Josef Cogan (*1973)


Funkce
poslanec (od 2010 do 2013) - Poslanecká sněmovna PČR (2010-2013)
zastupitel (od 2002) - Zastupitelstvo města Nová Paka
radní (od 2002 do 2010) - Rada města Nová Paka
(od 2002 do 2010) - Rada města Nová Paka
člen (do 2010) - Rada města Nová Paka
kandidát (od 2013) - TOP 09
kandidát (od 2010) - TOP 09 (ve spolupráci se Starosty a nezávislými)
nezávislý kandidát (od 2010) - Sdružení STAN, NK
člen (od 2010 do 2013) - Poslanecký klub TOP 09 a Starostové
kandidát (od 2009) - TOP 09 (ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí)
nezávislý kandidát (od 2006) - Sdruž.nezáv.kand.-Sport.proNP
nezávislý kandidát (od 2002) - SNK-Sportovci pro Novou Paku
člen strany - STAN
člen (od 2010 do 2013) - Mandátový a imunitní výbor - Poslanecká sněmovna PČR (2010-2013)
člen (od 2010 do 2013) - Rozpočtový výbor - Poslanecká sněmovna PČR (2010-2013)
člen (od 2006) - Výbor pro památkovou péči - Zastupitelstvo města Nová Paka
člen - Finanční výbor - Zastupitelstvo města Nová Paka
předseda - Výbor pro rozvoj - Zastupitelstvo města Nová Paka
absolvent, titul Mgr. (od 1992 do 1999) - Právnická fakulta
student (od 1986 do 1991) - GYMNÁZIUM NOVÁ PAKA
Podpora politických stran
Sponzor STAN v 2018, hodnota daru 20 000 Kč ( zdroj)
Sponzor STAN v 2015, hodnota daru 30 000 Kč
Sponzor STAN v 2013, hodnota daru 100 000 Kč
Sponzor STAN v 2013, hodnota daru 79 341 Kč
Sponzor STAN v 2012, hodnota daru 80 000 Kč
Sponzor ODS v 2010, hodnota daru 40 000 Kč

Angažovanost
Angažoval se v jedné státní firmě. Angažoval se také v jedné neziskové organizaci. Tyto subjekty mají se státem od 2016 celkem 2 smlouvy v celkové výši 2 mil. Kč.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Josef Cogan

Pokud napíšete do hledání text osobaId:josef-cogan, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Josef Cogan nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Josef Cogan a navázaných firmách
Dotace

Jedna navázaná společnost na osobu Josef Cogan (z 7) dostala 9 dotací v celkové hodnotě 6 409 659 Kč.

Josef Cogan osobně v insolvenčním rejstříku

Josef Cogan osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Josef Cogan osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Josef Cogan osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Josef Cogan v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Josef Cogan nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Josef Cogan nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Josef Cogan nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Josef Cogan

Firmy navázané na Josef Cogan jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Josef Cogan jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 4.12.2012 Schůze 49/2010 Josef Cogan (*1973) 130. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké minuta Roman Pekárek (*1966) a 2 další politiky
Detail 27.09.2011 Schůze 23/2010 Miroslava Němcová Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 27. září do minuty Ing. Václav Votava (*1956) a Josef Cogan (*1973)
Detail 6.02.2013 Schůze 51/2010 Josef Cogan (*1973) Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 6. února 2 minuty
Detail 13.07.2011 Schůze 20/2010 Josef Cogan (*1973) sloučenou obecnou rozpravu minuta
Detail 6.02.2013 Schůze 51/2010 Josef Cogan (*1973) Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 6. února 3 minuty

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000432410 Geopark Český ráj o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Podpora činnosti-Geopark Český ráj 50 000 Kč / 1 951 EUR 10.01.2019
1000299754 Geopark Český ráj o.p.s. organizační změny ve společnosti v souvislosti s rozšířením Geoparku UNESCO Český ráj o oblast Jičínska 25 000 Kč / 924 EUR 10.11.2015
1000486654 Geopark Český ráj o.p.s. na pokrytí části nákladů na činnosti o.p.s. Geopark Český ráj 43 750 Kč / 1 608 EUR 21.05.2020
1000455274 Geopark Český ráj o.p.s. Neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na náklady spojené s revalidací značky Globální geopark UNESCO Český ráj 100 000 Kč / 3 914 EUR 23.07.2019
1000482457 Geopark Český ráj o.p.s. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2020 na projekt "Podpora činnosti Geoparku Český ráj v roce 2020" 350 000 Kč / 12 712 EUR 22.04.2020
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN98TBRV77 Návrh poslanců Jany Černochové, Kateřiny Klasnové, Viktora Paggia, Jiřího Rusnoka, Dagmar Navrátilové, Jana Hamáčka, Josefa Cogana, Stanislava Polčáka, Jana Farského, Michala Babáka, Jana Čechlovského, Radima Jirouta, Jaroslavy Wenigerové, Jany Drastichové, Kateřiny Konečné, Jany Fischerové, Jana Kubaty, Igora Svojáka, Otto Chaloupky a Vlasty Bohdalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 1080) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 19.06.2013 17.09.2013
KORN98JFU6A4 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Marka Bendy, Jana Husáka, Josefa Cogana a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1077) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 10.06.2013 02.07.2013
KORN98DANUR8 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 1064) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.06.2013 02.07.2013
KORN98DAU76N Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (tisk č. 1065) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.06.2013 02.07.2013
ID transakce Číslo účtu Částka Číslo protiúčtu Zpráva Datum
1fe2d675cb... 2906478309/0800 64468 / Dar od Josefa Cogana 23.02.2017
93cc9d0150... 2906478309/0800 64468 1739739043/0800 Dar od Josefa Cogana 23.02.2017
ea1d2c32dd... 2906478309/0800 64468 23.02.2017
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Program jednání 26. 06. 2013 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 501 26. 06. 2013 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Marka Bendy, Jana Husáka, Josefa Cogana a Daniela Celé jednání vlády
Záznam z jednání 26. 06. 2013 Znění Celé jednání vlády
Celá zpráva Platforma Politik Ze dne Zpráva
Celá zpráva Facebook Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (*1980) 10.05.2019 Photos from Radim Sršeň's post Včera nás se Stanislav Polčák čekala cesta na sever... Ve Zlaté Olešnici jsme se potkali s libereckým hejtmanem Martin Půta a senátorem Michael Canov. V Nové Pace jsme vyrazili do ulic se starostou Josef Cogan. A dopoledne (při mezipřistání v Praze😂) jsem byl na
Celá zpráva Facebook Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (*1980) 10.05.2019 Photos from Radim Sršeň's post Včera nás se Stanislav Polčák čekala cesta na sever... Ve Zlaté Olešnici jsme se potkali s libereckým hejtmanem Martin Půta a senátorem Michael Canov. V Nové Pace jsme vyrazili do ulic se starostou Josef Cogan. A dopoledne (při mezipřistání v Praze😂) jsem byl na
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Mgr. Josef Cogan Město Nová Paka starosta
Detail Mgr. Petr Hamáček město Jičín místostarosta / zástupce starosty

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Josef Cogan s firmou
Geopark Český ráj o.p.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 19 smluv
celkem 5 mil. Kč
Člen správní rady v Geopark Český ráj o.p.s. (17. 3. 2016 - 18. 3. 2019)
Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín - soukromá firma 2 smlouvy
celkem 2 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín (18. 10. 2018 - 16. 10. 2019)

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 641 lidí darovalo 1 697 146 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy