Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18671155: Sponzorská smlouva, ISICEM + Vyčíslení

Příloha Vycisleni_CSL_Behring_P_857-21_k_revizi.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            CSL Behring

 Biotherapies tor Life

CSL Behring s.r.o.
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha
ICO: 24139769

ch: CZ24139769

zastoupena: Ing. Jiřím Kašperkem, General Managerem CZ&SK
www.cslbehring.com

                                                V Praze dne 1.12.2021

Vyčíslení sponzorského daru

     Potvrzuji, že společnost CSL Behring s.r.o. posk tla sponzorsk' dar Institutu klinické a

experimentální medicíny ve formě nákladů na účast:—bytem

_na akcii ISICEM - International Symposium on Intensive Care and

 Emergency Medicine konané ve dnech 31.8.2021 — 3.9.2021 v Bruselu v celkové hodnotě

 6903520 Kč.

J. v,       Digitally signed
 In        by Jiří Kašperek
    V      Date: 2021.12.05
          11:30:00 +01 '00'
Kas pere

podpis a razítko:

Ing. Jiří Kašperek
General Manager CZ&SK