Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9285323: zpracování dokumentace pro provedení stavby "Loučovice -

Příloha KUJCP01KBM1B.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            *KUJCP01KBM1B*

Váš dopis zn.:  JIHOČESKÝ KRAJ
Ze dne:
Naše č. j.:    KRAJSKÝ ÚŘAD
Sp. zn.:     Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
         Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Vyřizuje:
Telefon:     U Zimního stadionu 1952/2
E-mail:      370 76 České Budějovice

Datum:     j c u x k o^m/zoizj
        ozzL 101 D?/z

         Ing. Hana Machartová

         386 720 866

         machartova@kraj-jihocesky.cz

         29. 5. 2019

                    Dodatek č. 1 k objednávce č. 000228/2019

Dodavatel: A8000s.r.o., IČ: 46680543
Adresa dodavatele: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 352 737

Předmět plnění: Zpracování dokumentace pro provedení stavby „Loučovice - Rozhledna Kapličky"

Předmět dodatku:
Předmětem tohoto dodatku je změna ujednání o termínu předání díla objednávky č. 000228/2019. V průběhu
zpracování dokumentace pro provedení stavby došlo ke zjištění skutečností, která měla vliv na časovou
náročnost provedení zakázky. Dle zhotovitele byla při hodnocení statikem odhalena nutnost (oproti původnímu
výpočtu) rozšířit základ rozhledny a zesílit krajní sloupy vzpěrami. To mělo následně i vliv na přemístění
signálního zařízení hasičského záchranného systému, které je nyní s jeho provozovatelem v řešení.
Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny.

Termín předání díla: 14. 6. 2019

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Potvrzení dodavatele:   i Otc ^    : 'H >                         A»0„0
Dne. Ý. !\ í\.. převzal.
                                         A8000 s.r.o.
              (jméno, příjmení a podpis)
                                   (razítko

identifikátor DS: kdib3rr        tel: 386 720 111      IČ:            70890650
                     fax: 386 359 069
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz               DIČ: CZ70890650