Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Mgr. Jaroslav Němec"'

Nalezené smlouvy 1 287 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  564961 03.11.2016 11.11.2016 Město Kroměříž M Computers s.r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva na opakované dodávky počítačové techniky  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / IT Hardware
  3757420 09.11.2017 14.11.2017 Město Kroměříž CENTROPROJEKT GROUP a.s. 165 770 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě "Úprava komunikací v intravilánu města Kroměříže"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  7967807 09.01.2019 22.01.2019 Město Kroměříž TJ SLAVIA Kroměříž z. s. 400 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  5317124 27.03.2018 20.04.2018 Město Kroměříž HARKO s.r.o. 1 073 799 Kč
Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pojišťovací služby / Finance
  538421 10.10.2016 08.11.2016 Město Kroměříž SAFE TREES, s.r.o. 79 927 Kč
Smlouva o dílo - aktualitzace inventarizace a hodnocení stromů rostoucích na vybraných plochách města Kroměříž  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Zemědělství
  539429 27.10.2016 08.11.2016 Město Kroměříž Kroměřížské technické služby, s.r.o. 602 763 Kč
Smlouva o dílo - oprava místní komunikace Hradisko za hřbitovem  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Stavebnictví
  8381111 22.02.2019 05.03.2019 Město Kroměříž DNS a.s. 605 530 Kč
Prováděcí smlouva č. 009 - nákup licencí Windows Server DataCenter 2019 a CAL.  | Obor smlouvy: IT / IT Software (krabicový SW, licence, …) / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  3014930 28.08.2017 30.08.2017 Město Kroměříž knesl kynčl architekti s.r.o. 1 833 150 Kč
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci "Parkovací dům Havlíčkova 1"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  564821 03.11.2016 11.11.2016 Město Kroměříž JTV CZ, s.r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / IT Hardware
  1746594 22.03.2017 20.04.2017 Město Kroměříž Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 168 640 Kč
Pojistná smlouva.  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Právní služby
  1728198 06.04.2017 18.04.2017 Město Kroměříž Klubíčko Kroměříž, z. s. 65 000 Kč
Poskytnutí účelové dotace.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  5342868 21.03.2018 23.04.2018 Město Kroměříž Nestlé Česko s.r.o. 80 000 Kč
Darovací smlouva pro podporu organizace a realizace akce "Vybarvený běh"  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  3292458 15.09.2017 30.09.2017 Město Kroměříž CENTROPROJEKT GROUP a.s. 381 150 Kč
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - "Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacího stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  116325 13.07.2016 19.08.2016 Město Kroměříž TOPEXKM s.r.o. 1 660 490 Kč
Smlouva o dílo - Rekonstrukce plynové kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pojišťovací služby / Práce při dokončování budov
  1189593 25.01.2017 06.02.2017 Město Kroměříž HK Kroměříž z. s. 550 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  2544598 13.12.2016 12.07.2017 Město Kroměříž PWS Plus s.r.o. 86 585 Kč
Rozšíření systému IVVS.  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě
  2615442 19.06.2017 19.07.2017 Město Kroměříž HARKO s.r.o. 2 386 457 Kč
Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt B.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  283429 12.09.2016 23.09.2016 Město Kroměříž Sun Drive Communications s.r.o. 295 240 Kč
Smlouva o dílo - Rodinné pasy města Kroměříže na rok 2016 - 2018  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  3624616 06.10.2017 01.11.2017 Město Kroměříž ASA expert a.s. 80 000 Kč
Zateplení objektu "B" a "D" MěÚ Kroměříž - Výkon koordinátora BOZP, odborný dohled TDS  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Opravy, údržba a počítačové sítě
  4304764 16.11.2017 08.01.2018 Město Kroměříž Jana Bartošová, rok nar. 1973 135 450 Kč
Kupní smlouva na pozemek  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  4399752 21.12.2017 16.01.2018 Město Kroměříž Ing. David Zapletal 122 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace a dalších dodávek a činností pro stavbu víceúčelového sportovního hřiště  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  4790876 01.02.2018 26.02.2018 Město Kroměříž Kroměřížské technické služby, s.r.o. 361 431 Kč
Výměna písku v pískovištích v Kroměříži a spádových obcích.  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Bankovní formality, ceníky, VOP
  3300214 29.09.2017 02.10.2017 Město Kroměříž I3 Consultants s.r.o. 145 200 Kč
Provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR a návrh kroků pro dosažení souladu s GDPR  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
  3986128 27.11.2017 05.12.2017 Město Kroměříž ZAHRADA Olomouc s.r.o. 152 460 Kč
Zhotovení studie lesoparku u vodní nádrže Hrázka v Kroměříži  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Bankovní formality, ceníky, VOP
  6257331 12.07.2018 26.07.2018 Město Kroměříž Ing. Alena Vránová 141 570 Kč
Příkazní smlouva na zajištění autorského dozoru pro akci "Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži".  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Zemědělství
  6497739 17.08.2018 25.08.2018 Město Kroměříž DERATEX, spol.s r. o. 159 115 Kč
Celoplošná deratizace veřejných prostranství města Kroměříže a odpadní kanalizace ve vlastnictví města.  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy, údržba a počítačové sítě
  5575731 10.05.2018 18.05.2018 Město Kroměříž Everesta, s.r.o. 61 952 Kč
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži.  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby / Školení a kurzy
  8516359 08.03.2019 19.03.2019 Město Kroměříž PROFI KLIMA a.s. 2 140 096 Kč
Stavební práce na akci "Instalace vzduchotechniky v objektu ZŠ Oskol v Kroměříži".  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1889866 28.04.2017 09.05.2017 Město Kroměříž TOPSOFT JKM spol. s r.o. 135 859 Kč
Dodávka výpočetní techniky včetně příslušenství.  | Obor smlouvy: IT Hardware / IT
  17708375 08.09.2021 09.09.2021 Město Kroměříž Kroměřížské technické služby, s.r.o. 15 265 649 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, číslo SML/102/2017.  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  6516223 28.08.2018 28.08.2018 Město Kroměříž OC REJDIŠTĚ s.r.o. 669 608 Kč
Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  10161162 16.09.2019 18.09.2019 Lodní Sporty Kroměříž, z.s. Město Kroměříž 147 000 Kč
Prodej pozemku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18640059 06.12.2021 07.12.2021 Město Kroměříž GEMO a.s. 2 192 302 Kč
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo SML/379/2020 - úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zajištěnými vícepracemi a méněpracemi
  18874091 20.12.2021 27.12.2021 Město Kroměříž TRAFIN OIL, a.s. 79 279 Kč
Smlouva o sběru a likvidaci odpadu - upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností - dodání 35 ks sběrných nádob  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  7162471 17.10.2018 31.10.2018 Město Kroměříž Ing. Tomáš Vávra 1 173 915 Kč
Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž.  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Zemědělství
  9263211 28.05.2019 06.06.2019 Město Kroměříž GasNet, s.r.o. 88 000 Kč
Doddatek č. 1 ke smlouvě SML/117/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene ke stavbě: REKO MS KM Vážany - Osvoboditelů +2  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
  14400564 09.11.2020 09.11.2020 Město Kroměříž GEMO a.s. 85 204 570 Kč
Smlouva o dílo - Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havličkova - dílčí část 2 Parkovací dům - Opakované zadání  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12869432 27.05.2020 04.06.2020 Město Kroměříž Potoky 310 s.r.o. 181 500 Kč
Dodatek č. 1 - Zajištění hudební produkce - změna termínu konání akce.  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Rekreační, kulturní akce
  15367711 25.01.2021 01.02.2021 Město Kroměříž ÚRS CZ a.s. 61 710 Kč
Vypořádání vzájemných závazků ze smlouvy č. SML/337/2020 - Dodání stavebního SW KROS 4 a Databáze cen stavebních prací ÚRS s platností licencí na 12 měsíců pro 5 lokálních uživatelů  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  18322179 03.11.2021 09.11.2021 Město Kroměříž Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž 299 414 Kč
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ - restaurování vitrážového okna č. 1, kostel sv. Mořice v Kroměříži  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.