Report - Smlouvy s utajenými informacemi

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'issues.issueTypeId:100'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz issues.issueTypeId:100

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Lískovec Marcel Smlouva o podpoře Neuvedena
15. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy OPUBA, spol. s r.o. SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Obec Mostkovice Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 16 ke Smlouvě č. 171 o dodávce a odběru tepla a teplé vody Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Zámečnictví Řivnáč s.r.o. SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SAD Biofruit s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
10. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Plzeň SaJ, a.s. Dodatek č. 9 (Smlouva o dílo): navýšení ceny o 5% úklidové práce - pav. 40 Loch. Neuvedena
17. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace PAMIS CZ s.r.o. Licenční smlouva Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. "Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o." Smlouva o podpoře Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Václav Maňas, 1942
  2. Zdeňka Maňasová, 1950
Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Sady a školky Jirkov spol. s r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
9. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Národní galerie v Praze Správa Pražského hradu Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce sbírkového předmětu Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Evžen Karpíšek Oráčov - Věznice (Vězeňská služba České republiky) Dodatek č.2 Smlouvy o dílo - PSHČ x Karpíšek Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Žalda Vojtěch Smlouva o podpoře Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Město Klatovy K&K TECHNOLOGY a.s. ORM - ORM/Kud - Smlouva o budoucí smlouvě darovací - veřejná infrastruktura Neuvedena
20. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Advance Healthcare Management Institute s.r.o. Smlouva č. 092020 o studiu v programu Master of Healthcare Administration Neuvedena
20. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Advance Healthcare Management Institute s.r.o. Smlouva č. 082020 o studiu v programu Master of Healthcare Administration Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Alexander Čapka, 1963
  2. Romana Čapková, 1968
Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
13. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Národní galerie v Praze Univerzita Karlova smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Hovorka Josef Smlouva o podpoře Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 32 ke Smlouvě č. 110 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
18. 11. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy ISCO spol. s r.o. KyraStav spol. s r.o. Oprava zídky včetně zábradlí v areálu SD, Klikatá 1238/90c, Praha 5 Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Vavrčík rostlinná výroba s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 208 o dodávce a odběru tepla a teplé vody Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ZS Bohuslavice,a.s. Smlouva o podpoře Neuvedena
20. 10. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy ISCO spol. s r.o. KyraStav Energy, s.r.o. Kontrola a výměna topných těles v administrativní budově SD Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Bytové družstvo SPOJENCI Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 193 o dodávce a odběru tepla Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy FISAD s.r.o. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace dodatek č.1 ke Smlouvě o prakt.vyučování - změna výše úhrady za prod.činnost 1.1.2020 Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Společenství vlastníků Spojenců 6 a 7 Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 33 ke Smlouvě č. 52 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
7. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy ENERGO Tušimice s. r. o. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace dodatek č.1 ke Smlouvě o prakt.vyučování - změna výše úhrady za prod.činnost 1.1.2020 Neuvedena
9. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace dodatek č.1 - navýšení úhrady za produktivní činnost od 1.1.2020 Neuvedena
13. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Státní oblastní archiv v Plzni Smlouva o výpůjčce Neuvedena
14. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Městská část Praha 10 Smlouva o zajišťování služeb v oblasti závodního stravování a o poskytování dalších souvisejících služeb Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Lesy Morava s.r.o. Prodej dříví;o dodávce dříví Neuvedena
20. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Město Lázně Kynžvart 1xradiostanice,1xnabíječ,1xsouprava Neuvedena
20. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR VDI Projekt s.r.o. I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek - DÚR + IČ+ DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS(SP) +AD Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PANEP s.r.o. Gáza a gázové komprese - sdružený nákup Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Jihozápadní dřevařská a.s. Prodej dříví;o prodeji dříví Neuvedena
31. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Správa železnic, státní organizace AK signal Brno a.s. Dohoda o ukončení Rámcové dohody na provedení stavebních prací Neuvedena
17. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace KOBIT - THZ CZ s.r.o. Celoroční objednávka na náhradní díly a případný servis dle požadavků Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. 216 o dodávce a odběru tepla pro vytápění Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Muzeum hlavního města Prahy WESTPOINT a. s. Dodatek č.1 k dohodě o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb - navýšení zúčtovací sazby Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 29 ke Smlouvě č.111 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
30. 10. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pivovar Pražan, s.r.o. Výstaviště Praha, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; Smlouva o připojení odběrného zařízení odběratele k lokální distribuční soustavě - Restaurace Pražan Neuvedena
6. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy NTL plynovod - parc.č. 881/1, 1103/1 k.ú. Čimice Neuvedena
30. 10. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pivovar Pražan, s.r.o. Výstaviště Praha, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; Smlouva o připojení odběrného zařízení odběratele k lokální distribuční soustavě - Letní taneční parket Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Bytové družstvo Sídliště svobody, blok 2, Prostějov, družstvo Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 31 ke Smlouvě č. 41 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Chodská lesní s.r.o. Prodej dříví;o prodeji dříví Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Mosser Holzindustrie GmbH Prodej dříví;o prodeji dříví Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace Služby Boskovice,s.r.o. Dodatek č.6 ke smlouvě o dodávce tepelné energie Neuvedena
1. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Společenství vlastníků MERKUR, sídl. Svobody 14/47-49 Domovní správa Prostějov, s.r.o. Dodatek č. 21 ke Smlouvě č. 97 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Okresní soud v Tachově Allianz pojišťovna, a.s. Skupinová pojistná smlouva ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Správa železnic, státní organizace ŠKODA AUTO a.s. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku os. automobilů kat. 4 A Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pekařství U Malých s.r.o. Město Milevsko Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 789 Milevsko Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Králíky Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20104 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Vysoké Mýto Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20103 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Česká Třebová Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20102 (MUCT/30025/2019/KAT/VEBR/SML/41) Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Přelouč Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20101 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Holice Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20100 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Polička Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20099 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Moravská Třebová Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20095 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Lanškroun Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20094 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Žamberk Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20092 Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Hlinsko Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje č. OR/20/20089 Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. 63494361-722900 Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy statutární město Zlín Colonnade Insurance S.A., organizační složka Pojistná smlouva č. 2202148017 o skupinovém úrazovém pojištění pro členy JPO II/1 Zlín-Prštné Neuvedena
21. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ELEKTROPLAN s.r.o. I/22 Bukovák - PDZ - DÚR/PDPS Neuvedena
31. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
3. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy WOOD & PAPER a.s. Lesní správa Lány Kupní smlouva na dřevo FO/2020/711 Neuvedena
31. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ing. Martin Bělina SPORTaS, s.r.o. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor určených k podnikání - dohoda o ukončení Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ELEKTROPLAN s.r.o. I/26 Ejpovice - SMS - DÚR/PDPS Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Státní úřad inspekce práce změna příslušnosti hospodařit - notebooky Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Město Mariánské Lázně AZUS Březová, s.r.o. Zpravodaj - smlouva na tisk, dodání a grafické práce na měsíčníku Zpravodaj Neuvedena
20. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Město Skalná 1xradiostanice,1xnabíječ,1xsouprava Neuvedena
21. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy WOOD & PAPER a.s. Lesní správa Lány Kupní smlouva na dřevo 5269/20 Neuvedena
6. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy NTL plynovod - parc.č. 1118/2, 1090, 1093, 990/2, 1105/2, 990/121 k.ú. Čimice Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Koutný spol. s r.o. Dodatek č. 1 - Bunda TERMO 2010 Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IBI spol s r.o. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna DOSIP Servis, s.r.o. Objednávka - Vypracování PD k úsekovému měření rychlosti Neuvedena
20. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
21. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Bundesanstalt für Gewässerkunde - Smlouva bezúplatná - Vzájemné poskytování dat Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
31. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
31. 12. 2019 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
21. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
28. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy DVDent spol. s r.o. Kašparová Nikola Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neivestiční dotace - stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy Neuvedena
24. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Městské lesy Opava, příspěvková organizace Vlastimil Šón Provedení díla v lesnických činnostech. Neuvedena
22. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Vysoké učení technické v Brně DOD 2 Systém - centralizovaný dohled Neuvedena
23. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Chaps spol.s r.o. Licenční smlouva Neuvedena
29. 9. 2017 28. 1. 2020 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Vysoké učení technické v Brně DOD 1 Systém - centralizovaný dohled Neuvedena
27. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Městská bytová správa, spol. s r.o. Thi Hong Sam Pham Smlouva o nájmu Neuvedena
21. 1. 2020 28. 1. 2020 Detail smlouvy Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Josef Čoban Restaurátorské práce Neuvedena

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 999 795 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy