Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme našli 286 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} v celém Hlídači

ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli v těchto databázích


Město Nový Bor
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2023 uzavřel úřad celkem 285 smluv za 179 mil. Kč, celý holding celkem 405 smluv za 202 mil. Kč,

Nalezené smlouvy 285 výsledků

Celková cena nalezených smluv 179 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  24184461 21.04.2023 EISNEROVÁ JANA nar. 1981 Město Nový Bor 1 172 228 Kč
Prodej pozemku pč. 150/1 a pč. 150/3 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25594803 28.08.2023 Petr Ondřej nar. 1997 Město Nový Bor 68 970 Kč
Prodej Škoda Octavia II Classic 1.9 TDI 77 kw - Kupní smlouva  | Obor: Osobní vozidla
  25587303 30.08.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 320 000 Kč
Dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24520511 23.05.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 256 000 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  26952871 27.09.2023 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Město Nový Bor Neuvedena
SM - Smlouva o výpůjčce - UPM - Lobmeyr
  26701255 20.11.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 13 896 850 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2024 do roku 2028  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  24184105 20.04.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 419 350 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24251281 26.04.2023 GasNet, s.r.o. Město Nový Bor 124 695 Kč
OSM - smlouva o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti k pozemkům pč. 419/1, pč. 501 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pč. 24, pč. 27, pč. 192/4, pč. 193/1, pč. 193/2, pč. 194, pč. 195 v k.ú. Nový
  26266119 09.10.2023 Ing. Ladislav Holčák Město Nový Bor 96 800 Kč
Kupní smlouva na jehličnatou vlákninu z probírek
  26109987 13.10.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 595 350 Kč
D O D A T E K č. 5 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.  | Obor: Nábor zaměstnanců
  25150895 30.06.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky)
  1. Město Nový Bor (IČO: 00260771)
  2. Úřad práce České republiky (IČO: 72496991)
15 642 Kč
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19.12.2011 s účinností od 01.01.2012 má ÚP ČR, KrP Liberec, v pronájmu 2 kanceláře ve 3. podlaží domu čp. 1001 v ulici B. Egermanna, Nový Bor o výměře 62 m2,  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23207893 25.01.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 859 350 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  23507669 20.02.2023 Státní zemědělský intervenční fond Město Nový Bor 1 184 522 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/008/19210/451/019/001193  | Obor: Dary a dotace
  26867315 20.11.2023 Wood - SKA s.r.o. Město Nový Bor 77 639 Kč
Kupní smlouva pilařská kulatina kůrovcový smrk
  24183125 21.04.2023 VOKÁL MIROSLAV nar. 1980 Město Nový Bor 810 000 Kč
Prodej pozemku pč. 138/4 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26109843 13.10.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 272 000 Kč
D O D A T E K č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24520299 23.05.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 256 000 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  26749383 05.12.2023 Accolade CZ 42, s.r.o., člen koncernu Město Nový Bor 111 100 Kč
OSM - dodatek č. 1 k budoucímu prodeji pozemků pč. 2575/4 a pč. 2578/10 v k.ú. Nový Bor
  26431607 30.06.2023 Českolipská farma s.r.o. Město Nový Bor 158 734 Kč
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 204/20  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24820459 12.06.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 121 000 Kč
07 Smlouva o poskytnutí dotace na restaurování 6 ks interiérových dveří v přízemí Sklářského muzea Nový Bor  | Obor: Dary a dotace
  24628783 22.05.2023 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Nový Bor 378 730 Kč
KS - p.č. 1513/1, k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24797359 14.06.2023 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 503 999 Kč
OSM - smlouva o zřízení věcného břemene - zřízení věcného břemena k pozemkům parc. č. 706,892/1,1139/1,1145/2, 1163, č. 1245, pč. 1258, pč. 1263, pč. 1289, pč. 1319/1, pč. 1331, 1346, pč. 1351, pč.  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25266227 25.07.2023 Státní fond dopravní infrastruktury Město Nový Bor 6 040 834 Kč
Smlouva č. 328/C/5518510034/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023  | Obor: Dary a dotace
  25403195 31.07.2023 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Nový Bor Neuvedena
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY Nový Bor, Luční, U Vodárny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace CL041136  | Obor: Stavebnictví
  25520303 27.07.2023 Antonín Beneš Město Nový Bor 307 340 Kč
OSM - Kupní smlouva dřevo z probírek - Antonín Beneš  | Obor: Zemědělství
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích