Smlouvy s chybami s cenou alespoň 5 mil Kč.

Při zpracování každé jednotlivé smlouvy provádíme důkladnou analýzu formálních údajů, úplnosti, dodavatelů atd. Každou smlouvu označíme podle míry možný nedostatků a chyb. Za chybami se může skrývat jak neskušenost s vkládáním smluv, lajdáctví, tak úmyslně vynechané údaje s cílem znemožnit analýzu smlouvy.

Avšak i přes tyto kontroly nemusí být smlouva opravdu chybná, ale může dojít k nesprávnému označení chyby (tento případ může nastat u soukromách osob či zahraničních subjektů). Informace o chybovosti je proto pouze orientační.

Podrobněji analýzu popisujeme zde.

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Nalezeno 52709 výsledků

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 10. 2016 3. 10. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství EBM TZB, s.r.o. Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silniproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu 9 412 590 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
19. 6. 2019 23. 7. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace STRABAG a.s. Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod 23 294 247 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy Harmonogram.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
9. 2. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Komerční banka, a.s. poskytnutí revolvingového úvěru 9 576 065 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh smlouva a přílohy final.pdf, smlouva_9_1_2017.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
7. 3. 0006 7. 6. 2018 Detail smlouvy Technická univerzita v Liberci CL-EVANS s.r.o. Smlouva o dílo - Budova "T" Technické univerzity v Liberci - oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN 89 229 424 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje nesmyslný datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma Technická univerzita v Liberci vznikla 726402 dní po podpisu smlouvy
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma CL-EVANS s.r.o. vznikla 729401 dní po podpisu smlouvy
 
1. 7. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy Královéhradecký kraj Barevné domky Hajnice Smlouva o zajištění sociální služby 6 242 400 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy VZ05_BDH_smlouva_bez podpisu.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
27. 4. 0218 10. 5. 2018 Detail smlouvy Univerzita Pardubice UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu 105 632 998 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje nesmyslný datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma Univerzita Pardubice vznikla 640519 dní po podpisu smlouvy
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma UNISTAV CONSTRUCTION a.s. vznikla 656301 dní po podpisu smlouvy
 
5. 3. 2018 2. 3. 2018 Detail smlouvy Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 VIDOX s.r.o. Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň 28 144 246 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh SOD-VIDOX1.pdf, SOD-VIDOX2.pdf, SOD-VIDOX3.pdf, SOD-VIDOX4.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
29. 9. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. MAGNUM Addict, s.r.o. Brno 9 - Nájemní smlouva 7 433 427 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh Priloha c. 1_Dispozice podlazi s vyznacenim predmetu najmu.pdf, Priloha c.6_Potvrzeni pojisteni najemce.pdf, Priloha c.3_Prace pronajimatele.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
21. 8. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace INSKY spol. s r.o. Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626-Stochov, Dodatek č. 3 21 387 630 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh Příloha 1 dodatku č. 3.pdf, Příloha 2 dodatku č. 3.pdf, Příloha 3 dodatku č. 3.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
6. 9. 2017 5. 9. 2017 Detail smlouvy Povodí Ohře, státní podnik
 1. Povodí Ohře, státní podnik
 2. NOWASTAV akciová společnost
Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká - Dolní Nábřeží 27 769 924 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Chybné strany smlouvy : Objednatel je i na straně dodavatele
 
27. 9. 2017 23. 5. 2018 Detail smlouvy Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346 stravovací blok letní základny Palcát v Plané nad Lužnicí 7 384 176 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Stejné strany smlouvy : Dodavatel i objednatel jsou stejní 'Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346'
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh MX-2614N_20170929_140416.pdf, MX-2614N_20171004_083232.pdf, MX-2614N_20171004_083316.pdf, MX-2614N_20180522_150424.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
28. 8. 2017 21. 5. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 13
 1. Mateřská škola U STROMU
 2. Městská část Praha 13
Smlouva o výpůjčce 117 143 206 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma Mateřská škola U STROMU vznikla 2 dní po podpisu smlouvy
 •  Chybné strany smlouvy : Objednatel je i na straně dodavatele
 
1. 7. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy Královéhradecký kraj Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Smlouva o zajištění sociální služby 6 312 620 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy VZ06_Smlouva ke zveřejnění.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
19. 9. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 1. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 2. SDS EXMOST spol. s r.o.
II/150 Brzoitice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, II. etapa, Smlouva o dílo na stavební práce 38 299 337 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy SoD Brzotice.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
1. 1. 2018 15. 12. 2017 Detail smlouvy Město Ostrov Marius Pedersen a.s. Údržba a běžné opravy místních komunikací 6 018 000 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy SOD_MaPe_Údržba_MK.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
1. 3. 2018 7. 8. 2018 Detail smlouvy Obec Dražičky Obec Dražičky kompletní dodávka stavby "Dražičky - oprava opěrné zdi s chodníkem" 28 768 742 Kč
 
Počet nedostatků: 4
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Stejné strany smlouvy : Dodavatel i objednatel jsou stejní 'Obec Dražičky'
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh SCAN_20180807_100132220.pdf, SCAN_20180807_101001306.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
1. 10. 2017 15. 1. 2018 Detail smlouvy Zdravotně sociální služby Turnov KNL Catering s.r.o. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb závodního stravování 8 400 000 Kč
 
Počet nedostatků: 5
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh TPS 28.října - DD Pohoda K Smlouva o poskytování služeb závodního stravování.pdf, DD Pohoda K Dodatek č. 1 ke Sml. závodní strava.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 •  Neexistující IČO : Subjekt 'Zdravotně sociální služby Turnov' má neexistující IČO
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Zdravotně sociální služby Turnov' bez datove schránky a platného IČO.
 
1. 1. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc PHILIPS Objednávka DIS 1802928 24 418 685 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy 928.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'PHILIPS' bez datove schránky a platného IČO.
 
31. 5. 2020 20. 11. 2017 Detail smlouvy Ekonomická univerzita v Bratislave Vysoká škola ekonomická v Praze spolupráce 6 195 027 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Ekonomická univerzita v Bratislave' bez datove schránky a platného IČO.
 
26. 12. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Grantová dohoda CEF "Modernization of the Čelákovice railway station" 752 187 904 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Innovation and Networks Executive Agency (INEA)' bez datove schránky a platného IČO.
 
15. 1. 2018 21. 5. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav DEV COMPANY, spol. s r.o. SZ Raduň – obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor 13 215 143 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh rozpočet.pdf, rozpočet.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'DEV COMPANY, spol. s r.o.' bez datove schránky a platného IČO.
 
30. 12. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SUDOP PRAHA a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek" 13 334 200 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 10. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Město Poděbrady Technické služby města Poděbrad s.r.o., Svoz a využití vytříděného komunálního odpadu 7 128 829 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
23. 11. 2018 23. 1. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ČEPRO, a.s. motorová nafta 8 488 150 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 11. 2017 31. 10. 2017 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. INPROS Praha v.o.s. Lovosická- oprava konstrukčních vrstev chodnníků 5 490 044 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Královéhradecký kraj O2 Czech Republic a.s. Poskytování pevných hlas. služeb 11 553 100 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
28. 8. 2018 27. 8. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad JUDr. Martin Pásek, Ph.D. advokát Příkazní smlouva 7 260 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 1. 2018 21. 12. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Marius Pedersen a.s. Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021 (část 2) Praha AHNM 91 5 067 828 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 6. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy TIC BRNO, příspěvková organizace CONCEPT LINE s.r.o. Provedení díla a poskytování služeb v rámci realizace projektu RE:PUBLIKA 25 216 497 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
30. 7. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy Společenství vlastníků Dětská 4618-4630 Teplo Zlín, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 9 323 663 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 9. 2017 29. 8. 2017 Detail smlouvy Nadace Letecké historické společnosti Vyškov Česká republika - Ministerstvo obrany 6440-MVP-2017-63, 0624 - pozemky - výpůjčka 24 805 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
24. 7. 2018 9. 7. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. COLAS CZ a.s. Staré Bohnice I. etapa Bohnická - Ústavní - K Farkám a okolí, č. akce 999229/1, Praha 8 - změna fakturačních údajů 50 605 902 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
16. 12. 2016 27. 10. 2016 Detail smlouvy Město Šumperk PRUMHOR, spol. s r.o. SOD - Nemocnice Šumperk - rekonstrukce lůžkového oddělení ortgopedie v pavilonu "B" 5 444 686 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 9. 2017 17. 7. 2018 Detail smlouvy Město Polička Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160 - l.část VZ 7 113 621 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy Dodatek č. 2 Kurštejn A.PDF není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
26. 6. 2017 23. 6. 2017 Detail smlouvy KOBIT, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Pardubického kraje Speciální vozidlo silniční údržby s nástavbami na letní a zimní údržbu 20 555 480 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
15. 9. 2017 23. 5. 2018 Detail smlouvy Město Říčany GREEN PROJECT s.r.o. smlouva o dílo izolační zeleň (projekt Vlašim) 5 150 577 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy dodatek č.2 - změna č.ú..pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
11. 9. 2018 10. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělská a potravinářská inspekce T-Mobile Czech Republic a.s. Rámcová dohoda o službách elektronických komunikací - mobilní hlasové a datové služby 10 415 482 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 1. 2018 21. 12. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Marius Pedersen a.s. Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021 (část 3) Praha AHNM 91 20 410 232 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
15. 12. 2017 5. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. AŽD Praha s.r.o.
 2. MONZAS, spol. s r.o.
DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice" 709 045 681 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 12. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Statutární město Ostrava (Ostrava-Jih) RSEM/70010/CU/201801 9 066 675 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 9. 2017 5. 9. 2018 Detail smlouvy Město Polička Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Dodatek č. 3 k SOD Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160 - l.část VZ 7 093 014 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy Dodatek č. 3 Kurštejn A.PDF není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
14. 3. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Město Humpolec
 1. SWIETELSKY stavební s.r.o.
 2. VHS stavby a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o dílo - Stavební úpravy ulice Husova, Školní a Havlíčkova náměstí v Humpolci - II. a III. etapa + dodatek č.1 31 921 940 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh smlouva-0492.pdf, dodatek-1-0492-2018.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
8. 12. 2017 5. 12. 2017 Detail smlouvy Město Šumperk STRABAG a.s. Smlouva o dílo na: "Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa - II." 9 575 621 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 9. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Vodafone Czech Republic a.s. Rámcová dohoda o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 022971 6 050 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 1. 2018 22. 12. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s. Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Nájemní smlouva - odstavná místa pro stání MMP 18 314 040 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
30. 7. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy Společenství vlastníků jednotek domu Podlesí III 4946-4951 Teplo Zlín, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 10 746 031 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
16. 4. 2019 30. 4. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Cirk La Putyka, o.p.s. smlouva o poskytnutí dotace: CIRK LA PUTYKA 2019-2020 6 292 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
11. 7. 2018 10. 7. 2018 Detail smlouvy Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace VWR International s.r.o. Dodávka nového a nepoužitého laboratorního vybavení. 6 434 133 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
5. 5. 2017 2. 5. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Rámcová smlouva „Údržba a odstraňování závad u SMT 2016 - 2017“ 35 090 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
19. 2. 2018 5. 6. 2018 Detail smlouvy Obec Hostouň KARGEA s.r.o. Výstavba Komunitního centra v obci Hostouň u Prahy 10 865 646 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy Smlouva o dílo scan.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
14. 2. 2020 20. 3. 2017 Detail smlouvy Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Edwards Lifesciences Czech Republic s. r. o. Chlopně - část 4 - Biologické srdeční chlopně stentované, perikardiální, mitrální, velikosti 25-33 mm 9 088 370 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 1. 2018 20. 12. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Marius Pedersen a.s. Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021 (část 5) Pardubice AHNM 92 25 735 121 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 10. 2017 3. 10. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik města Brna,a.s. MITERAL s.r.o. Dodávka soupravy elektoromechnických mobilních sloupových zvedáků 12x10t 6 388 558 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
11. 8. 2017 21. 11. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje dodávka ultrazvukových diagnostických přístrojů 7 681 927 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Stejné strany smlouvy : Dodavatel i objednatel jsou stejní 'Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje'
 
