Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3917012: Ohňostroj 2017-18

Příloha Ohňostroj 2017-18.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva 29.11.2017

Kulturní centrum Rakovník, Na Sekyře 2377, Rakovník 26901 IČO : 71192557,

Zastoupené ředitelem Mgr. Jiřím Karlem

A

Ing. Petr Svoboda, Nádražní 225, Rakovník 26901, IČO :11261625, DIČ: CZ 640923302

Uzavírají Smlouvu na provedení Novoročního ohňostroje pro rok 2017/18

Den:
1.1.2018 od 19.00 hodin

Místo Odpalu:
Komunikace a travnatý břeh nad autobusovým nádražím v Rakovníku.
Plocha pro diváky - autobusové nádraží Rakovník. /s firmOu Anexia s.r.O. projedná KCR/

Doprovodný program, ozvučení a uzavření komunikace, pOřadateIskOu Organizaci při

přípravě zajistí Kulturní centrum Rakovník.
Samotný Ohňostroj, Odpaliště a jeho zajištění včetně zajištění HZS Rakovník provede Ing. P.

Svoboda, který předložil kopii Průkazu OdpalOvače ohňostroje 0697.
Ing. P. Svoboda dodá S časovým předstihem hudební podklady pro ohňostroj, Odpovídá za
OdbornOu Stránku ObjednaněhO Ohňostroje.

Cena: dle nabídky 95 000 Kč . Bude vyplacena do 15.12.2017 Oproti faktuře.
Kulturní centrum Rakovník není plátcem DPH.

Obě strany se smlouvou souhlasí.
Smlouva byla vyhOtOvena ve dvou provedeních a Obě mají hodnotu Originálu.

Dne: 29.11.2017

ııııııııııııııııııııı
ııııııııııııııııııııı

ııııııııııııııııııııı
ıııııııı

Mgr. Jiří Karel Ing. Petr Svoboda

Jirka
Tužka

Jirka
Tužka

Jirka
Tužka          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy