Jiří Papež (*1965)


Funkce
poslanec (od 2010 do 2013) - Poslanecká sněmovna PČR (2010-2013)
poslanec (od 2006 do 2010) - Poslanecká sněmovna PČR (2006-2010)
poslanec (od 2002 do 2006) - Poslanecká sněmovna PČR (2002-2006)
poslanec (od 1998 do 2002) - Poslanecká sněmovna PČR (1998-2002)
poslanec (od 1996 do 1998) - Poslanecká sněmovna PČR (1996-1998)
kandidát (od 2013) - Občanská demokratická strana (ODS)
kandidát (od 2010) - Občanská demokratická strana
člen (od 2010 do 2013) - Poslanecký klub Občanské demokratické strany
člen předsednictva (od 2010 do 2013) - Poslanecký klub Občanské demokratické strany
kandidát (od 2009) - Občanská demokratická strana
kandidát (od 2006) - Občanská demokratická strana
člen (od 2006 do 2010) - Poslanecký klub Občanské demokratické strany
stínový ministr (od 2003 do 2006) - Stínová vláda ODS
místopředseda (od 2003) - Regionální rada RS ODS Plzeňský kraj
kandidát (od 2002) - Občanská demokratická strana
člen (od 2002 do 2006) - Poslanecký klub Občanské demokratické strany
předseda (od 2000 do 2003) - Regionální sdružení ODS - Plzeňský kraj
kandidát (od 1998) - Občanská demokratická strana
člen (od 1998 do 2002) - Poslanecký klub Občanské demokratické strany
předseda (od 1998 do 2000) - Regionální sdružení ODS západní Čechy
Podpora politických stran
Sponzor ODS v 2014, hodnota daru 50 000 Kč
Sponzor ODS v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
DEXIA, s.r.o. sponzor ODS (J. Papež člen statutárního orgánu 2. 12. 2003 - 10. 2. 2014) v 2010, hodnota daru 10 000 Kč ( zdroj)
DEXIA, s.r.o. sponzor ODS (J. Papež člen statutárního orgánu 2. 12. 2003 - 10. 2. 2014) v 2009, hodnota daru 50 000 Kč ( zdroj)

Angažovanost
Angažoval se v jedné soukr.firmě, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 0 smluv v celkové výši 0 Kč.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Jiří Papež

Pokud napíšete do hledání text osobaId:jiri-papez, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Jiří Papež nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o <b>Jiří Papež</b> a navázaných firmách
Dotace
Jiří Papež osobně v insolvenčním rejstříku

Jiří Papež osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Jiří Papež osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Jiří Papež osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Jiří Papež v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Jiří Papež nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Jiří Papež nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Jiří Papež nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Jiří Papež

Firmy navázané na Jiří Papež jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Jiří Papež jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 24.10.2001 Schůze 39/1998 Jiří Papež (*1965) , minuta
Detail 21.09.2001 Schůze 38/1998 Jiří Papež (*1965) Bod 16. do minuty MUDr. Olga Sehnalová, MBA (*1968) a 2 další politiky
Detail 21.09.2001 Schůze 38/1998 Jiří Papež (*1965) Bod 16. do minuty Miloslav Kučera (*1942) a 9 dalších politiků
Detail 21.09.2001 Schůze 38/1998 Jiří Papež (*1965) Bod 16. do minuty
Detail 21.09.2001 Schůze 38/1998 Jiří Papež (*1965) Bod 16. do minuty Libor Ambrozek (*1966)

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Program jednání 19. 09. 2012 Celé jednání vlády
Program jednání 24. 04. 2013 Celé jednání vlády
Usnesení č. 10 04. 01. 2010 Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Celé jednání vlády
Usnesení č. 122 04. 02. 2008 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla Kováčika, Celé jednání vlády
Usnesení č. 5 05. 01. 2009 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Celé jednání vlády

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK7M9HS4AL Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 15.12.2008 03.02.2009
RACK7M9JJQ7V Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 15.12.2008 03.02.2009
KORN968JX3NU Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 950) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 28.03.2013 16.06.2015
RACK7PVF63I9 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve zněné pozdějších předpisů (tisk č. 760) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.03.2009 10.04.2009
UVLJKGNV55UT Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Michala Haška, Přemysla Rabase, Zdeňka Macha, Pavla Bohatce, Jaroslava Kleina, Josefa Čerňanského a Petra Zgarby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 07.11.2007 25.02.2009

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1304921 Ministerstvo vnitra
15.08.2017 neuvedeno neuvedeno JIŘÍ PAPEŽ
5 518 Kč
1306507 Ministerstvo vnitra
11.11.2016 neuvedeno neuvedeno JIŘÍ PAPEŽ
15 028 Kč
1303610 Ministerstvo vnitra
25.06.2015 neuvedeno neuvedeno JIŘÍ PAPEŽ
6 994 Kč
1304587 Ministerstvo vnitra
17.07.2018 neuvedeno neuvedeno JIŘÍ PAPEŽ
5 518 Kč
1305066 Ministerstvo vnitra
19.09.2014 neuvedeno neuvedeno JIŘÍ PAPEŽ
3 000 Kč
Celá zpráva Platforma Politik Ze dne Zpráva
Celá zpráva Facebook Tomio Okamura (*1972) 7.01.2012 Tomio Rocky Okamura : chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec? Blog - Jan Papež (blog.iDNES.cz) Už na mě začínají vytahovat špínu. Tak takhle lživý, závistivý a podlý článek o své osobě jsem již dlouho nečetl. Mrzí mne, že si ho již přečetlo 7 tis. lidí a člověk je prakticky bezmocný. Pana Papeže
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Ing. Jiří Papež Státní pozemkový úřad vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Jiří Papež s firmou

Jiří Papež se angažuje či angažoval v jedné firmě, které nemají žádné obchodní vztahy se státem (uložené v registru smluv).

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 441 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy