Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14935106: Dodávka tištěných informačních materiálů a orientačních systémů

Příloha Příloha č.2 Jednotkový ceník.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodávka tištěných informačních materiálů a orientačních systémů

soupis prací

Položka č. Číslo materiálu               Název             MJ  Množství Jednotková cena za MJ
                                                      v Kč bez DPH

1              Potisk UV rolových mat. - stand. kvalita         m2  350

2              Potisk UV rolových mat. - vysoká kvalita         m2  350

3              Potisk UV desk mat. - standardní kvalita         m2  350

4              Potisk UV desk mat. - vysoká kvalita           m2  350

5              Výroba řezaných nápisů a grafiky pro interiérové použití m2  600

6              Výroba řezaných nápisů a grafiky pro exteriérové použití m2  600

7              Řezání/tvarování do formátu na stolním řezacím plotru   hod 250

8              Laminace lesk/mat za tepla                m2  300

9              Tiskařské práce - ruční ořez potišt. mat.         hod 250

10             Frézování,začištění deskových materiálů          hod 150

11             Tiskařské práce - výsek potištěných mat.         hod 300

12             magnetická folie                     m2  100

13             hliníkové sendvidže/desky o tloušťce 2, 3 a 5 mm     m2  300

14             PVC desky                         m2  600

15             papírové desky KAPA                    m2  300
16 syntetické samolepky bílé s permanentním lepidlem m2         900

17 syntetické samolepky bílé s non-permanentním (krátkodobým) lepidlemm2 900

18 syntetické samolepky transparentní         m2         900

19 okenní samolepky/bublinkové folie         m2         500

20 laminační folie lesk                m2         400

21 laminační folie mat                m2         400

22 laminační folie proti ošlapu            m2         100

23 laminační folie anti-graffiti           m2         400

24 bilboardový blueback papír             bm         100

25 plakátový papír 120, 150 a 200 g          bm         160

26 photo papír                    bm         120

27 coated paper 80 - 120g               bm         50

28 coated paper 130 – 400g              bm         50

29 uncoated paper 80 -120g              bm         20

30 uncoated paper 130 - 400g             bm         20
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 1275419
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: f96c6388-2b44-4685-8f31-4b0d57bf1831
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2020 09:18:00