Ivo Vondrák (*1959)


Funkce
Kandidát na hejtmana v Moravskoslezském kraji (nestr. za ANO 2011), rektor VŠB-TUO.
Podpora politických stran
Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ANO 2011 v 2016, hodnota daru 100 000 Kč ( zdroj)

Angažovanost
Ivo Vondrák (*1959),Kandidát na hejtmana v Moravskoslezském kraji (nestr. za ANO 2011), rektor VŠB-TUO.
Hlídání osoby

Hlídání emailem

Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Ivo Vondrák a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Ivo Vondrák a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Ivo Vondrák a navázaných firmách ve všech databázích

Hledání informací s vazbou na Ivo Vondrák

Pokud napíšete do hledání text osobaId:ivo-vondrak, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na s vazbou na Ivo Vondrák nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení

na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSB4LG7WWH Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 273) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 14.09.2018 03.10.2018
KORNAJCHYX82 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 10.02.2017 13.04.2017
ALBSAJCJ6W66 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 10.02.2017 13.04.2017
ALBSAJCHYTR8 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 10.02.2017 18.04.2017
KORNAY6D974D Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilost Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 27.04.2018 09.08.2018
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Ivo Vondrák Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Moravskoslezský kraj, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko poslanec, člen zastupitelstva, člen statutárního orgánu
Nalezli jsme 3 identifikované dary(celkem 298 800 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 5 bankovních transakcí (celkem 447 600 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Ivo Vondrák.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.