Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20876499: Smlouva o nájmu pozemku 6358005422 Hanušovice

Příloha 6358005422 Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s_PODEPSÁNO.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Ing. Jiří Digitálně podepsal Ing. Ing. Radim Digitálně podepsal Ing.
Macho   Jiří Macho                       Radim Jirout, MBA
      Datum: 2022.05.31
      13:29:43 +02'00'     Jirout, MBA Datum: 2022.05.27
                                 12:06:42 +02'00'