1. 7. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Královéhradecký kraj DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Smlouva o zajištění sociální služby 7 450 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
8. 12. 2017 19. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. PETRA spol. s r.o. o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 68 355 953 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy SML-00016-2015-241-D11.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
11. 10. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj POZEMSTAV Prostějov,a.s. Dodatek č.1 Gymnázium, Uničov 257-kotelna,vzduchotechnika a vytápění tělocvičny 9 925 829 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
22. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Havířov Havířovská teplárenská společnost, a.s. 91_ORG_D23_18 dodávka tepla 16 000 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
19. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy GEOREAL spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Pořízení leteckých snímků, zpracování ortofot a pořízení dat digitálního modelu povrchu na celém území Prahy v letech 2017 až 2019 5 009 400 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
2. 10. 2017 9. 1. 2018 Detail smlouvy Schenker spol. s.r.o. KNL Catering s.r.o. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb závodního stravování 5 520 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh Schenker Smlouva o poskytování služeb závodního stravování.pdf, Schenker Dodatek č. 1 ke Sml. závodní strava.pdf, Schenker Dodatek č. 2 ke Sml. závodní strava.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
14. 6. 2016 20. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Havířov Úřad práce České republiky 5 285 280 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Chybí předmět smlouvy : Metadata neobsahují povinný předmět smlouvy
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy 547 - OKS-2016 -Dohoda o vytvoreni pracovnich prilezitosti v ramci VPP a poskytnuti prispevku spolufinancovaneho ze statniho rozpoctu a Evropskeho socialniho fondu c. KAA-V-1-2016.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
27. 10. 0207 8. 11. 2017 Detail smlouvy Univerzita Pardubice Scienta Omicron GmbH Dodávka aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) 24 913 295 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje nesmyslný datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Firma vznikla až po podpisu smlouvy : Firma Univerzita Pardubice vznikla 644354 dní po podpisu smlouvy
 •  Identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Scienta Omicron GmbH' bez datove schránky a platného IČO. Jedná se pravděpodobně o zahraniční subjekt
 
28. 12. 2018 4. 1. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj AutoCont CZ a.s. Smlouva o zajištění technické podpory a servisu Technologického centra Pk 8 975 780 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
10. 8. 2017 30. 7. 2018 Detail smlouvy Národní divadlo KLEMENT a.s. Smlouva o dílo - dodatek č. 3 52 635 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy SOD - Liliová - realizace - Klement+IMOS - dodatek_3_PM.PDF není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
25. 7. 2017 29. 1. 2018 Detail smlouvy Obec Tupadly Vladimír Novotný - sdružení Tupadly - oprava chodníku SO 03 a SO 04 po jedné straně komunikace na poz. p.č.502 v k.ú. Tupadly 5 999 580 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh Sml.o dílo-25.7.2017-opr.chod.pdf, Dod. č. 1-25.7.2017-opr.chod.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
1. 1. 2018 20. 12. 2017 Detail smlouvy Město Ostrov Marius Pedersen a.s. Nakládání s komunálním odpadem 8 236 808 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
23. 11. 2017 9. 6. 2017 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky Safran Helicopter Engines Germany Nákup GO motorů 10 294 417 Kč
 
Počet nedostatků: 3
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 •  Identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Safran Helicopter Engines Germany' bez datove schránky a platného IČO. Jedná se pravděpodobně o zahraniční subjekt
 
10. 11. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov" 17 666 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
10. 9. 2017 12. 12. 2017 Detail smlouvy BENE-BUS ČSAD Benešov s.r.o. Zajištění ostatní dopravní obslužnosti 17 083 001 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy ČSAD dodatek23.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
20. 5. 2018 30. 4. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany INTV, spol. s r.o. Výzva k poskytnutí plnění č. 2 10 259 649 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
17. 11. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Česká exportní banka, a.s. Treasury obchod 196 271 700 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 10. 2017 13. 9. 2017 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
 1. ZEPRIS s.r.o.
 2. VCES a.s.
Skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem - napojení na zdroj pitné vody 117 249 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
14. 9. 2019 20. 9. 2018 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 5 082 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 9. 2017 29. 8. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s. Czech Airlines Handling, a.s. Dodatek č.7 ke Smlouvě o užití odstavných míst pro stání MMP na letišti Praha - Ruzyně 30 168 059 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 9. 2017 16. 7. 2018 Detail smlouvy Obec Oldřiš Ing. Jiří Harašta Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice, Oldřiš č.p. 90 6 945 388 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text příloh Příloha SOD Oldřiš.pdf, dodatek ke smlouvě.pdf, dodatek č. 2 s přílohou.pdf, pojistka HZ.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
31. 12. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy Středočeský kraj TREPART s.r.o. REVITALIZACE VRCHU KHINOV 13 692 522 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
3. 7. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy Město Roztoky Podzimek a synové s.r.o. Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č. p. 125 45 750 182 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy 130_SOD_PodzimekAsynove_RekonstrukceVily125.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
1. 10. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Hradec Králové Česká republika - Ministerstvo obrany 6440-MPS2-2017-54, 0503 - pozemky 13 587 365 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 1. 2017 20. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Havířov Úřad práce České republiky 8 995 140 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Chybí předmět smlouvy : Metadata neobsahují povinný předmět smlouvy
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy dodatek c. 1 ke smlouve KAA-VZ-57-2016.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
17. 10. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ SWIETELSKY stavební s.r.o. OPRAVA POVRCHU VOZOVEK 6 149 654 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
21. 9. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno - sever V.I.P. Plus s.r.o. Oprava ZTI v BD Merhautova 117, 119 v Brně 6 717 113 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
1. 1. 2018 13. 12. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Pražské služby, a.s. Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021 (část 1) Praha AHNM 91 19 439 028 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
31. 8. 2018 7. 8. 2018 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Masarykova univerzita, rektorát, Brno DOT - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace -SoMoPro3 - 5SA14534 - Dr. Simon Sibu 5 589 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
18. 1. 2018 14. 1. 2018 Detail smlouvy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ceska exportni banka Treasury obchod 605 000 000 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
18. 1. 2017 12. 1. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI - REMONT a.s. Smlouva o dílo „Oprava koleje Senice na H. – Litovel předměstí“ 24 066 095 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 9. 2017 9. 5. 2018 Detail smlouvy Generální ředitelství cel PROXIMA a.s. Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4 35 869 777 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy zz_Dokument 3 k _Smlouva - č. 176000279_příloha RS.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
5. 2. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Město Roztoky Podzimek a synové s.r.o. Dodatek - rekonstrukce areálu vily 45 750 181 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy 51_SOD_PodzimekAsynove_RekonstrukceUpravaHarmVilaTicheUdoli.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
15. 7. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice BRYCHTASTAV s.r.o. Odstoupení od SOD č. OVZ-VZZR-2016-011 - Stavební úpravy bytových domů v ul. Sedláčkova čp. 466 a 447, Pardubice /BRYCHTASTAV s.r.o./ 6 819 229 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SILBA-Elstav s.r.o. SOD 777-4/33/2015 Ohradní zeď Mikulášského hřbitova – stavební úpravy 9 094 398 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav H & B delta, s.r.o. SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část II 22 103 783 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
19. 9. 2017 23. 5. 2017 Detail smlouvy Karlovarský kraj VV autobusy s.r.o. Dodatek č. 31 ke smlouvě o závazku veřejné služby 17 243 422 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
24. 11. 2206 6. 12. 2016 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky JÍŠA s.r.o. Speciální zásahové vozidlo určené DOD1 5 054 025 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
11. 9. 2019 18. 9. 2018 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. SOD - Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín - 2.etapa 5 853 712 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 12. 2016 22. 12. 2016 Detail smlouvy Masarykova univerzita
 1. Ministerstvo kultury
 2. NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUSEUM
Smlouva o poskytnutí účelové podpory reg. č. DG16P02M028 - Průmyslové město a jeho proměny ve 20.století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína 31 434 590 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
27. 2. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy Česká geologická služba
 1. Evropská komise Agency
 2. BRGM France
+18 dalších dodavatelů
Možnost ukládání CO2 v Evropě- ENOS 317 187 999 Kč
 
Počet nedostatků: 21
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 30 dnů od podpisu : Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů od uzavření smlouvy (dle § 5 odst. 2), její účinnost je až odedne uveřejnění
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'Evropská komise Agency' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'BRGM France' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'BGR Germany' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'BGS United Kingdom' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'CIEMAT Spain' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'CIUDEN Spain' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'flodim France' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'GGR France' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'IDIL France' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'IRIS Norway' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'NHAZCA Italy' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'OGS Italy' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'PLC-3 Spain' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'SGIDS Slovakia' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'SILIXA United Kingdom' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'SOTACARBO Italy' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'TNO Netherlands' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'UNIROMA1 Italy' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'UNOTT United Kingdom' bez datove schránky a platného IČO.
 •  Chybí identifikace smluvní strany : Smluvní strana 'CO2GeoNet France' bez datove schránky a platného IČO.
 
20. 12. 2017 28. 3. 2018 Detail smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Nemocnice České Budějovice, a.s. PS 010076719_D11 9 940 082 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy PS 0010076719_D11_přílohy.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
27. 12. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy Město Milevsko ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Smlouva o veřejných službách v přepravě cstujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Milevsku 5 437 813 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
26. 6. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy TIC BRNO, příspěvková organizace CONCEPT LINE s.r.o. Provedení díla a poskytování služeb v rámci realizace projektu RE:PUBLIKA 25 216 497 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.
 
15. 9. 2017 22. 5. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik města Brna,a.s. ZLINER s.r.o. Dodávka 16 ks nízkopodlažních dvounápravových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a 11 ks kloubových nízkopodlažnícj autobusů a pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), II. etapa 248 613 860 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Smlouva nebyla zveřejněna do 3 měsíců od podpisu a nikdy nezačala platit : Smlouva nebyla uveřejněna do 3 měsíců od uzavření smlouvy (dle § 7 odst. 1) a je tak automaticky zrušena od počátku, nikdy nezačala platit.
 •  Nečitelnost smlouvy : Text přílohy SO 17 563 5010 Přílohy rev.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
 
14. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Město Mikulov STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Smlouva o dílo - výstavby 8 bytových jednotek pro sociální bydlení 7 739 914 Kč
 
Počet nedostatků: 2
 •  Neplatný datum uzavření smlouvy : Údaj o datumu uzavření smlouvy obsahuje budoucí datum. Zápis nesplňuje zákonou podmínku platnosti.
 •  Budoucí datum uzavření : Smlouva byla uzavřena až po zveřejnění v rejstříku.