Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Kinský František"'

Nalezené smlouvy 533 výsledků

Celková cena nalezených smluv 503 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9498467 27. 6. 2019 1. 7. 2019 Město Kostelec nad Orlicí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 281 124 Kč
Pojištění Města Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby
 15020091 21. 12. 2020 24. 12. 2020 Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s. Město Kostelec nad Orlicí 40 000 Kč
darovací a sponzorské smlouvy - Darovací smlouva na finanční a věcný dar na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO Kostelec nad Orlicí.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 11862272 20. 2. 2020 4. 3. 2020 Město Kostelec nad Orlicí SPEDOS Servis s.r.o. 2 226 Kč
servisní smlouvy - Servisní smlouva  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
 9884111 27. 6. 2019 15. 8. 2019 AQUA SERVIS, a.s. Město Kostelec nad Orlicí 90 145 Kč
AQUA SERVIS, a.s.  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 5709899 19. 3. 2018 31. 5. 2018 Město Kostelec nad Orlicí
  1. Oldřich Ludvík, nar. 1945
  2. Jitka Ludvíková, nar. 1948
311 545 Kč
směnné smlouvy - Směná smlouva na směnu garáží v k.ú. Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 13696340 24. 8. 2020 4. 9. 2020 Město Kostelec nad Orlicí Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 176 447 Kč
servisní smlouvy - Smlouva o nájmu a poskytování služeb  | Obor smlouvy: IT / IT Hardware / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby)
 13088584 25. 6. 2020 25. 6. 2020 Město Kostelec nad Orlicí SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s. 95 000 Kč
veřejnoprávní smlouvy - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí pro rok 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 3931824 24. 7. 2017 30. 11. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Jiří Strnad, nar. 1951 220 000 Kč
Kupní - Nákup pozemku parcelní číslo 2536/1 - zahrada Strnad Jiří, nar.: 1951, Vamberk  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
 3497862 4. 10. 2017 20. 10. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Konzulta Brno a.s. Neuvedena
Rozšíření služeb o SMS-Operátor  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
 7837971 7. 1. 2019 9. 1. 2019 Město Kostelec nad Orlicí VERA, spol. s r.o. Neuvedena
Služby - Smlouva o poskytování kvalifikovaných elektronických služeb  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud / IT
 10530498 17. 10. 2019 24. 10. 2019 Město Kostelec nad Orlicí ENVIPARTNER, s.r.o. 14 520 Kč
Smlouva o dílo - Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: IT
 2041450 23. 5. 2017 26. 5. 2017 Město Kostelec nad Orlicí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 249 518 Kč
Pojistné smlouvy - Pojistná smlouva č. 8067738712 - pojištění města Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Stavebnictví
 7997899 17. 1. 2019 24. 1. 2019 Město Kostelec nad Orlicí LLAMARO s.r.o. 619 514 Kč
Smlouva o dílo - Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Sport a sportoviště / Stavebnictví
 14255948 27. 10. 2020 27. 10. 2020 Město Kostelec nad Orlicí Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 1 400 000 Kč
Dotace a granty - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 5176664 17. 12. 2014 6. 4. 2018 Komerční banka, a.s. Město Kostelec nad Orlicí 10 000 000 Kč
Úvěrové smlouvy - Revolvingový úvěr  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Finance / Pojišťovací služby
 2223706 22. 5. 2017 14. 6. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 485 000 Kč
Účelová neinvestiční dotace na zajištění pomoci oblastním knihovnám  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 645985 7. 12. 2015 24. 11. 2016 ZOPOS Přestavlky a.s. Město Kostelec nad Orlicí 76 672 Kč
Pronájem pozemků - PACHT ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V KAT. Ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ  | Obor smlouvy: Zahradnické služby / Nájemní smlouvy
 5170160 5. 2. 2018 6. 4. 2018 Město Kostelec nad Orlicí ŠKODA AUTO a.s. Neuvedena
Služby - Smlouva o dočasném užívání vozidel  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Pojišťovací služby / Finance
 1759702 10. 4. 2017 21. 4. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. 2 729 482 Kč
smlouvy o dílo - Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4489120 13. 12. 2017 25. 1. 2018 Město Kostelec nad Orlicí Marius Pedersen akcivá společnost 4 025 Kč
Úprava ceny za poskytované služby  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 1911770 10. 5. 2017 11. 5. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Mažoretky Kostelec nad Orlicí, o.s. 213 000 Kč
dotace a granty - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, oblast podpory: Sport - celoroční pravidelná činnost"  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 6138123 11. 7. 2018 13. 7. 2018 Město Kostelec nad Orlicí L.T.C. Kostelec nad Orlicí 60 000 Kč
Dotace a granty - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí: Individuální žádost" číslo ID 9/2018  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 1646538 30. 3. 2017 5. 4. 2017 Město Kostelec nad Orlicí SK Klackaři Kostelec nad Orlicí 80 000 Kč
dotace a granty - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt Správa sftbalového areálu Pod Strání  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 5611547 16. 5. 2018 22. 5. 2018 Město Kostelec nad Orlicí SK Klackaři Kostelec nad Orlicí 130 000 Kč
Dotace a granty - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Sport celoroční pravidelná činnost číslo SC 8/2018  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 1462854 8. 3. 2017 14. 3. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Conel Automation s. r. o. 924 615 Kč
smlouvy o dílo - Instalace frekvenčního měniče v čerpací stanici v Tutlekách  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Průmyslové stroje
 972637 20. 12. 2016 6. 1. 2017 Město Kostelec nad Orlicí Jan Martinec 1 161 600 Kč
Objednáváme u Vás tisk druhé části publikace o Kostelci Kostelec nad Orlicí v zrcadle času.
 12428836 22. 4. 2020 28. 4. 2020 Město Kostelec nad Orlicí Roman Svatoš 392 563 Kč
Smlouva o dílo - Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Zemědělství
 13271936 15. 6. 2020 15. 7. 2020 ŠKODA AUTO a.s. Město Kostelec nad Orlicí 400 000 Kč
Dodatek k darovací smlouvě číslo KVA-JJ-19-028-SR  | Obor smlouvy: Osobní vozidla
 5551363 20. 7. 2016 16. 5. 2018 Město Kostelec nad Orlicí Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 1 513 Kč
servisní smlouvy - Servisní a materiálová smlouva bizhub C280  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Opravy a údržba
 8797775 15. 4. 2019 17. 4. 2019 Federal-Mogul Friction Products a.s. Město Kostelec nad Orlicí 85 000 Kč
darovací a sponzorské smlouvy - Darovací smlouva o poskytnutí daru Federal -Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9884115 24. 7. 2019 15. 8. 2019 Město Kostelec nad Orlicí
  1. Petr Jakubec, nar. 1986
  2. Cecilie Jakubcová, nar. 1987
600 000 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě - Smlouva o smlouvě budoucí darovací (kanalizace) - Jakubcovi  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 14073592 24. 9. 2020 9. 10. 2020 Město Kostelec nad Orlicí Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 149 033 Kč
servisní smlouvy - Smlouva o nájmu a poskytování služeb  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / IT Hardware / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby)
 3853404 21. 8. 2017 23. 11. 2017 Město Kostelec nad Orlicí M Projekt CZ s. r. o. 38 115 Kč
Příkazní smlouvy - Revitalizace nádrže v části obce Kozodry, Kostelec nad Orlicí  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10502834 19. 9. 2019 22. 10. 2019 Město Kostelec nad Orlicí SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s. 126 817 Kč
darovací a sponzorské smlouvy - Smlouva o daru  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 425289 29. 9. 2016 19. 10. 2016 Úřad práce České republiky Město Kostelec nad Orlicí 86 400 Kč
Personální - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 5307468 3. 4. 2018 19. 4. 2018 Město Kostelec nad Orlicí Agentura Wink, s. r. o. 51 420 Kč
Autorské odměny - Uskutečnění hudební produkce interpreta Pekař  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 2099914 26. 5. 2017 1. 6. 2017 Město Kostelec nad Orlicí SOVA stavební s.r.o. 1 669 679 Kč
smlouvy o dílo - Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu v Kostelci nad Orlicí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7550935 13. 11. 2018 6. 12. 2018 Město Kostelec nad Orlicí Generali Pojišťovna a.s. 5 798 Kč
Seznam pojištěných vozidel města  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Osobní vozidla
 7531743 18. 1. 2018 5. 12. 2018 Město Kostelec nad Orlicí H V H spol. s r.o. 274 670 Kč
Smlouva o dílo - Zhotovení v souladu s jeho nabídkou a s § 61 autorského zákona autorského díla bronzový odlitek sochy prezidenta T. G. Masaryka dle plastiky zhotovené figurálním sochař  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9885395 24. 7. 2019 15. 8. 2019 Město Kostelec nad Orlicí
  1. Petr Jakubec, nar. 1986
  2. Cecilie Jakubcová, nar. 1987
1 100 000 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě - Smlouva o smlouvě budoucí darovací (komunikace) - Jakubcovi  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy