Jan Brothánek (*1977)


Podpora politických stran
Sponzor ODS v 2010, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ODS v 2010, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)

Angažovanost
Angažoval se v 2 soukr.firmách. Tyto subjekty mají se státem od 2016 celkem 15 smluv v celkové výši 3 mil. Kč.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Jan Brothánek

Pokud napíšete do hledání text osobaId:jan-brothanek, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Jan Brothánek nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Jan Brothánek a navázaných firmách
Dotace
Jan Brothánek osobně v insolvenčním rejstříku

Jan Brothánek osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Jan Brothánek osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Jan Brothánek osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Jan Brothánek v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Jan Brothánek nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Jan Brothánek nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Jan Brothánek nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Jan Brothánek

Firmy navázané na Jan Brothánek se vyskytují v 3 veřejných zakázkách jako dodavatel.

Firmy navázané na Jan Brothánek jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00004754 27. 5. 2020 neuvedena Česká asociace stolního tenisu TT MARKETING s.r.o.
Nákup mobilního sportovního povrchu pro Českou 2 mil. Kč
 506208 18. 5. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism TT MARKETING s.r.o.
Propagace regionů ČR – nákup reklamního prostoru: 3 mil. Kč
 P16V00113020 12. 4. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism TT MARKETING s.r.o.
Propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu 619 934 Kč
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN7VCH4G7S Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. Český báňský úřad Návrh vyhlášky 28.08.2009 23.10.2009
RACK7PCHVQIQ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb. Český báňský úřad Návrh vyhlášky 17.02.2009 26.08.2009
RACK82ZK62SE Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů Český báňský úřad Návrh vyhlášky 25.02.2010 14.01.2011
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Ing. Jan BROTHÁNEK Obvodní báňský úřad Brno vedoucí organizační složky státu
Detail Mgr. Jana Brothánková Nejvyšší správní soud soudce

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Jan Brothánek s firmou
TT MARKETING s.r.o. 15 smluv
celkem 3 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v TT MARKETING s.r.o. (19. 9. 2011 - 14. 1. 2016)

Jan Brothánek se angažuje či angažoval v jedné firmě, které nemají žádné obchodní vztahy se státem (uložené v registru smluv).

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 524 lidí darovalo 1 451 818 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy