Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6171163: Dohoda o narovnání

Příloha Předávací protokol Actinet 2013.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Státní fond rozvoje bydlení
                                    Podatelna Praha

                                    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
                                    B0003 12178             E . č.:

                                    21911117-SFRB

                                    Listy/příl.: 1/0 Došlo: 20.12.2013 15:25
                                    c:.j. 1JJo'í-/11 /!Gť.f/

                     Předávací protokol

Dodavatel                 Odběratel

Actinet Informační systémy s.r.o.     Státní fond rozvoje bydlení
Bulhara 3                 Dlouhá 741/13
110 00 Praha 1              110 00 Praha 1
Tel:

Potvrzujeme předáni následujícího hardwarového zařízení - bezpečnostnl brány:

ks Popis produktu         -- - -- - --
                            - -- --
  Barracuda NG Firewall F900 (BNGIF900a),

1 sériové člslo: í)AiZ -rJ 0 - ~ g2.G 1-9

  Barracuda Network Module M801 (BNGIM801a),

1  sériové člslo: L-R. 2cúS 12.. Do~of

Jedná se o splněni závazku z článku li. odst. 1 Smlouvy o dodání, instalaci a svěřené správě
bezpečnostnl brány (firewallu), kterou dodavatel a odběratel uzavřeli dne 27. listopadu 2013.

Za Dodavatele               Za Odběratele

Jméno:                    Jméno:
Datum: 20. 12. 2012             Datum: 20. 12. 2013

- Podpi       .. „ . „ .„ .    .Podpis: „ ..       „ „.„. „. „ .. „ „.„ . .

                             .Sf ~:·t B

                             St.itnl fo nd ro2;·oje bydleni
                             Dl-Ouhl m/13 , llílOOPrahJ l

Actinet informačnl systémy &pol. s.r . o „ U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 . IČO : 25552635 , DIČ : CZ25552635

                  , Fax    , http://www . actlnet . cz
  Společnost je zapsána v OR MS v Praze , oddll C , vložka 67393