Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"PaedDr. Jan Váňa"'

Nalezené smlouvy 496 výsledků

Celková cena nalezených smluv 593 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12774672 20. 5. 2020 27. 5. 2020 Město Třeboň Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. 152 236 Kč
Veřejnoprávní smlouva LSPP Třeboň - nájem  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zdravotnický materiál
  15587939 11. 2. 2021 23. 2. 2021 Vodafone Czech Republic a.s. Město Třeboň 267 340 Kč
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o umístění zařízení č. JHSHL ze dne 21.06.2002 - Vodafone  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Telco / Nájemní smlouvy
  10727808 13. 11. 2019 13. 11. 2019 T-Mobile Czech Republic a.s. Město Třeboň 125 041 Kč
Smlouva o zřízení služebnosti pro uložení optického kabele v k. ú. Třeboň - T-Mobile a.s. - Hliník  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12724048 15. 5. 2020 22. 5. 2020 Město Třeboň TJ Jiskra Třeboň, z.s. 1 342 105 Kč
Dotace - TJ Jiskra Třeboň, z.s. - celoroční činnost  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  7724603 20. 12. 2018 21. 12. 2018 Vodovod Hamr Město Třeboň Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 09.07.2015 (čp. 106/II, Třeboň)  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
  8993279 18. 4. 2019 10. 5. 2019 Město Třeboň Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. 131 576 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - LSPP Třeboň - na částečné pokrytí nájmu  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zdravotnický materiál
  8506115 7. 3. 2019 18. 3. 2019 Město Třeboň Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 767 841 Kč
Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 7721072109 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Stavebnictví
  9148683 27. 5. 2019 27. 5. 2019 Město Třeboň Divadelní služby Plzeň s.r.o. 544 347 Kč
Podlaha v místnosti č. S 1.3.08 v objektu čp. 20/I, Třeboň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14573893 23. 11. 2020 23. 11. 2020 Město Třeboň STAVBY PRO ŽIVOT s.r.o. Neuvedena
Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň - dodatek č. 2  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje
  12963260 12. 6. 2020 12. 6. 2020 Město Třeboň Zdeněk Novotný 47 407 Kč
Dodatek č. 1 SOD Veřejné osvětlení Branná  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  10880756 25. 11. 2019 27. 11. 2019 Město Třeboň BALET PRAHA, o.p.s. 50 000 Kč
Smlouva o pohostinském divadelním vystoupení č. 022020 - představení "CARMINA VETERA" s reporodukovanou nahrávkou Pražským komorním baletem dne 15.04.2020 v 19:00 h v Divadle J. K. Tyla v  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Reklamní a marketingové služby
  8873947 20. 3. 2019 26. 4. 2019 Město Třeboň Agraservis, společnost s ručením omezeným Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a spol. Agraservis, společnost s ručením omezením - Stezka v části ul. Pražská  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  10021178 28. 8. 2019 2. 9. 2019 Město Třeboň SVM digital s.r.o. 99 799 Kč
Smlouva o vypořádání závazků  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  14358748 27. 10. 2020 5. 11. 2020 Město Třeboň CATANIA GROUP s.r.o. 214 896 Kč
Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR  | Obor smlouvy: Finance
  8346879 21. 2. 2019 1. 3. 2019 Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace Město Třeboň Neuvedena
Dodatek č. 4 k Dohodě o provozování sportovišť ze dne 01.01.2018  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Nájemní smlouvy
  8820487 18. 4. 2019 18. 4. 2019 Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice Město Třeboň 4 040 Kč
Dodatek č. 6 k Pachtovní smlouvě ze dne 23.12.2016 (rozšíření pachtu o pozemek p. č. KN 1296 k. ú. Stará Hlína na dobu neurčitou od 18.04.2019)  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  13113076 29. 6. 2020 29. 6. 2020 Město Třeboň Technické služby Třeboň, s.r.o. 161 638 Kč
Smlouva o vypořádání závazků k objednávce 750/4586/18 – Kácení dřevin podél Mlýnské stoky  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  12343212 21. 4. 2020 21. 4. 2020 Město Třeboň STAVBY PRO ŽIVOT s.r.o. 13 701 161 Kč
Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  7497007 29. 11. 2018 3. 12. 2018 Město Třeboň Lesostavby Třeboň a.s. 46 967 Kč
Dodatek č.1 ke SOD Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodloužení vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  14986359 21. 12. 2020 21. 12. 2020 Město Třeboň JTV a.s. 500 000 Kč
Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního pořadu a využití práv k němu  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  9391915 19. 6. 2019 19. 6. 2019 Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24 Město Třeboň Neuvedena
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.07.2009 (čp. 1/I, Třeboň)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  10390118 20. 8. 2019 10. 10. 2019 Město Třeboň Vopelka Stanislav, JUDr. nar. 1957 Neuvedena
Darovací smlouva na vodovodní a kanalizační řad v k.ú. Třeboň - Vopelka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12598720 11. 5. 2020 13. 5. 2020 Město Třeboň Parcely Třeboň s.r.o. Neuvedena
Snlouva o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturu ZTV2 Třeboň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13276220 14. 7. 2020 15. 7. 2020 Město Třeboň
  1. Binder Radek
  2. Vacková Ivana
+2 další dodavatelé
Neuvedena
Darovací smlouva na vodovodní řad a kanalizační stoku na pozemku p.č. KN 4194 k. ú. Břilice  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15544931 18. 2. 2021 18. 2. 2021 Město Třeboň STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 72 600 Kč
Administrace VZ - Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13303736 14. 7. 2020 17. 7. 2020 Město Třeboň WAY project s.r.o. 75 020 Kč
Smlouva o vypořádání závazků k objednávce č. 750/4800/18  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Bankovní formality, ceníky, VOP
  16684171 19. 4. 2021 24. 5. 2021 Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Město Třeboň Neuvedena
Dodatek č. 14 Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. - rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. KN 937/1 v k. ú. Branná  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  12991272 16. 6. 2020 16. 6. 2020 Město Třeboň Jiří Janoušek RENOSTAV 191 288 Kč
SOD - Výměna vrat požární zbrojnice v Branné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov
  9198823 30. 5. 2019 30. 5. 2019 Hanyk Karel, Ing. nar. 1957 Město Třeboň Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě darovací spojená se smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16225019 9. 4. 2021 13. 4. 2021 Město Třeboň ELTODO, a.s. 79 679 Kč
Smlouva o zajištění servisu a údržby parkovacích automatů RTB Pecuni - dodatek č. 1 (další dva PA)  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
  8581007 25. 3. 2019 26. 3. 2019 Město Třeboň JPS J. Hradec s.r.o. 238 370 Kč
Zhotovení projektové dokumentace stavby - Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň včetně výkonu autorského dozoru  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  7715903 20. 12. 2018 20. 12. 2018 Město Třeboň Asekol a.s. Neuvedena
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Veřejné služby pro energie
  10647160 31. 10. 2019 6. 11. 2019 Město Třeboň TJ Jiskra Třeboň, z.s. 490 303 Kč
Dotace - TJ Jiskra Třeboň, z.s. - na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2019  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  8084375 27. 1. 2019 1. 2. 2019 Město Třeboň DINO TRADING spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 SOD Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  12963668 9. 6. 2020 12. 6. 2020 Město Třeboň dot. DesignStudio, spol. s r.o. 61 259 Kč
Grafické práce a tisk Ročenky města Třeboně za rok 2019
  12364940 22. 4. 2020 22. 4. 2020 Město Třeboň Petr Mládek\nMládek-ELEKTRO 68 348 Kč
Smlouva o vypořádání závazků k objednávce č. 750/5525/19 - Oprava EI v divadle, p. Mládek  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  16257451 15. 4. 2021 15. 4. 2021 Město Třeboň Technické služby Třeboň, s.r.o. 147 000 Kč
TS smlouva - údržba dětských hřišť a laviček - dodatek č. 19  | Obor smlouvy: Zemědělství
  17017827 16. 2. 2021 25. 6. 2021 Město Třeboň Pneuservis Sklenář s.r.o. 81 833 Kč
Smlouva o vypořádání závazku (Pneuservis Sklenář)
  11300512 7. 1. 2020 8. 1. 2020 Zámecká lékárna a.s. Město Třeboň Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení plynovodu a plynovodní přípojky na p.č.KN 2/2, 2484, 2488 k. ú. Třeboň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  14404284 9. 11. 2020 9. 11. 2020 Město Třeboň Ing. Miloš Znoj 9 600 Kč
Koordinátor BOZP na akci "Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň" - dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Průmyslové stroje

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy