Pavel Dobeš (*1982)


Funkce

Bývalý ministr dopravy ČR (nestr.), bývalý zástupce ředitelky Pražského domu v Bruselu.. vládačr

Podpora politických stran

Sponzor Lidem v 2012, hodnota daru 20 000 Kč
Sponzor Veci Verejne v 2010, hodnota daru 17 500 Kč


Angažovanost
Angažoval se v 5 soukr.firmách, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 8 smluv v celkové výši 1 mil. Kč.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:pavel-dobes, zobrazí se smlouvy s vazbou na Pavel Dobeš
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Pavel Dobeš a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Pavel Dobeš a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Pavel Dobeš a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK8JXEAYXD Návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 21.07.2011 20.10.2011
KORN8JXD6JQZ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 21.07.2011 20.09.2011
KORN8ZBALXP1 návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Ministerstvo dopravy Návrh zákona 24.10.2012 18.12.2013
KORN924FG94H Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 16.11.2012 21.01.2013
KORN8KVAF6PO Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 446) Úřad vlády České republiky Senátní návrh zákona 19.08.2011 20.10.2011
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S320/2012/VZ-14170/2012/530/JWe I. 16.08.2012 Ministerstvo dopravy
Abellio CZ a. s.
Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc Veřejná zakázka
ÚOHS-R188/2011/VZ-4675/2012/310/MMl II. 23.03.2012 Ministerstvo dopravy ČR
Provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v jednotlivých krajích ČR Veřejná zakázka
ÚOHS-S500/2011/VZ-4513/2012/550/GSt I. 13.07.2012 Ministerstvo dopravy ČR
Garnets Consulting a.s.
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v oblasti kontroly a monitorování staveb dopravní infrastruktury spolufinancovaných z FS a ERDF v rámci Operačního programu doprava pro období 2007-2013 Veřejná zakázka
ÚOHS-S168/2011/VZ-10559/2011/520/DŘ I. 23.03.2012 Ministerstvo dopravy ČR
Provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v jednotlivých krajích ČR Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
34d779f2-d47a-411a-8d8c-6c96b9b30107 Mgr Pavel Dobeš Městská část Praha 3 člen Rady
77adbd38-14e7-4a43-baf0-b3349816d3c3 Mgr. Ing. Pavel Dobeš Obec Přeskače starosta
ČJ Rok Oblast podpory Název Stav schválení Požadováno Proplaceno
FHT/PHT/033075/2017 2017 Činnosti nebo aktivity v oblasti kultury LoukaFest 2018 schváleno RK 100 000 Kč 50 000 Kč
Nalezli jsme 1 identifikovaný dar(celkem 33 000 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 1 bankovní transakci (celkem 33 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Pavel Dobeš.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Pavel Dobeš s firmou
GNSS CENTRE OF EXCELLENCE, zájmové sdružení právnických osob - soukromá firma 5 smluv
celkem 757 800  Kč
Člen statutárního orgánu v GNSS CENTRE OF EXCELLENCE, zájmové sdružení právnických osob (od 1. 1. 2014)
FREKO TRADE a.s. - soukromá firma 3 smlouvy
celkem 379 314  Kč
Člen dozorčí rady v FREKO TRADE a.s. (29. 1. 2018 - 11. 1. 2019)
A4 trade strategy s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Člen statutárního orgánu v A4 trade strategy s.r.o. (od 10. 5. 2013)
SPIN ENERGY s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Společník s vkladem v SPIN ENERGY s.r.o. (od 27. 11. 2013)
servis a správa 247 s.r.o. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Pavel Dobeš (*1982) Společník s vkladem v SPIN ENERGY s.r.o. (od 27. 11. 2013) → společník s vkladem v servis a správa 247 s.r.o.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.