO 66 590 Kč
Fotografická technika Canon vč. příslušenství dle zadávacího řízení  | Obor smlouvy: TV / IT Hardware
 8048867 22. 1. 2019 30. 1. 2019 Jihočeský kraj GEOTRONICS Praha, s.r.o. 106 964 Kč
rozšíření UAS senseFly eBee X o profesionální fotogrammetrickou kameru senseFly S.O.D.A. SD  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Kancelář
 2919114 21. 8. 2017 21. 8. 2017 Jihočeský kraj Regionální centrum EIA s.r.o. 68 486 Kč
zpracování posudku dokumentace záměru "Přeložka silnice II/154, Třeboň" dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 1645746 28. 3. 2017 5. 4. 2017 Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 85 547 Kč
tvorba systému pro kontrolu značení hranic ZCHÚ a EVL prostřednictvím ArcGIS Online, včetně testovací fáze  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 066 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy