Jindřich Dvořák (*1840)Angažovanost
Jindřich Dvořák (*1840)
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Jindřich Dvořák

Pokud napíšete do hledání text osobaId:jindrich-dvorak-21, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Jindřich Dvořák nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Jindřich Dvořák a navázaných firmách
Dotace
Jindřich Dvořák osobně v insolvenčním rejstříku

Jindřich Dvořák osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Jindřich Dvořák osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Jindřich Dvořák osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Jindřich Dvořák v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Jindřich Dvořák nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Jindřich Dvořák nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Jindřich Dvořák nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Jindřich Dvořák

Firmy navázané na Jindřich Dvořák jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Jindřich Dvořák jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 27.10.2020 Schůze 62/2017 JUDr. Vojtěch Filip (*1955) 505. Ústní interpelace do minuty Mgr. Zdeněk Dvořák (*1954) a 11 dalších politiků
Detail 1.12.2009 Schůze 66/2006 Jan Schwippel (*1966) Zahájení schůze 3 minuty Bohdan Dvořák (*1949) a 13 dalších politiků
Detail 17.10.2019 Schůze 35/2017 Ivana Nevludová (*1977) 317. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace minuta Bohdan Dvořák (*1949) a 13 dalších politiků
Detail 18.01.2018 Schůze 6/2017 JUDr. Vojtěch Filip (*1955) 24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize do minuty Bohdan Dvořák (*1949) a 13 dalších politiků
Detail 3.03.2020 Schůze 41/2017 Petr Fiala (*1968) 251. Opatření Ministerstva zdravotnictví do minuty Bohdan Dvořák (*1949) a 13 dalších politiků
Celá zpráva Platforma Politik Ze dne Zpráva
Celá zpráva Facebook Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. (*1944) 29.03.2018 Photos from Miloš Zeman - prezident České republiky's post Na Hradě jsem se zúčastnil krásné akce, předání ocenění Zlatý záchranářský kříž. Je to jedna z lidsky nejcennějších cen, jak jsem uvedl ve svém krátkém projevu: Vážený pane premiére, dámy a pánové, jsem velice rád, že jako každý rok se
Celá zpráva Facebook Tomio Okamura (*1972) 10.03.2018 Na základě odhalení skandálních čachrů v hospodaření České televize s koncesionářskými poplatky obdržel majitel TV Barrandov JUDr. Jaromír Soukup pozvánku od ředitele ČR Petra Dvořáka k diskuzi na České televizi. Níže uvádím reakci Jaromíra Soukupa na pozvání od ČT v plném znění. ČT zatajuje
Celá zpráva Twitter Mgr. et Mgr. Jakub Michálek (*1989) 26.04.2017 Od nově jmenovaného pana Dvořáka jsme žádali smlouvy České televize s Bison and Rose. Požadované smlouvy jsme... https://t.co/6ktr5eDNwq
Celá zpráva Facebook Tomio Okamura (*1972) 2.11.2019 KSČM zradila své voliče a podpořila tento týden netransparentní hospodaření České televize! Proti schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 hlasovali ve sněmovním Volebním výboru (který má na starosti ČT) jako jediní poslanci za SPD. Schválení zprávy o hospodaření ČT prošlo
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK7KMHY2OF Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 21.10.2008 02.12.2008
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000037647 Jindřich Dvořák Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 2259/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, o výměře 10 m2, Jindřichu Dvořákovi, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, IČ: 72859776, za účelem umístění sekaček se zpětnou účinností od 15.8.2010 do 30.11.2010. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28. 12. 2006, v částce 43.200 Kč spočívající ve výpůjčce Havlíčkova náměstí. 43 200 Kč / 1 725 EUR 06.12.2010

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 641 lidí darovalo 1 696 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy