Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00261718 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme našli 274 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00261718 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} v celém Hlídači

ico:00261718 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli v těchto databázích


Město Varnsdorf
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2023 uzavřel úřad celkem 273 smluv s veřejnou správou za 207 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 273 výsledků

Celková cena nalezených smluv 207 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  23580433 28.02.2023 Lékárna Varnsdorf s.r.o. Město Varnsdorf 4 356 000 Kč
Nájemní smlouva - - pronájem nebytových prostor v 1. NP v objektu (bytový dům) č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu, parcela p. č. 135 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 603 m2,  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23187945 20.01.2023 Donio s.r.o. Město Varnsdorf 80 000 Kč
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ČÁSTI VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY  | Obor: Hasičské vybavení, požární ochrana
  24863847 12.06.2023 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf 929 275 Kč
Kupní smlouva - pozemková parcela p. p. č. 3814/3 v k.ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  22979825 04.01.2023 Valerie Němcová (1975) Město Varnsdorf 86 000 Kč
Kupní smlouva - p. p. č. 3268 – zahrada o výměře 430 m2 v katastrálním území Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26548407 02.10.2023 Ústecký kraj Město Varnsdorf 154 993 Kč
Darovací smlouva - vybavení pro jednotky JSDHO  | Obor: Dary a dotace
  22936649 03.01.2023 GasNet, s.r.o. Město Varnsdorf Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Varnsdorf – Střední + 2, číslo stavby: 7700103727  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23425313 06.02.2023 Ústecký kraj Město Varnsdorf 6 203 100 Kč
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023", (D)  | Obor: Sociální služby
  25830143 21.09.2023 Karel Kříž (1968) Město Varnsdorf 399 000 Kč
Kupní smlouva - pozemek p. č. 3483/1 o výměře 1.330 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25002531 28.06.2023 Ústecký kraj Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 1_Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje
  25484531 16.08.2023 Pavel Fritsch (1993) Město Varnsdorf 312 600 Kč
Kupní smlouva - p. p. č. 3621 o výměře 1.042 m2 (zahrada) v k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26958507 18.12.2023 Ústecký kraj Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, změna sazby DPH  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  23366069 23.01.2023 Roman Kutílek (1979) Město Varnsdorf 131 100 Kč
Kupní smlouva - pozemek 5839/4 k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25897235 21.09.2023 Teplárna Varnsdorf a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Dohoda č 5 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26493739 14.11.2023 Správa železnic, státní organizace Město Varnsdorf 3 718 330 Kč
Kupní smlouva a smlouva o sjednání jiných věcných práv, pozemek p.č.8188/8, pozemek p.č.8188/13 vzniklý dle GP č.6339-40/2021 a pozemek p.č.8193 jehož součástí budova č.p.1146 vše v k.ú.Varnsdorf  | Obor: Stavebnictví
  27045031 20.12.2023 Pan Ing. Jiří Květoň (1961) Město Varnsdorf 1 147 500 Kč
Kupní smlouva - pozemky p. p. č. 531 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 174 m2 a p. p. č. 532/1 – trvalý travní porost o výměře 3.651 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25630443 21.08.2023 CTT media s.r.o. Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 2 - Dohoda o ukončení smlouvy o umístění reklamního poutače  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23784133 15.03.2023 Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby (DC052097 Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 - rekonstrukce kanalizace a Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 - rekonstrukce dešťové  | Obor: Stavebnictví
  23385509 18.01.2023 GasNet, s.r.o. Město Varnsdorf 105 601 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene_pozemky - REKO MS Varnsdorf – Nemocniční, I. et  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26680435 28.11.2023 Ústecký kraj Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajišťování dopravní obslužnosti, změna principu vyrovnávání tržeb a ročního dopravního výkonu  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  25552723 21.08.2023 Bc. Tomáš Husár (1993) Město Varnsdorf 452 100 Kč
Kupní smlouva - pozemek p. č. 4925/1 o výměře 1.507 m2 (zahrada) v k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25762891 08.09.2023 Krajská zdravotní, a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 2022  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25888787 31.01.2023 Teplárna Varnsdorf a.s. Město Varnsdorf Neuvedena
Dohodu o změně ukončení Smlouvy o nájmu souboru věcí  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23365885 07.02.2023 Radka Ježková (1973) Město Varnsdorf 344 100 Kč
Kupní smlouva - pozemek p. p. č. 5342/17 k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  23631705 03.03.2023 Michal Musil (1987) Město Varnsdorf 225 300 Kč
Kupní smlouva - pozemek p. p. č. 6938/1 – orná půda o výměře 751 m2 (k. ú. Varnsdorf, LV č. 2990).  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  25377631 07.08.2023 Hana Maternová /1973) Město Varnsdorf 193 500 Kč
Kupní smlouva - pozemek p. č. 6669 – trvalý travní porost o výměře 645 v k. ú. Varnsdorf  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00261718 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích