Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2133838: Provedení barokního ohňostroje 27.11.2016

Příloha 291 Služby - barokní ohňostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Objednatel MĚSTO NEPOMUK
náměstí A. Němejce 63 335 01
Česká spořitelna a.s.

Účet 27- 0725628399/0800

IČO 00256986
DIČ CZ00256986

 

Dodavatel |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNÁVKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma THEATRUM PYROTECHNICUM o
Jméno Jiří Honc o ů :
Adresa o Objednávka číslo 112616201
Psč O Město Český Krumlov —— 9002 HONORÁŘE
Telefon Datum vystavení 3.11.2016.
jčo 18266649 Termín
DIČ O
Množství / Sazba | Cenaza jednotku | Cena celkem © bez
(8 Předmět plnění jednotek DPH bez DPH DPH
Objednáváme u Vás
BAROKNÍ OHŇOSTROJ, 21%
který uskutečníte dne 27. 11. 2016 od 17,30 hod.
na náměstí A. Němejce v Nepomuku
při akci Adventní trh
Tuto objednávku přiložte k Vámi vydané faktuře,
jen tak bude zaručeno řádné a včasné proplacení !
|
Bez potvrzení dodavatele nebude faktura proplacena!
|
= pš ts
DPH 21% [ i
Zaokrouhlení
Vystavil: Ing. Petra Sašková -
Městký úřad Nepomuk CELKEM s DPH 25 000,00 Kč|
nám. A. Němejce 63, Nepomuk 335 01
tel. 371 580 337
roífo: [u
Schválil: PhDr. Pavel Kroupa Podpis objednavatele:
místostarosta města Nepomuk ; B: z
U ř AA /ý
Datum:

 

 

 

 

 

Podpis správce rozpočtu:

 
  

a

Datum:

 

 

Podpis příkazce operace;

 
  

y, (A LO

 

Datum.
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy