Martin Svoboda


Funkce
zastupitel (od 2006) - Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
radní (od 2010 do 2012) - Rada města Ústí nad Labem
kandidát (od 2010) - Občanská demokratická strana
kandidát (od 2008) - Občanská demokratická strana
kandidát (od 2006) - Občanská demokratická strana
člen strany - ODS
člen - Místní sdružení ODS Ústí nad Labem-Neštěmice
člen (od 2006) - Kontrolní výbor - Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

Angažovanost
Martin Svoboda, zastupitel (od 2006) - Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, radní (od 2010 do 2012) - Rada města Ústí nad Labem.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Martin Svoboda

Pokud napíšete do hledání text osobaId:martin-svoboda-146, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Martin Svoboda nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Martin Svoboda a navázaných firmách
Dotace
Martin Svoboda osobně v insolvenčním rejstříku

Martin Svoboda osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Martin Svoboda osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Martin Svoboda osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Martin Svoboda v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Martin Svoboda nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Martin Svoboda nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Martin Svoboda nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Martin Svoboda

Firmy navázané na Martin Svoboda jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Martin Svoboda jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000246031 Martin Svoboda odstranění tvrdosti 13 269 Kč / 480 EUR 28.11.2014
1000351019 Martin Svoboda Odstranění tvrdosti při vyměření penále 1 912 Kč / 71 EUR 07.02.2017
1000129680 Martin Svoboda rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále 1 496 Kč / 60 EUR 25.09.2012
1000129032 Martin Svoboda snížení penále 492 Kč / 20 EUR 19.09.2012
1000361301 Martin Svoboda Poskytnutí finanční podpory určené na snížení jistiny úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu 403 065 Kč / 15 000 EUR 03.05.2017

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK7V5BSADJ návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků ( o podrobnostech nakládání s autovraky ) Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 21.08.2009 08.12.2009
RACK7UTGPZQI návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 11.08.2009 01.09.2009
RACK7Z6HS92K Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 28.12.2009 15.02.2010
RACK7V5BQCPL návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky Ministerstvo životního prostředí Návrh nařízení vlády 21.08.2009 21.12.2009
KORNAGCJ5Y9A Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 05.12.2016 03.03.2017

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S589/04 I. 03.06.2005 Státní technická knihovna, p. o., Mariánské nám. 5, 110 01 Praha 1, zast. Ing. Martinem Svobodou, komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0130/01 I. 14.09.2001 Státní technická knihovna
Investorsko inženýrská činnost pro novostavbu Národní technické knihovny Veřejná zakázka
ÚOHS-S283/2010/VZ-14 I. 13.10.2010 Jihočeský kraj
Skanska a. s.
Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P4) - v okrese Písek Veřejná zakázka
ÚOHS-S282/2010/VZ-14 I. 13.10.2010 Jihočeský kraj
Skanska a. s.
Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje (P4) - v okrese Tábor Veřejná zakázka
ÚOHS-3R052/03 II. 24.11.2003 Fond národního majetku, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 "Výběr supervizora opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti SPOLANA a. a." Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID transakce Číslo účtu Částka Číslo protiúčtu Zpráva Datum
77C89494F6... 2701272470/2010 100000 23.01.2020
f298cd36df... 2100382818/2010 1000 Členský příspěvek Martin Svoboda 13.01.2020
8c71411563... 2100382818/2010 1000 Členský příspěvek 2019 Martin Svoboda 10.12.2018
58e3221565... 2100382818/2010 1000 Členský příspěvek 2018 Martin Svoboda 17.01.2018
F298CD36DF... 2100382818/2010 1000 13.01.2020

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Martin Svoboda Národní technická knihovna člen statutárního orgánu
Detail Martin Svoboda Obec Borovník místostarosta / zástupce starosty
Detail Martin Svoboda Obec Biskupice-Pulkov místostarosta / zástupce starosty
Detail MUDr. Martin Svoboda Vojenská nemocnice Olomoéuc, p. o., Vojenská nemocnice Olomouc (p. o.) člen statutárního orgánu
Detail Mgr. Martina Svobodová Celní správa ČR vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 2. řídící úrovně, vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. řídící úrovně
Celá zpráva Platforma Politik Ze dne Zpráva
Celá zpráva Facebook Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (*1976) 9.06.2016 S ředitelem NTK Ing. Martinem Svobodou.
Celá zpráva Facebook Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (*1976) 9.06.2016 S ředitelem NTK Ing. Martinem Svobodou.
Celá zpráva Facebook JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (*1964) 23.03.2018 Zaujal mne silný lidský příběh pana Martina Svobody, který po letech gamblerství založil sdružení Občané proti hazardu. Dnes mi při jednání o regulaci hazardu věnoval svou knihu o boji se závislostí „Já, hráč“, za kterou obdržel literární cenu Egona Erwina Kische. Slíbila jsem, že na její přečtení
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 319
Změněno
24. 04. 2017 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
Toto usnesení mění jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
IČO Název strany Orgán strany Osoby Registrována dne
03143848 Ta naše Třebíč Předsednictvo, za které jedná předseda.
Martin Svoboda (*1970) - 72 smluv za celkem 14 mil. Kč
Pavel Krčál (*1975) - 0 smluv za celkem 0 Kč
26.06.2014

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 631 lidí darovalo 1 678 217 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy