Daniel Hodek (*1968)


Politik

Daniel Hodek

 (*1968)


Chci hlídat

Vše o Daniel Hodek

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Informace z dalších databází

  1. Příjemci podpor z registru de minimis ( 6 výsledků)
  2. Covid podpory MPO ( 6 výsledků)
  3. Covid podpora ( 7 výsledků)
  4. Skuteční majitelé firem ( 8 výsledků)

Příjemci podpor z registru de minimis

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000337165 U zámecké zahrady s.r.o. Poskytnutí předprojektového poradenství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce, programu Inostart. 27 588 Kč / 1 021 EUR 07.10.2016
1000578632 DC Design s.r.o. Dohoda o vytvoření pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PZA-STZ-4/2021 z národního projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 - OUTPLACEMENT 101 250 Kč / 3 970 EUR 24.11.2021
1000053176 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále. 4 071 Kč / 166 EUR 30.03.2011
1000240248 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Pečovatelská služba pro občany Prahy 8 210 000 Kč / 7 558 EUR 29.10.2014


Covid podpory MPO

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Název programu (výzvy) Název žadatele IČO Dotace Datum vydání rozhodnutí
Detail COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 DC Design s.r.o. DC Design s.r.o. 60 000 Kč 10.02.2021
Detail COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 DC Design s.r.o. DC Design s.r.o. 385 200 Kč 08.07.2021
Detail COVID — Nájemné Výzva 2 DC Design s.r.o. DC Design s.r.o. 55 500 Kč 14.12.2020
Detail COVID — Nájemné Výzva 1 DC Design s.r.o. DC Design s.r.o. 55 500 Kč 10.09.2020
Detail COVID — Nájemné Výzva 3 DC Design s.r.o. DC Design s.r.o. 37 500 Kč 15.03.2021


Covid podpora

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail resort COVID program Žadatel Výše podpory
Detail MPO COVID — Nájemné Výzva 2 DC Design s.r.o. 55 500 Kč
Detail MPO COVID — Nepokryté náklady Výzva 2 DC Design s.r.o. 285 000 Kč
Detail MPO COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 DC Design s.r.o. 385 200 Kč
Detail Úřad práce ANTIVIRUS DC Design s.r.o. 379 521 Kč
Detail MPO COVID — Nájemné Výzva 1 DC Design s.r.o. 55 500 Kč


Skuteční majitelé firem

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Subjekt Skutečný majitel
02919079 DACORP s.r.o. Pavel Smeták, Erik Zeman,
17731488 D.H.Gastro s.r.o. Daniel Hodek (*1996),
28461100 Nadační fond MČ Praha 1 SOFOS v likvidaci JOSEF DOBEŠ, JANA TITLBACHOVÁ, PETR HEJMA, DANIEL HODEK, IVAN SOLIL, JAROSLAV ŠKÁRKA, PAVOL ŠKRAK, KAREL KOŽELUH, FILIP POSPÍŠIL, FILIP DVOŘÁK, JIŘÍ LÁRYŠ, HANA DVOŘÁKOVÁ, JAN ARNSTEIN, JAN VOTOČEK, JOSEF DOBEŠ, JANA TITLBACHOVÁ, PETR HEJMA, DANIEL HODEK, IVAN SOLIL, PAVOL ŠKRAK, KAREL KOŽELUH, FILIP POSPÍŠIL, FILIP DVOŘÁK, JIŘÍ LÁRYŠ, HANA DVOŘÁKOVÁ, JAN ARNSTEIN, JAN VOTOČEK,
62935691 Nadace Pražské děti PETR HEJMA, VLADIMÍR KRIŠTOF, PETR BURGR, RICHARD PERMAN, VLADIMÍR PIKSA, VERONIKA TESAŘOVÁ, VĚRA DVOŘÁKOVÁ, ELOY FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, ROMANA LAŠTOVIČKOVÁ, PAVEL MÁNEK, VÍT MASARE, JAROSLAV VÍTEK, EVA ŠPAČKOVÁ, KAREL GRABEIN PROCHÁZKA, KAREL ULM, VLADIMÍR KRIŠTOF, PETR HEJMA, VLADIMÍR KRIŠTOF, PETR BURGR, RICHARD PERMAN, VLADIMÍR PIKSA, VERONIKA TESAŘOVÁ, VĚRA DVOŘÁKOVÁ, ELOY FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, ROMANA LAŠTOVIČKOVÁ, PAVEL MÁNEK, JAROSLAV VÍTEK, EVA ŠPAČKOVÁ, KAREL GRABEIN PROCHÁZKA, KAREL ULM, VÍT MASARE, VLADIMÍR KRIŠTOF, VLADIMÍR KRIŠTOF, RICHARD PERMAN, ROMANA LAŠTOVIČKOVÁ, BRONISLAVA SITÁR BABORÁKOVÁ, GIANCARLO LAMBERTI, PETR SCHOLZ, KAREL GRABEIN PROCHÁZKA, PETR HEJMA, PETR BURGR, VLADIMÍR PIKSA, VERONIKA TESAŘOVÁ, KAREL ULM, VLADIMÍR KRIŠTOF, RICHARD PERMAN, KAREL GRABEIN PROCHÁZKA, EVA ŠPAČKOVÁ, PETR HEJMA, IVANA ANTALOVÁ, DAVID BODEČEK, MARTIN MOTL, LUKÁŠ VESECKÝ, MICHAL VALENTA, KATEŘINA KLASNOVÁ, VOJTĚCH RYVOLA, IRENA KVASNIČKOVÁ, JOSEF LUDVÍČEK, MARTIN ARDEN,
27653439 NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA MATĚJ ŠACH, JIŘÍ KOUBEK, PETR HLUBUČEK, ILONA CHROMOVÁ, JÁN DOUBRAVA, VLADIMÍR ŠUTERA, ROMAN HLINOVSKÝ, EDUARD ŠUSTER, PAVEL ZVOLÁNEK, ONDŘEJ MIROVSKÝ, ONDŘEJ MARTAN, PETR HEJL, PETR MATĚJČEK, LUDĚK PRUDIL, PETR KOLOUCH, ILONA CHROMOVÁ, IVAN HÝŽA, TOMÁŠ KAŠTOVSKÝ, VRATISLAV FREUND LIMA, BOHUSLAV SVOBODA,