Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8633511: smlouva_o_kontokorentnim_uveru_0622171349_18_LCD_CS41000038591636_doda

Příloha cenik.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ÚVĚ RY : . . infolinka 800 207 207 Strana 1/1
> Www.csas.cz :

Ceník pro Investiční úvěr

1. Úroková sazba.
2. Poskutnutí a správa úvěru
3. Všeobecné službu

I oa vasa

 

I
DO 30.10. 2018 OD 51 10 2018

— ruší: se.

  

© dle o -

 

© 0.3%zaktuální
: - min. 250 kč

   

)5 dnů po Bem s výjimkou případu 500 Kč « správní poplatky ©
mimořádné splátky, Kol je splat ost s sně s mimořádnou m Z 0

 

Náklady spojené s prodlením“ O . : -o . 300 Kč (za 10 dní v prodlení)

"Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40, a 70, dni v prodlení,

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 23. 10. 2017.

 

 

ÚVĚRY. , infolinka 800 207 207 (Strana 1/1
: : WWW.CSaS.CZ x

Ceník pro Revolvingový úvěr

L Úroková sazba
2. Poskytnutí a správa úvěru
3. Všeobecné službu

L Vo ea

| Správa a veden

 

"Tato cehá se Vztahuje na úvěry uzavřené v období od 1. 7. 2013. Úvěry uzavřené před tímto datem se řídí cenou za správu a vedení úvěrového obchodu.

8 : P z |
3. VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ SLUZBY DO 30.10.2018 OD 31. 10. 2018 |

 

-500Kč správní poplatky
hnala ájene dc O . . L. . . (300Kč (za10 dnív prodlení)
"Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dní v prodlení. ©

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelnu, a. 5., o úrokových sazbách.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 23. 10. 2017. : .

 

 

ÚVĚRY . Infolinka 800 207 207 Strana 1/1
20.4% WWW.CSAS.CZ .

+ Z

Ceník pro Provozní úvěr

1. Úroková sazba
2. Poskytnutí a správa úvěru -
3. Všeobecné služby

1 ÚROKOVÁ SAZBA

 

 
  
 
 

o kllenty ze sektoru zeměděs ý“ O měsně O U

 

 znečerpané výše úvěru:
"Tato cena se vztahuje na úvěry uzavřené v období od 1. 7. 2013. Úvěry uzavřené před tímto datem se řídí cenou za správu a vedení úvěrového obchodu.

3. VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ SLUŽBY DO 30.10.2018 B o |

 

 

 

(Změna smluvních podmínek z podnětu banku ©

   
  
 
 

 

Zajištění podání v zu: ástavního práva z katastru nemovitostí 2. V O
(Splatnost ceny | ně sprá ního poplatku! j je do 5 dnů po sjednání ea s výjimkou případu : - 500 Kč + správní poj
mimořádné splátky, j Je splatnost současně s mimořádnou splátkou. J) O P

 

 

 

2

 

Náklady spojené s prodlením | o i 0 300 Kč (za 10 dní v prodlení)

"Tyto ákišdý ita účtovány vždy k 10., 40. a 70. dniv prodlení.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchodu a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách,
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 23. 10, 2017.
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy