Svatopluk Němeček (*1972)


Funkce

Ministr zdravotnictví ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje, bývalý zastupitel města Bohumín (ČSSD).. vládačr


Angažovanost
Angažoval se v jedné státní firmě.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:svatopluk-nemecek, zobrazí se smlouvy s vazbou na Svatopluk Němeček
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Svatopluk Němeček a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Svatopluk Němeček a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Svatopluk Němeček a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNA84CYQLU Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 21.03.2016 24.08.2016
KORN9Z6GMQLM Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 13.08.2015 22.12.2015
KORNAAGGZJYB Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 07.06.2016 22.09.2016
RACK9T5FN931 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 03.02.2015 15.06.2015
RACK9ZQ9VYPX Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 26.08.2015 08.12.2015
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S302/06 I. 08.12.2006 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava FNsP Ostrava - magnetická rezonance Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S143/05 I. 25.10.2005 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava VZ zadané spol. SMS s. r. o. Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S096/05 I. 08.10.2005 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava specializované VZ Veřejná zakázka
ÚOHS-S004/2009/VZ-1997/2009/520/EMa I. 28.03.2009 Fakultní nemocnice Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava Technologické vybavení pro Oddělení centrální sterilizace FNO Veřejná zakázka
ÚOHS-S330/2008/VZ-848/2009/520/DŘ I. 25.03.2009 Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Obnova RTG techniky a související zdravotnické techiky-Celotělový rtg kostní denzitometr s příslušenstvím Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
b433287c-a3e2-4d1e-a69e-f5893c14c23d MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Fakultní nemocnice Ostrava vedoucí zaměstnanec 4. stupně řízení
05ded67a-08af-4d25-96b8-2ec003fe0d9d Andrea Babišová Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec
a51ce210-3222-4be7-8dc0-0ede960feadf Igor Bruzl Město Bohumín místostarosta / zástupce starosty
7c78b509-736b-407c-b44a-0139899002eb Ing. Yvona Placzková Město Bohumín člen Rady

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Svatopluk Němeček s firmou
Bohumínská městská nemocnice, a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 197 smluv
celkem 135 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v Bohumínská městská nemocnice, a.s. (1. 11. 2017 - 2. 7. 2018)

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.