Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22022617: Objednávka OZL/SZM/22/28745

Příloha OZL_SZM_22_28745_RS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodavatelská objednávka                                      Číslo obj.:
                                            OZL/SZM/22/28745

Odběratel:                         Dodavatel:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.              FREEZE DRY COMPANY s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 600                   Štěpánská 1742/27
762 75 Zlín                         110 00 Praha

IČ: 27661989 DIČ: CZ27661989                IČ: 11860669      DIČ: CZ11860669

Objednává:    SZM
Čísla smluv:

Dodací adresa:  Krajská nemocnice T. Bati a. s. Sklad zdravotnického materiálu Havlíčkovo nábřeží 600 762 75
         Zlín

Datum vystavení: 11.10.2022
Termín dodání:

Objednávané položky:

Kód       Název materiálu                      Katalog    Celkem  Celkem s
                                      č.      bez DPH     DPH
045336     RESPIRÁTOR FFP2 PREMIUM BAL.10KS Masaverde
                                      045336   58 212,00 70 436,52

Celkem Kč

Dodavatel souhlasí s obchodními podmínkami objednatele, které jsou dostupné na webových stránkách objednatele.

N13Objednavka_skl_RS_02      11.10.2022 14:01:56                       Stránka: 1/1