Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Mgr. Ivana Stráská"'

Nalezené smlouvy 1 734 výsledků

Celková cena nalezených smluv 14 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 3706800 6. 11. 2017 8. 11. 2017 Jihočeský kraj GW Train Regio a.s. 6 782 037 Kč
GW Train Regio a.s.: Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci "Provozního souboru  | Obor smlouvy: Služby silniční dopravy / Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí
 6893591 19. 9. 2018 5. 10. 2018 Jihočeský kraj Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Neuvedena
VOŠ a SPŠ Volyně Resslova 440 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem (podepsaná)  | Obor smlouvy: IT Hardware / Průmyslové stroje
 2508202 26. 6. 2017 10. 7. 2017 Jihočeský kraj EKOEKO s.r.o. 2 432 100 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD ve stupni DSP/PDPS a výkonu AD na akci "Rekonstrukce ČOV pro Jihočeské letiště České Budějovice"  | Obor smlouvy: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby / Stavebnictví
 10801392 7. 11. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj INTERIMEX CZ a.s. 688 793 Kč
Kupní smlouva - reprezentační oblečení pro výpravu Jihočeského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020  | Obor smlouvy: Řemesla
 5378844 26. 4. 2018 26. 4. 2018 Jihočeský kraj Nemocnice Písek, a.s. 5 800 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - SOHZ - vyrovnávací platba 2018  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče
 5830995 11. 6. 2018 12. 6. 2018 Jihočeský kraj S&T CZ s.r.o. 18 002 707 Kč
Smlouva o službě "HW a SW podpora infrastruktury"  | Obor smlouvy: IT / SW sluzby
 10420146 29. 7. 2019 14. 10. 2019 Jihočeský kraj Jihočeský venkov, z.s. 210 000 Kč
33-03-008/19 Jihočeský venkov, z.s., 56/, 37346 Pištín  | Obor smlouvy: Marketing a reklama / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 10420342 29. 7. 2019 14. 10. 2019 Jihočeský kraj Jihočeský venkov, z.s. 70 000 Kč
33-01-030/19 Jihočeský venkov, z.s., 56/, 37346 Pištín  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 2667090 11. 7. 2017 25. 7. 2017 Jihočeský kraj Město Vodňany 110 000 Kč
Smlouva 453-01-32/17 Město Vodňany  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10420042 25. 7. 2019 14. 10. 2019 Jihočeský kraj Novohradsko - Doudlebsko, z.s. 349 090 Kč
33-03-010/19 Novohradsko - Doudlebsko, z.s., Žižkovo náměstí 32/, 37335 Trhové Sviny  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 2807146 30. 6. 2017 7. 8. 2017 Jihočeský kraj Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 142 880 Kč
413-01-005 Domácí hospic Athelas Písek_diakonie  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10405298 6. 10. 2019 11. 10. 2019 Jihočeský kraj Šachový klub QCC České Budějovice, z.s. 110 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - První ligy a MČR dospělých  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Realitní služby
 2242774 8. 6. 2017 16. 6. 2017 Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. 60 000 000 Kč
Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (60 000 000 Kč)  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Laboratorní přístroje a zařízení
 5394596 26. 4. 2018 27. 4. 2018 Jihočeský kraj Ing. Pavel Chromý 149 000 Kč
Zhotovení geometrických plánů na oddělení pozemkových parcel v k.ú. Úsilné  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4132312 13. 12. 2017 18. 12. 2017 Jihočeský kraj AUGUR Consulting s.r.o. 482 790 Kč
Servisní smlouva č. SON/OSOV/367/17 - projekt "Plánování sociálních služeb II."  | Obor smlouvy: SW sluzby / Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 10761812 13. 11. 2019 15. 11. 2019 Jihočeský kraj VERTICO, s.r.o. 7 834 859 Kč
Smlouva o dílo na realizaci akce: Silnice II/160, k.ú. Horní Jílovice - řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5068524 23. 3. 2018 26. 3. 2018 Jihočeský kraj HESPERIA s.r.o. 925 009 Kč
Kupní smlouva na nákup 43 ks notebooků vč. příslušenství  | Obor smlouvy: IT Hardware / IT
 4651952 2. 2. 2018 9. 2. 2018 Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s. 157 300 Kč
zpracování a podání žádosti do OPŽP, včetně zajištění administrativních činností - Projekt opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v PR Vrbenské ryb.-Domin a Bažina  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
 2534346 30. 6. 2017 12. 7. 2017 Jihočeský kraj Český nábytek a.s. 6 105 145 Kč
Smlouva o dílo na akci "Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313005801 Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice"  | Obor smlouvy: Kancelář / Nábytek
 2531570 27. 6. 2017 12. 7. 2017 Jihočeský kraj Město Vimperk 100 000 Kč
Smlouva 453-01-12/17 Město Vimperk  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 2531474 4. 7. 2017 12. 7. 2017 Jihočeský kraj Město Strakonice 175 000 Kč
Smlouva 453-01-16/17 Město Strakonice  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8959379 9. 4. 2019 6. 5. 2019 Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. 528 921 Kč
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy E.ON (plynovod) pro stavbu: Obchvat města Kaplice - 2. etapa, sil. II/154.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 2028374 22. 5. 2017 25. 5. 2017 Jihočeský kraj Ing. Martin Janda 133 100 Kč
zajištění péče o ZCHÚ PP Polední  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 7310399 6. 11. 2018 14. 11. 2018 Jihočeský kraj GEOTRONICS Praha, s.r.o. 1 161 692 Kč
ConNat ATCZ45 - speciální monitorovací technika - UAS  | Obor smlouvy: Finance / Finanční a pojišťovací služby
 11405396 14. 1. 2020 17. 1. 2020 Jihočeský kraj BDO Advisory s.r.o. 490 050 Kč
smlouva o dílo SDL/OSOV/256/19 - BDO Advisory s.r.o.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 49413 21. 7. 2016 2. 8. 2016 Jihočeský kraj Farní charita Milevsko 41 400 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní charita Milevsko  | Obor smlouvy: Sociální služby
 2722438 24. 7. 2017 28. 7. 2017 Jihočeský kraj Plotové centrum spol. s r.o. 440 139 Kč
Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Výstavba provizorního oplocení - areál bývalých opraven v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a.s."  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 2438394 29. 6. 2017 30. 6. 2017 Jihočeský kraj ZNAKON, a.s. 38 422 711 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 6 - okres Strakonice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 49441 21. 7. 2016 2. 8. 2016 Jihočeský kraj Farní charita Prachatice 31 800 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní charita Prachatice  | Obor smlouvy: Sociální služby
 11300528 18. 12. 2019 8. 1. 2020 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Jihočeský kraj Neuvedena
Licenční smlouva o poskytnutí nevýhradní licence - Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  | Obor smlouvy: SW Systémové poradenské služby
 6023179 25. 6. 2018 28. 6. 2018 Jihočeský kraj Tisox s.r.o. 192 995 Kč
Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 5846739 31. 5. 2018 13. 6. 2018 Jihočeský kraj Státní fond dopravní infrastruktury 11 344 863 Kč
Smlouva č. 139S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5294920 16. 4. 2018 18. 4. 2018 Jihočeský kraj NVT Hotels & Resorts s.r.o. 147 200 Kč
FPR 2018 - zajištění občerstvení v rámci konání mezinárodní konference – Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje v termínu 23. – 25. května 2018;  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 2142566 26. 5. 2017 7. 6. 2017 Jihočeský kraj Ing. Josef Honz 127 050 Kč
zajištění péče o ZCHÚ - PR Kocelovické pastviny  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 5449511 5. 4. 2018 4. 5. 2018 Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 835 607 Kč
Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 2345926 16. 6. 2017 26. 6. 2017 Jihočeský kraj Český volejbalový svaz 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Světová liga ve volejbalu mužů  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 3076970 11. 8. 2017 6. 9. 2017 Jihočeský kraj Martin Štrobl 115 600 Kč
Zajištění péče o ZCHÚ v působnosti JčK - nPP Dvořčice, PP Pančice - V řekách, PP Štěrbů louka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 71709 21. 7. 2016 8. 8. 2016 Jihočeský kraj Proutek, občanské sdružení 168 060 Kč
KDP Podpora sociálních služeb 2016 - PROUTEK  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče
 3076758 11. 8. 2017 6. 9. 2017 Jihočeský kraj Jan Průša 295 240 Kč
Zajištění péče o ZCHÚ v působnosti JčK - PR Dráchovské louky, PR Kladrubská hora, PP Ostrov Markéta  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zahradnické služby
 2918022 26. 7. 2017 21. 8. 2017 Jihočeský kraj Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 1 800 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora činnosti Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje ve školním roce 2017/2018  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 105 016 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy