Mgr. Jan Korytář (*1972)Chci hlídat

Vše o Mgr. Jan Korytář

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Informace z dalších databází

  1. Příjemci podpor z registru de minimis ( 14 výsledků)
  2. Skuteční majitelé firem ( 3 výsledky)

Příjemci podpor z registru de minimis

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000370860 Technické služby města Liberce a.s. Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 105 757 Kč / 4 048 EUR 11.07.2017
1000466434 Komunitní práce Liberec, o.p.s. Čerpání VP v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014857 - Pomocné profese v Liberci 2 280 000 Kč / 89 461 EUR 08.11.2019
1000397695 Technické služby města Liberce a.s. Podpora odborného vzdělávání POVEZ II LBA-MN-19/2018 104 628 Kč / 4 115 EUR 08.03.2018
1000482719 Servis pro krajinu, s.r.o. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014988, sociální podnik "revitalizační práce v krajině: tvorba nových tůní a obnova rybníků či jiných objektů zajišťujících udržení vody v krajině, výsadba stromořadí, mezí a dalších krajinotvorných prvků, práce na změně druhové skladby lesa včetně oprav oplocenek, výsadby sazenic, údržba zeleně" 2 893 164 Kč / 106 511 EUR 17.04.2020
1000298367 Komunitní práce Liberec, o.p.s. Poskytování obecně prospěšné služby veřejnosti spočívající ve vytváření a zajišťování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu práce v Liberci v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jejichž obsahem je zejména úklid a údržba veřejných prostranství, veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí na území města Liberec v souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce). 4 034 800 Kč / 147 374 EUR 08.04.2015


Skuteční majitelé firem

Detail Subjekt Skutečný majitel
07653875 AZ Komplexní služby s.r.o. Mgr. Jan Korytář (*1972),
28718542 Servis pro krajinu, s.r.o. Mgr. Jan Korytář (*1972), Jana Cimbálová (*1973),
46747362 Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. Mgr. Jan Korytář (*1972), Karolína Hrbková (*1981), Martina Burešová (*1973), Daniela Fialová (*1977),


Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy