Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"RNDr. Štěpán...'

Nalezené smlouvy 2 844 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12639228 13.05.2020 15.05.2020 Hlavní město Praha Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 309 760 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Krajinářská studie vybraných pozemků k. ú. Jinonice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  12635620 05.05.2020 15.05.2020 Hlavní město Praha Tiskárna Protisk, s. r. o. 105 996 Kč
Tisk informačních letáků - lokalizace sbírkových stromů ve Stromovce  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  11969764 12.03.2020 16.03.2020 Hlavní město Praha Petr Kordule Petr 351 250 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Péče o pozemky v lokalitě Mušlovka, NPP Dalejský profil  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
  12014460 11.03.2020 20.03.2020 Hlavní město Praha Český hydrometeorologický ústav 80 000 Kč
Předávání hydrologických informací v roce 2020  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  12013192 13.03.2020 20.03.2020 Hlavní město Praha TEXGEO s.r.o. 1 135 464 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Monitoring a hodnocení rizika skalního řícení na vybraných lokalitách na území hlavního města Prahy pomocí deformetru a  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  12051856 22.03.2020 26.03.2020 Hlavní město Praha Ing. Petr Komínek 117 975 Kč
Revitalizce svahů na pozemku č.p. 62/1 a 73 k.ú. Vokovice - I etapa (příprava k ozelenění a výsadbám)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  12383520 21.04.2020 23.04.2020 Hlavní město Praha Ing. Miloš Král Miloš 119 548 Kč
Odstranění nelegálních staveb z přírodní památky Cihelna v bažantnici  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  12383572 22.04.2020 23.04.2020 Hlavní město Praha Agentura Koniklec, o. p. s. 78 052 Kč
Aktualizace Informačního systému EVVO v roce 2020  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  13319680 15.07.2020 20.07.2020 Hlavní město Praha PAS Natura s.r.o. 21 657 790 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: RN Jiviny - odbahnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13631556 26.08.2020 28.08.2020 Hlavní město Praha ARA s, spol. s r.o. 77 440 Kč
Objednávka poradenských služeb při přípravě VZMR "Informační kampaň klimatického závazku hl. m. Prahy"  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  13721784 04.09.2020 08.09.2020 Hlavní město Praha Ing. Viták Zdeněk, Ing. Zdeněk 117 612 Kč
R3 Hájecká – havarijní oprava hráze a patního drénu, DPS  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  13751352 10.09.2020 10.09.2020 Hlavní město Praha M2O s.r.o. 116 160 Kč
Technický dozor po dobu realizace stavby - Dětské hřiště Kaštánek - oprava objektu a instalace mlžítka  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  13737532 02.09.2020 09.09.2020 Hlavní město Praha PATOK a.s. 111 949 Kč
Čištění usazovacích jímek v parku Stromovka  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  13409768 27.07.2020 30.07.2020 Hlavní město Praha Smartes Group s.r.o. 114 950 Kč
Zjištění aktuálního stavu (PENB) u objektů, ve kterých došlo ke stavebním úpravám, změnám způsobu vytápění, chlazení.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  13273108 30.06.2020 15.07.2020 Hlavní město Praha Photon Water Technology s. r. o. 84 700 Kč
Návrh lokálních oprav dlažeb koryta Botiče ve třech lokalitách – k.ú. Michle, k.ú. Nusle  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  10138246 12.09.2019 16.09.2019 Hlavní město Praha Ing. Jan Švejkovský 117 016 Kč
Rekonstrukce travnatých ploch po výkopu inženýrských sítí v Letenských sadech  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  10964564 29.11.2019 04.12.2019 Hlavní město Praha Pražské služby, a.s. 2 085 451 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Předmětem Smlouvy je zajištění pilotního projektu sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  11065412 15.11.2019 12.12.2019 Hlavní město Praha Promas, v.o.s. 15 000 Kč
Realizace plánu péče o přírodní památku Okrouhlík  | Obor smlouvy: Zemědělství
  156545 29.08.2016 29.08.2016 Hlavní město Praha Spolek EKODOMOV 525 180 Kč
Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017  | Obor smlouvy: Technické služby
  46177 27.07.2016 01.08.2016 Hlavní město Praha Straka 74 000 Kč
Zajištění analytické činnosti a kontroly fakturace v souvislosti s uzavřením nové smlouvy na zajištění komplexního systému nakládání s odpady na území hl. m. Prahy od 1.8.2016
  3577488 19.10.2017 27.10.2017 Hlavní město Praha Ing. Alena Dýbová 88 000 Kč
Aktualizace 12 infomateriálů Lesy a lesoparky, aktualizace a příprava textů, map a fotografií pro web, zapracování nových textů na web, průběžná aktualizace brožur, fotodokumentace - Lesopark Kbely  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  344897 26.09.2016 05.10.2016 Hlavní město Praha Ing. Ondřej Fous 102 898 Kč
Autorský dozor pro PD "záhony před letohrádkem Hvězda", dokumentace pro dosevy a grafický poster
  14806541 03.12.2020 08.12.2020 Hlavní město Praha Mgr. Ester Miffková 75 000 Kč
Úprava břehového doprovodu tůní na Korku  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  14542224 18.11.2020 20.11.2020 Hlavní město Praha Smart Press, s.r.o. 97 337 Kč
Dodání vzdělávací knihy Svobodná hra
  14431604 20.10.2020 11.11.2020 Hlavní město Praha Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 191 220 Kč
smlouva inominátní : Dodávka vody a odvádění odpadních vod, Odběrné místo evidenční číslo: 300235794  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Voda / Stavebnictví
  14574045 23.11.2020 23.11.2020 Hlavní město Praha Bytové družstvo INSTART 180 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Dotace na přeměnu topného systému - Bytové družstvo INSTART  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
  14089420 01.10.2020 12.10.2020 Hlavní město Praha Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 108 900 Kč
Průzkumné práce na zatrubněných částech potoků a práce spojené s nalezením zdrojů znečištění na vodních tocích na území hl. města Prahy  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  14440236 04.11.2020 11.11.2020 Hlavní město Praha Alena Píšová Neuvedena
Prodloužení termínu dokončení objednávky  | Obor smlouvy: Energie
  5813143 14.05.2018 10.06.2018 Hlavní město Praha SEVEn Energy s.r.o. 117 370 Kč
Vyhodnocení vlivu implementace ÚEK hl. m. Prahy na životní prostředí  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje
  5812515 03.04.2018 10.06.2018 Hlavní město Praha GEOline, spol. s. r. o. 98 010 Kč
Retenční nádrž v Únětickém údolí - p.č. 2226,2233, k.ú. Suchdol; Kunratický potok - Braník - ř. km cca 0,9-1,5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  5812783 25.04.2018 10.06.2018 Hlavní město Praha Ing. Martin Sucharda 71 000 Kč
Realizační dokumentace – Revitalizace Lipanského potoka  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  732489 16.11.2016 01.12.2016 Hlavní město Praha Netrefa Jiří 145 200 Kč
075/2016 - Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  732689 28.11.2016 01.12.2016 Hlavní město Praha Drmla 107 400 Kč
Vyčištění okolí Milíčovských vodních ploch od náletové a ruderální vegetace
  7284159 29.10.2018 12.11.2018 Hlavní město Praha Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb 109 157 Kč
Nákup materiálu pro dosadby  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  8814707 15.04.2019 18.04.2019 Hlavní město Praha MV projekt spol. s r.o. 118 580 Kč
Závlaha Letenských sadů - vodní prvky DSP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  8764927 04.04.2019 12.04.2019 Hlavní město Praha Ing. Zbyněk Kunt, MBA 116 160 Kč
Technický dozor investora v rámci obnov stromořadí celopražského významu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  5827639 09.01.2018 11.06.2018 Hlavní město Praha sinpps s.r.o. 562 650 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Zajištění inženýrských prací pro akce realizované OCP MHMP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  5828263 21.02.2018 11.06.2018 Hlavní město Praha FIRAST s.r.o. 590 480 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dokumentace pro opravu 3 mostů v letenském svahu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5767839 19.03.2018 06.06.2018 Hlavní město Praha AQUATIS a.s. 225 060 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Technická opatření - řešení kvality vody vodního díla Hostivař  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5813063 25.04.2018 10.06.2018 Hlavní město Praha Treewalker, s. r. o. 106 020 Kč
Ochrana stromů při stavbě Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín  | Obor smlouvy: Zemědělství

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.