Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10005902: Počítačové komponenty.

Příloha OBJ_19920275.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            

 99
 19920275
 20190830-BEBE-0303-3002-000019920275
 iFIS* - (c) BBM s.r.o.
 2019-08-30
 MN14953-Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789 a název projektu: Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery, v opačném případě bude faktura vrácena.
 CZK
 1
 1
 
  
   
    68378271
   
   
    FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
   
   
    Na Slovance 2
     
    PRAHA 8
    182 21
    
     CZE
     Česká republika
    
   
   
    CZ68378271
    
   
   
    efaktury@fzu.cz
   
  
 
 
  
   
    26725576
   
   
    ELVAC
   
   
    Naskove 1100/3
     
    PARHA 5
    
    
     CZE
     Česká republika
    
   
   
    CZ26725576
    
   
   
  
 
 
  
   1
   1.00
   241576.50
   241576.50
   0
   241576.50
   241576.50
   
    0
    0
   
   
    L2_Visualization Computer System Industial Grade
    
     
    
    
     
    
    
     
    
   
  
 
 
  
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   
    0
   
  
  0.00
  0.00
 
 
  241576.50
  0.00
  241576.50
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  241576.50
  0.00