Dušan Uher (*1977)


Dušan Uher
(*1977)
Osoba s vazbami na politiky
Podpora politických stran

Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 3 000 Kč ( zdroj)


Angažovanost
Dušan Uher (*1977)
Pokud napíšete do hledání text osobaId:dusan-uher, zobrazí se smlouvy s vazbou na Dušan Uher
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Dušan Uher a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Dušan Uher a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Dušan Uher a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNAU9GY9V4 Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 21.12.2017 12.01.2018
KORNAZRHRLL6 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 26.06.2018 01.03.2019
RACK994CPXO2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 28.06.2013 30.12.2013
KORN7DDDPGBF - návrh vyhlášky o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři se žádostí o vydání osvědčení při přeshraniční fúzi, Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 04.04.2008 26.05.2008
KORN8MLKGYDO Návrh vyhlášky o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy a návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzory žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 13.10.2011 25.11.2015
Nalezli jsme 1 identifikovaný dar(celkem 3 000 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 1 bankovní transakci (celkem 3 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Dušan Uher.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.