JUDr. Luboš Nový (*1952)


Funkce
velvyslanec - Norsko

Angažovanost
JUDr. Luboš Nový (*1952), velvyslanec - Norsko.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na JUDr. Luboš Nový

Pokud napíšete do hledání text osobaId:lubos-novy, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na JUDr. Luboš Nový nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o JUDr. Luboš Nový a navázaných firmách
Dotace
JUDr. Luboš Nový osobně v insolvenčním rejstříku

JUDr. Luboš Nový osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

JUDr. Luboš Nový osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

JUDr. Luboš Nový osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na JUDr. Luboš Nový

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na JUDr. Luboš Nový jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S0174/00 I. 22.09.2000 město Písek
Projektové řešení bytových domů v obytné zóně Sv. Václav v Písku Veřejná zakázka
ÚOHS-číslo jednací: II. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy M connections, s. r. o.
PATROL group, s. r. o.
Spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na PCO za účelem Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S084/01 I. 05.07.2001 město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek "Intenzifikace ČOV Písek" Veřejná zakázka
ÚOHS-S040/2008/VZ-04 I. 18.08.2008 Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Rekonstrukce jevištních stolů v Janáčkově divadle Veřejná zakázka
ÚOHS-S012/02-610/02- I. 25.03.2002 Squire sanders Dempsey, v.o.s. žádost o posouzení dohody Dohody

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN92QH7TG8 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 06.12.2012 16.06.2015
KORN9BX8V4NW Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 27.09.2013 07.11.2013
KORN7GEKCE1L Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 10.07.2008 19.08.2008
KORN9CTH68I2 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik a kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 25.10.2013 05.12.2013
RACK7GNKD8MW Návrh vyhlášky Ministerstva financí č. …/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 18.07.2008 11.09.2008

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail JUDr. Luboš NOVÝ, Ministerstvo zahraničních věcí vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení
Detail JUDr. Luboš Pětník Městské státní zastupitelství v Praze státní zástupce
Detail JUDr. Luboš Průša Město Písek člen Rady
Detail JUDr. Luboš Sovák Krajský soud v Hradci Králové soudce
Detail JUDr. Luboš Duchek Město Nýřany vedoucí úředník územního samosprávného celku
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000149607 Hejtmánek Luboš, advokát Odstranění tvrdosti při vyměření penále 13 047 Kč / 506 EUR 05.04.2013
1000041895 Hejtmánek Luboš, advokát odstranění tvrdosti při vyměření penále 80 470 Kč / 3 323 EUR 26.01.2011
1000371192 JUDr. Luboš Komůrka, advokát Mzdové prostředky na pracovní místo v souvislosti s realizací projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005625 53 600 Kč / 2 052 EUR 13.07.2017
ID transakce Číslo účtu Částka Číslo protiúčtu Zpráva Datum
eee0751351... 250056744/0300 500 5002044405/5500 čl.přísp.2017 Průša 28.04.2017
5aacde50e7... 250056744/0300 500 5002044405/5500 čl.přísp.2017 Průša 28.04.2017

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 683 lidí darovalo 1 850 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy